“ކުޑް ޔޫ ފައިންޑް އަވޭއި ޓު ލެޓް މި ޑައުން ސްލޮވލީ؟..އަ ލިޓިލް ސޭންޕަތީ އައި ހޯޕް ޔޫ ކޭން ޝޮވް މީ…އިފް ޔޫ ވޮނަ ގޯ ދެން އައި ވިލް ބީ ސޯ ލޯންލީ..އިފް ޔޫއާރ ލީވިންގ ބޯއި؛ ލެޓް މި ޑައުން ސްލޯވލީ..ލެޓް މި ޑައުން ؛ ޑައުން ލެޓް މި ޑައުން ޑައުން ލެޓް މި ޑައުން ލެޓްމި ޑައުން ޑައުން ލެޓްމި ޑައުން ޑައުން..ލެޓް މި….” ކޮޓަރިއަށް ވެރިވެފައިވާ ފުން އަދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ސާފުކޮށްފެންނަވަރެއްނޫނެވެ. މުޅި ކޮޓަރިއަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަމުގެތެރެއިން އިވެމުންދިޔަ “ލެޓް މީ ޑައުން ސްލޯވލީ” އެ ލަވައިގެ އަސަރުގަދަ ބައިތުތައް އަޑުއަހަން އަހަރެންއޮތީ ދެލޯމަރާލައިގެން ފޯނު އަތުތެރެއަށް ލައިގެނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ނޯޓިފިކޭޝަންއެއް އައިކަމަށް އަނގައިދެމުން ފޯނު ވައިބްރޭޓްވިއެވެ.
ފޯނު ހުޅުވާލަމުން ލަވަ ސްޓޮޕް ކޮއްލާފައި ވައިބަރއަށް ވަނީ އެއީ ވައިބަރއިން އައި މެސެޖަކަށް ވުމުންނެވެ. ނުދަންނަ ނަމްބަރަކުން “ހައި” ޖަހާފައިނެވެ.

*މައީ..* އަހަރެން ސީންޒޯންކޮއްފައި އިނުމުން ކަންނޭގެއެވެ. އޭނާ ގޮވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން އަޅައެއް ނުލަމެވެ.

*މައީ މީ ޑޭން އޭ…ރިޕްލައި ދީބަ؟…* އޭނާގެ މެސެޖް އަހަރެން ކިޔާލީމެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވީ ވަރުން އެ ހިތް ނުކުންނަން އުޅުނުކަހަލައެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނާ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމް ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ދެ އަހަރުފަހުން އޭނާ އަހަރެން އެ ހޯދަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

*މައި..އައި އޭމް ރިއަލީ ސޮރީ..އަހަރެން ހާސްފަހަރު މާފަށް އެދުނަސް ކުޑަކަން އެނގޭ… އަހަރެންނަށް ވަރަށް ހިތުގަޖެއްސުނު ދޯ މައި…ބެސްޑް ފްރެންޑްއެއްގެ މަގާމުގައިހުރެ އަހަރެން ކުރީ ކުރަން ނުވާނެ ކަމެއްކަން އެނގޭ..އަހަރެން މާފަށް އެދެން މައި އާ ދޭތެރޭ އެހެން ކަންތައްކުރެވުނީތީވެ….ވިލް ޔު ޕްލީޒް ފޮގިވް މީ؟..* އޭނާގެ މެސެޖް ކިޔުނުއިރު އަހަރެންނަށް އަޑުވީއްލާ ގިސްލެވެމުންދިޔައެވެ. އެ މާޒީގެ ބޭވަފާތެރި ދުވަސްތަށް އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ވަކިއަޅުވަމުންދަނީއެވެ.

*ކީއްވެ ޑޭލް؟..ކީއްވެހޭ؟….* ގިސްލަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހަންނަސް ލިޔެވުނީ އެވަރަށެވެ. ސުވާލުތަަކުން ހިތާއި ސިކުނޑި ފުރި ބަންޑުންވަމުން ދިޔައިރުވެސް އަހަރެންނަށް ލިޔެވުނީ އެވަރަށެވެ. ބާރަށް ރޮވިދާނެތީވެ ތިރީ ތުންފަތުގައި ދަތް އަޅާލަމުން ކެއްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކޮއްލެވުނެވެ.

