ދިރި އުޅުމަކީ އިމްތިހާނެއްކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ.
ނަމަވެސް އަހަންނާ ކުރިމަތިވީ ކެތްކުރަން ދަތި އުނދަގޫ އިމްތިހާނެކެވެ. މި އިމްތިހާނާ އަހަރެން ކުރިމަތިލީ ކެރިގެންނެވެ.
-އަނިކާ-
އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުދިން ފަހަތުގައި އުޅެ ބޮޑުވި މީހެއްގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ދަރި އެވެ. އަދި އެވެސް ދޮށީ ދަރިއެވެ. އެހެން ކަމުން އަހަރެންނަށް އުޅެން ދަސް ވެފައި ވަނީ އަންހެނުން އުޅޭ ގޮތަށެވެ. މީހުން ކިތަންމެ މަލާމާތެއް ކުރިޔަސް އަޅަ އެއް ނުލަމެވެ.
=އަނިލް=
އަހަރެންގެ ހަޔާތަކީ ބުނެދޭން ނޭނގޭހާ ވެސް ފުރިހަމަ ހަޔާތެކެވެ. މައިނބަފައިންގެ ތިބި ހަމަ އެކަނި ދަރިޔަށް ކަމަށް ވާތީއެވެ. ދުވަސްތައް ނިމޭ ގޮތް ވެސް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް ނޭނގި ހުއްޓާ އަހަރެން އަލިފާން ގަނޑަކަށް ވެއްޓުނީއެވެ.
-މީފާ-
ދަރިންނަކީ ﷲ ދެއްވާފައި ވާ އަމާނާތާކެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އެ އަމާނާތަށް ހިޔާނަތް ވީ އޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެވެ. އަހަރެންގެ އަޅާލުން ނުލިބި އެ ދަރިފުޅު މަރުވީ ބަނޑަށް ޖެހިގެންނެވެ. މިއަދު އަހަރެން ލަދު ގަނެއެވެ. އަހަރެންނަކީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ.
=ނަވީން=
އަހަންނަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ކާމިޔާބު މީހެކެވެ. އަހަރެން އަބަދުވެސް އަހަރެން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކާމިޔާބު ކުރަމެވެ. އަހަރެންނަކީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ރީތި އަންހެނަކީމެވެ.
-ޝައިހާ-
ދުވަހަކުވެސް ފިނި ކަމެއް ނުލިބޭ ހިތަށް ފިނިކަން ގެނުވީ އެންމެ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިނިކަން ވެސް ގެއްލި ދިޔައީ އަހަރެންގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަސީބު އައިސް އަތުގާ ހިފާފައި އޮއްވާ އަހަރެން އަމިއްލައަށް ނަސީބު ދޫކޮށްލީ އެވެ.މިއީ އަހަރެންގެ ހަސަދަ ވެރި ކަން…..
=ޝުޒޭލް=
ލޯބި ނުވެ ވުނު ނަމަ އަށް ފަހު އަންނަނީ….
އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…

 

 

41

9 Comments

 1. Gerl

  December 25, 2019 at 6:38 am

  Curiously waiting for the upcoming parts ishu
  Keep going ngey
  Love you so so much
  😘

  • Shaa

   December 26, 2019 at 12:35 am

   Thankkkk u

 2. Meekkomee

  December 25, 2019 at 8:16 pm

  OMG shaa …….curiously waiting 4 the story….hehhe keeve kan bunaanu fahun meekko hevuny………lysm

  • Shaa

   December 26, 2019 at 12:36 am

   Yessss…. haha…. i know… hehe

 3. kai****

  December 26, 2019 at 12:58 pm

  waiting 4 the story….lol

  • Shaa

   December 26, 2019 at 6:24 pm

   Thanccc….

 4. Kylie

  December 26, 2019 at 1:59 pm

  Waiting fr the story…… Ly sis…….

  • Shaa

   December 26, 2019 at 6:24 pm

   Thanxxx. And lysm

 5. Loabi

  December 29, 2019 at 10:52 pm

  I think this story will be very nice.

Comments are closed.