އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 1 ؟

- by - 41- November 29, 2019

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެން މިއީ ނަމަކަށް އުޅޭ ބޭކާރު ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު ވީ 12 އަހަރެވެ.
މިއަދު ވެސް އިރު އެރީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެެއްފަދަައިން އަހަރެން ބަލަން އޮއްވައެވެ.މިއީ އަހަރެންނަށް އޮތް ގޮތެވެ.ރޮއިރޮއިދެލޯ ވަނީ ދުޅަށް ވެފަައެވެ.އަހަރެން ތެދުވީމެވެ.މޫނު ދޮވެލާ ރީތި ވެލާގެން ނުކުތީމެވެ.އަހަރެންގެ މިސްރާބަކަށް ވީ ބަދިގެއެވެ.ބަދިގެ އަށް ވަދެއް އަވަސް އަރުވައިލާގެން ކަންތަށްތަށް ނިންމޭތޯ އުޅުނީމެވެ.އަހަރެން ކުޑަ އަކަސް މިކަންތަށް ވަނީ ކުރަން ދަސްވެފައެވެ.އިސާހިތަކު ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެއެވެ.އަހަރެންނަށް ހަމަ ޖެހުމުގެއް ނޭވާއެއްލެވުނެވެ.އަވަހަ ށް މޭޒު ދޮށަށް އެެއްޗެހި އަރުވާ ތައްޔާރު ކޮއްލީމެވެ.

ނުނިމޭ😊

41

Rosycatcherr

Vaahaka liyumaky alhugandu varah kuraahih vaakameh😊💕 I am 14 year old girl ❤ Just a starter hoping that one day I will be able to write good stories💓 I will try to improve it ....if there is a mistake or anything please inform me or let me know😄 💓💓Shasha

You may also like...

10 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vaahaka thankolheh kuree. Aneh hen varah reethi masha allah. Vaahakaige part thah dhigu koh genesdhinyma kiyuntherin kiyaahiyy vaany. You can be a writer if you work hard insha allah ❤

  ⚠Report!
  1. Awwwn Thank you so much😊
   Next part tha digukoh genesdevey tho balaanan insha Allah 😊 I will try my best💕

   ⚠Report!
  1. Eheh😊 yesh I will try my best💕 first I thought I will not write I might get hates😅 but I changed my mind……..why don’t I try eyyyy and I am here😊 thank you yan😊😊

   ⚠Report!
  1. Eheh😊 Thank you magnumm💕miadu kiyaalan libeyneh insha Allah😊 mihaaru iny pending gah 😊💕

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.