އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން. ދިމާވި ކުޑަކުޑަ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލެޕްޓޮޕް އަތުލައިފައި އޮތީމަޔާއެކީ އަޅުގަނޑަށް ދެން މި ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރުން ވާނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މައިކްރޮސޮފްޓް ވޯޑް ޑޮކިއުމެންޓްގައި ތައްޔާރުކޮށް އަޅުގަނޑު އެސްފިޔައަށް ވާހަކަ ލާތީވެއެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ބޭނުންކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ ޓެބްލެޓެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ވާހަކަ ނުގެނެސްދެވުނަސް ރީތި ރީތި ކުރުވާހަކަތަކެއް ތިޔަ ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޓާގެޓެކެވެ. އަދި އިންޝާﷲ އަޅުގަނޑުގެ ދިގު ވާހަކައެއް ވެސް ތިޔަ ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭނަމެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކަށް ޓަކައި ތިޔަ އެންމެހައި ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މަޢާފަށް އެދެމެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ރީތި ކުރު ވާހަކަ އަކާއެކީ އަޅުގަނޑު ތިޔަ އެންމެހައި ކިޔުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރާނަން އިންޝާﷲ.

105

39 Comments

 1. dhiraa

  January 28, 2020 at 6:13 pm

  v sad…… v inthixaaru kuraa stryy eh meee

  • Dhonthy

   January 29, 2020 at 6:40 pm

   I know sis 😢😢 Emeehegge amilla echcheiy athuleema dhn kureveyne kameiy noannaane 😢 ekm Insha Allah dhonthi lap hoadhaanan. Lap hoadhaafa mi vaahaka kuriah gendhaanan insha Allah.

 2. IsHeR

  January 28, 2020 at 6:52 pm

  Will wait dhonthsss… itsss ok ey and miss you darla

  • Dhonthy

   January 28, 2020 at 9:03 pm

   Thank you so much IsHeR 😊😊 Ye dhonthi ves v miss vey dear. Laptop athuleema dhonthi au habareh es nuvevigen miulhenee. 😢😢 Feeling sad about that. Once again thanks ❤️

 3. Lamko

  January 28, 2020 at 6:58 pm

  DHONTHII ISSOK…. JUST GIVE A SMILE N BE HAPPY….. I WILL WAIT A NEW SHORT STORY OF URS… DHONTHII LUV YUH, ❤️❤️❤️😏😏

  • Dhonthy

   January 28, 2020 at 9:06 pm

   How can I give a smile. My laptop 😢😢😢😢 BTW reethi vaahaka eiy genesdheynan iraadhakurevviyyaa. Love you too ❤️❤️❤️❤️

 4. Meekkomee

  January 28, 2020 at 11:08 pm

  Dhonthyy😊😊😊😊……….eh okk vaaneh ….waiting 4 a story😘😘😘😘 varah miss ingyy❤️❤️❤️ luv yh❤️

  • Dhonthy

   January 29, 2020 at 10:43 am

   Yes Meekkomee 😊😊 keep waiting dear. Yh I also miss you meekko 😢😢 Love you too dear ❤️❤️❤️

 5. rewyerr

  January 29, 2020 at 7:43 pm

  kaaku tha dhonthi ge lap athulee?…ur parents tha!?

  • Dhonthy

   January 29, 2020 at 7:50 pm

   Nope. My parents will not do that. Hehe

 6. Dhonthy

  January 29, 2020 at 7:48 pm

  Salaam readers. Insha Allah v avahah alhuganduge kuru vaahaka eiy genesdheynan. Keep waiting dears. Really miss you guys. And thiya readers au understand vi kan eiy alhuganduge naseebu. Aslu heeves nukuran understand vedhaane kamakau. Ekmves my dears au hama understand vejje. Feel happy for that. Miakee ehenakahala tablet akau veema ehaa reethi cover photo ehves nuhedheyne 😢 ekmves I will try my best Insha Allah. 😊😊 Never lose hope. (Mee alhuganduge amilla nafsashaa thi hurihaa readers au dhey naseyhatheiy.) 😊😊 Will upload my story soon. Maybe Friday or Saturday. Noonee next week ga knmes dhuvahegga. Inthizaaru kurachche dears ❤️❤️❤️😊😊😊🌹

 7. No more 12

  January 31, 2020 at 9:04 pm

  Thy vrh dhanna myheh hen hyvey DHONTHY!!!

  • Dhonthy

   January 31, 2020 at 10:08 pm

   Aslutha 😊😊? Ekm dhonthi akau neyngun thee konkujjeiy kameiy.