* ކޯޒް އައި ލަވް ޔޫ..* އަހަރެންގެ ހިތުގެ ތެޅުން ހުއްޓުނުކަހަލައެވެ. އިސާހިތަކު ގިސްލުން މަޑު ޖެހިލިއިރު ލޮލުން ވެއްޓެން އުޅުނު ކަރުނަތިކިވެސް އެމެޖް ފެނިފައި ގަނޑުވިކަހަލައެވެ.

– ނުނިމޭ –

105

126 Comments

 1. Izabell

  November 23, 2019 at 5:22 am

  Awwwn, varah reethi feshumei ❤❤❤❤ Masha Allah🌹🌹🌹 When is next part

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:37 pm

   Thankx:)..insha allah varah avahah..

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:38 pm

   Salaam readers..i hope u all will like this story:)

 2. magnumm

  November 23, 2019 at 6:14 am

  awwwnn mallu gandaa❤❤❤V v interesting koh thi feshey ngeyyy💕💕💕u r so amazing dude😜😜😜umm message eh kohlaanan nge irukolhakun😊😊😊ok dude so waiting for the next😘😘😘ly mo

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:39 pm

   Heh..thankx.yhh..libijje msg.ly 2 🙂

 3. Maisha maii

  November 23, 2019 at 8:36 am

  Woooowwww mal❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Feshaafa in goiyy hama varah varah varah reethi💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
  U are the best😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
  I love this story💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕…
  When next😕😕???
  Waiting for next part🌺🌺🌺
  Lysmmm mallloooo❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:41 pm

   Ooh maii..thankxx.noony u are the best:)
   Insha allah varah avahah up kohladhevytho mi try kuranee.ly 2^.^

 4. Maisha maii

  November 23, 2019 at 8:40 am

  I miss you sooooo much mal😢😢😢… talk kohlan vx v beynun… But talk kohleveyne dhuvahakah wait kohgen mihuree☺😊😊😊

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:41 pm

   I miss you more maii..mal ves mi huree wait kohgen..dhn kon iraku tlk kurevynee?

 5. Umny 💖💖💖

  November 23, 2019 at 9:55 am

  Awwn wonderful. And so interesting story. Mal ah inveyne readers interested Kuran insha allah. Keep it up mal. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:43 pm

   Thankx umny..heh..insha allah varah avahah;)

 6. Shaakko

  November 23, 2019 at 10:00 am

  Vv reethi.❤❤❤ Ekka vaahaka ah dhw story binaa kollaafa. Vv reethi hama. Waiting for next…❤❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:43 pm

   Thankx shaa..heh..yes:/

 7. Kairaa

  November 23, 2019 at 10:16 am

  Varah varah varah reethi feshun….v interesting…waiting for the nxt part….whn nxt….lysm mallu

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:44 pm

   Thankx kai..insha allah varah avahah..ly 2:)

 8. Yanaa

  November 23, 2019 at 10:25 am

  Awwwwwn❤interesting❤story❤❤eh❤
  Varah❤varah❤Varah❤reethi.❤❤
  maa sha Allah ❤❤❤❤
  curiously❤waiting❤for❤the❤
  the❤part.❤❤❤

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:44 pm

   Thankx yanaa😙

 9. Kylie

  November 23, 2019 at 11:06 am

  V reethi feshumeh…… V Interesting….. Waiting fr nxt….

  • Malsa Moosa (Lysh)

   November 23, 2019 at 1:45 pm

   Thankxxx:)

 10. Yan

  November 23, 2019 at 1:39 pm

  Varah reethi Masha Allah 😘😘😘

 11. malsamalkkomal

  November 23, 2019 at 1:46 pm

  Thankx yan:)

 12. Rulhi aissi

  November 23, 2019 at 2:51 pm

  Ehvaahaka nuninma aneh vaahaka fash a athi.. mihaaru balaabala kithah vaahaka nuninma eba in thw😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

 13. malsamalkkomal

  November 23, 2019 at 3:16 pm

  Mi vaahka liye nimmaafa up kuran feshy mi..mee kuruvahaka eh..emme 3 varakah part innaaneeves.

