ކާމިޔާބު ޓްރެއިލާ

- by - 23- November 25, 2019

މީ ‘އައިނާ’ އަށް ފަހު އަޅުގަނޑު ނެރޭނެ ދެވަނަ ވާހަކަ ސީރީޒް އެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ! އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!!

“ދަރިފުޅާ ތައްޔާރު ވެއްޖައިންތަ؟” ނައިރާ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގޮވާލަމުން އަހާލިއެވެ. “ލައްބަ މަންމާ.. މިދަނީ..” ނާރާ ބުރުގަލަށް ފަހު ދަތި ޖަހާލަމުން ބުނެލި އެވެ. އަދި ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ދެފަރާތަށް އެނބުރިލައިފައި ޔުނީފޯރމް ރަމގަޅުތޯ ބަލާލިއެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރު ވުމުން ލިޔާ މޭޒުމަތީގައި އިން ދަބަސް ހިފައިގެން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ….

_ނުނިމޭ

23

A aaR

i am a girl who loves to read n write dhivehii stories.. luv to read comments frm readers.. study in dh.a.e.c gr. 7 dh. Kudahuvadhoo age 13 follow my insta acc @a.s.n.a______ _A aaR

You may also like...

6 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Varah reethi trailer eh.maa sha Allah..waiting for the first part.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

    ⚠Report!
  2. Varah reethi trailor❤❤❤❤ waiting for the story🌺🌺 story up kuran fashaany kondhukun thr??

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.