  • lihaa

   February 1, 2020 at 3:48 pm

   Dhonthy aslu Chan chin chun aky kaaku tha

  • lihaa

   February 1, 2020 at 3:52 pm

   Dhonthy aslu chan chin chun aky kaaku

 8. chan chin chun

  February 1, 2020 at 7:21 am

  dhonthi ge lap athulee kaaku tha

  • Dhonthy

   February 1, 2020 at 8:27 am

   I just don’t know 😢 kuree dhuvahu school in geau ai iruga laptop eiy neiy. Laptop dhabas beli iruga laptop aa chargereh es neiy. Dhn dhonthi akau kureveyne kameiy noannaane dhw. Dhonthige personal echchehi hunnaanee eyga. My stories, my writings and everything. What to do😢😢😢

  • chan chin chun

   February 1, 2020 at 9:53 am

   alhey so sad dhwwwww.
   kujjaku vagah negy kanneyge dhww.
   Insha allah laptop avahah fehnaane ingey.

  • Dhonthy

   February 1, 2020 at 10:19 am

   No. Vagakah nunagaane iraadhakurevviyya. And kuda hiyvareiy es dhin kamauttakaa thank you chan chin chun 😊😊❤️❤️😢

 9. lihaa

  February 1, 2020 at 2:56 pm

  Albert dhonthy haadha Mooney😜😜😋

 10. lihaa

  February 1, 2020 at 2:56 pm

  Alhey dhonthy haadha Mooney😜😜😋

  • Dhonthy

   February 1, 2020 at 3:33 pm

   Sorry. Thibuni echcheiy neyngun. 🙂

 11. lihaa

  February 1, 2020 at 3:44 pm

  E olhigen mi buny haadha molhey dhonthi vaahaka liyan

 12. chan chin chun

  February 1, 2020 at 3:59 pm

  @lihaa. Chan chin chun mii dhonthi reader eh inngey….n am in grade 10 this yr…..what about you lihaa

 13. lihaa

  February 1, 2020 at 4:05 pm

  Reader means ……………….
  I’m dhonthys classmate I’m from grade 9A we are from same class
  And I know dhonthi lap a vyy hurihaa gothe but I can’t tell openly right

 14. lihaa

  February 1, 2020 at 4:07 pm

  Aslu thi kaaku……… nan buneba adhi kon rashe

 15. Dhonthy

  February 1, 2020 at 5:01 pm

  Lihaa. Chan chin chun eiy hama mi vaahakaige kiyuntheri ekey e bunee. He or she is just a reader. And Lihaa a small advice. Kudhinge personal information hoadhan mi public thanuga masakkai nukurachche inge 😊😊😊❤️❤️

  • No more 12

   February 2, 2020 at 3:01 pm

   Ehn v ma hama engey myhakah thaa dhw mi v!!! Story ge baaky oiy bayah inthizaaru kuran!!!

 16. lihaa

  February 1, 2020 at 7:24 pm

  EY noolhemey ma my Kaley e nooney 😁😁☺️☺️😊

 17. lihaa

  February 1, 2020 at 7:35 pm

  EY mamee you e noon ok😁😁😊😊☺️☺️😋😋

  • Dhonthy

   February 1, 2020 at 7:52 pm

   Try to talk here nicely OK dear. Mithanuga jeheynee reethikoh vaahaka dhakkan. Private koh vaahaka dhakkaa gothau mithanuga vaahaka dhekkumakee eggothakau es rangalhu kameiy noon. Please understand 😊😊❤️❤️

 18. lihaa

  February 1, 2020 at 8:00 pm

  Ok sorry for that ok I understand

 19. zeeni

  February 1, 2020 at 8:18 pm

  varah beynun maaf vaahaka kiyaalan varah beynun maaf vaahaka kiyaalan so please upload maaf story pleaseee

  • Dhonthy

   February 1, 2020 at 8:24 pm

   Awlhey zeeni 😢😢 I have already told what happened dhw dear. Lap libunu dhuvahakun mi vaahaka es dhn upload kureveynee. Dhonthi hama bunelan othee sorry ey. Ekm don’t lose your hope inge zeeni ❤️❤️❤️ Allah iraadhakurevviyya dhonthi au v avahah lap hoadheyne. Hoadhaanan. Insha Allah.

 20. lihaa

  February 1, 2020 at 9:03 pm

  Dhonthi dhen ke kollaa iraadha kurevviyaa libeyne

  • Dhonthy

   February 2, 2020 at 12:18 pm

   Kuda hiyvareiy es dhin kamauttakaa shukuru ❤️😊

 21. Anonymous

  February 2, 2020 at 2:45 pm

  Dhen dhonthi thi ulheny kon kahala vaahaka e neren can you give some example

  • Dhonthy

   February 2, 2020 at 4:18 pm

   Short stories dhn nereynee. Like thafaathu ihsaasthakuge vaahaka dhonthi au vaavarakun genesdheynan. Insha Allah 😊

 22. lihaa

  February 2, 2020 at 6:31 pm

  Yer Insha Allah😊☺️

Comments are closed.