  • Hehe😂😂😂

   November 23, 2019 at 3:51 pm

   Kon vaahaka eh liye ninmaafabaa thi up Kuran feshy… Roohaani biru, namavs thiya handhaaney veveny, vaanan umurah.. mi thin vaahaka myny ninmaafa baa.. eh vaahaka liye ninmaafa eneh vaahaka loan feshiyyaa vr rangalhu.. ehnnoony hurihaa vaahaka eh ehfaharaa liyan v nu dhw.. vaahaka nuliyevenyaa nuliyun vr rangalhu

  • Anonymous

   November 23, 2019 at 4:04 pm

   eyna bunefa in ehchah rangalhah balaafa kiyaabala dho..eyna bunefa eyny mi vaahaka nimmaafa upkuran feshi vhk…roohaani biru, waanan Umurah, namaves thiya hadhaaney veveyny ge vhk eh nooney..piss piss

  • Hehe😂😂😂

   November 24, 2019 at 7:23 am

   Eh vaahaka eh vx nueh nimey…keekey bunaani.fashaatheeve dhera e.Dhw jiji Yanaa Xaaee kaira meekkomee 😀😀😀😀
   Anonymous thy vaa rangalhu meeheh.Nubehey kameh noannaane.Hurihaa ammen kuraaahaa kamakaah behey 😠

  • Anonymous

   November 24, 2019 at 7:29 am

   Thy kaaku tha vaki?😠jiji Yanaa zaaee kaira meekkome ah igeyne hurihaa ehcheh dhw😂😂😂😂😂😂😂😄

  • Amee

   November 24, 2019 at 7:33 am

   Konme thaakah Yanaa jiji nulaaaa bala dhw…😠😠😠😠Kuraa kameh kure thimeehun Ehen meehun thithanah vuvah dhaa.

  • Anonymous

   November 24, 2019 at 7:37 am

   Manje amila ah dhw thivadhuni.Kyhtha vee jiji men vehdhiyas mi site ge hithi thakeh viyyya.Anga nubaanaaaa ba dhw

  • Amee

   November 24, 2019 at 7:40 am

   Vannaane dhw Yanaa jiji aa behen yaamun..

  • lai

   November 24, 2019 at 8:01 am

   Heyo nuvaane anonymous.Yanaa jiji kaira meekkonme zaaee Anmen naaah nubehi..

  • Haaya

   November 24, 2019 at 8:16 am

   Please Naal aa nubehi bala nd komme thaakah Naal nulaa bala

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 8:26 am

   Pis pis….keehve thr kameh vaa irah kaira aa yanaa aa zaaee aa jiji aa meekkome mi lanee….and plz mal aa dhimaalah thihen ehchehi nukiyaa….

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 9:51 am

   kihaa bodu [email protected]@@ehtha. [email protected] fad* boebala ehn meehunaa nukiyaa bakahtaa.

  • Lullu

   November 24, 2019 at 10:38 am

   Hey Yanaa eh comment eh nukuraane ingey ehaa hadi kohshei..Eii Mi haaru ulhey Yanaa eh noon.Yanaa ehaa dhah fenvarakah nuvehtteyne.Mihaaru eulheni ehen Yanaa eh..

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 10:48 am

   Yanaa ge namuga varah hadi kon comment kohffa eii Yanaa eh noon ingey..Yanaa eh ehen nei comment eh nukuraanan.

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 10:51 am

   Mashah vx furathama sockeh…yanaa eh nukuraane eheneh cmnt eh…..e ulheny emeehaku yanaa ge namuga cmnt kohgen pulic therrey yanaage agu vahtan thr eyn😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠e kaaku kuri kameeh

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 10:58 am

   Thanks lullu,,lai,,haaya ,Amee nd Kairaa….😙

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 11:04 am

   ehgothakah ves neynge kaaku kuri comment eh kamei..😔😔😔.Aslu ves kairaa thibuni hen public therey agu vahttaalan noonee dhen keehkuran ehen comment kuran vee..

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 2:49 pm

   are you the only yanaa in maldives? lol. maves magey namuga mi comment kurany

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 6:57 pm

   Aslu vx igey Anonymous jiji thibuni thedheh Mal eii kaaku tha adhi..12 years oostory liyan igeythoa mal putty

 14. Emm

  November 23, 2019 at 6:11 pm

  Heii darling… 😘😘😘 I’m really happy mal ah thiai bodu improvement fenifa… 😚😚😚 I’m really really very proud of u dhooni gandaa… 😍😍😍 Mi vhk vx vrh vrh riithi masha Allah… 😊😊😊 Vrh interesting Hama… Don’t let ur self down keep going towards your dreams… 😘😘😘 It’s ur life u can do anything u want… But do think about it before stepping towards it… ♥️♥️♥️ I really really love u hon… 💕💕💕 Miss u much more…😞😞😞 Bunelan beynun vanii miihun kiyaa ehchihsah balaane kameh nethey… Malge dreams achieve kureveynii mal ashey… I ge dua akii mal ah abadhu vx kaamiyaabii libun… In Sha Allah mal vaanii vrh kaamiyaabu writer akah… ❤️❤️💖 I know u’ll make me proud 🤗🤗🤗 luvzzz u loaads…
  Sincierly
  Emm ♥️

 15. Dhonthy

  November 23, 2019 at 7:01 pm

  haha.. Seenzone. mi episode v reethi inge. Mal haadha molhey. Inspiring a lot from you Mal. Love you. And wish you all the best <3 <3

 16. Malu

  November 23, 2019 at 8:08 pm

  Varah salhi!
  Hey. Did u write this story amilla ah? And the other one.. nunimi oih.. just asking ingey..😊😊

 17. Imkko

  November 23, 2019 at 9:40 pm

  Wow your story …. im pretty sure this is gonna be amazing … waiting curiously for the next part … all the best …. already loving this story ❤❤❤❤❤

 18. Meekkomee

  November 24, 2019 at 8:18 am

  Malkko…….woww😍😍😍varah Varah Reethi ingyy mi part ves😍😍…..sorry ingyy thankolheh fahun comment kohlevunyy ma….😔😔😔😔 Meekko mi part keen kurin but comment kuran ulheni koh WiFi kedhunyy ehn be😔😔😔whn is next part 😉😊😊😊😊 curiously waiting for the next part 😉😊😊😊 feshun is awesome 😍😍😍 luv it ❤️❤️❤️❤️ luv yeahhhh ❤️😘😘❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘 varah miss ingyy😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️

 19. Izabell

  November 24, 2019 at 8:24 am

  Anonymous kyhve tha readers in are thi jassani konme faharaku. Thee mulhi mi site ga vx huri hihchakee. Anonymous akah neynge dhw eh vx kamei positive kon nagaakah. Hurihaa kamei vx comment eh vx negative kon. Pis pis. Thi dhen thanfukei boduvaru dhw 😡😠

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 8:29 am

   Dhw….dhn thanfukei bodu varuhhen kairaa ah vx heevanee….

  • jiji

   November 24, 2019 at 9:46 am

   lol. thi meehunah heevany anonymous inyma ae ekakey. mithibi gamaaru thakaa thi meehun comment post kuraairu name jahaa thaanga name nujehyfa innaany anonymous araafa. ae ekakah hadhaigen hurihaa enmen thiulheny. lol. so gamaaru peeps. raaje therey aalaathunge gothey ae.

  • ?????¿¿¿😠😠

   November 24, 2019 at 11:41 am

   Hey jiji maa molhu nuviyas mashah vx thivaru ingey..adhi manje thee vx raaajje therey Aaalaathei

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 11:45 am

   Dhw….heevanee dhn eyna akee raahjje in beyru meeheh hen raahjje therey aalaathunge gothey bunaa iru…..eyna vx hama eii raahjjey golaeh

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:05 pm

   Hehe Aslu ves….😄😄

  • jiji

   November 24, 2019 at 2:54 pm

   Yes i am not from maldives. if you want I can send you my citizenship card. Since my dad is from maldives he taught dhivehi when we were kids. so we know both dhivehi and malay.

 20. jiji

  November 24, 2019 at 9:49 am

  jiji akee abadhuves mal ah support kuramun ai meeheh. ekam jiji ah heevany mihaaru mal maa mahchahhen thi dhany. loabyge vaahaka thi umuruga liyun ae ehaa rangalhu kamehnoon. maa bodethi meehunge vaahaka thi genesdheney. thi umuruga ingen nujehey ethah ehcheh ingifa vaakan ingey malge story thakun. I supported you till today. But you need to stop this. In sha allah mal boduvegne thikahala loabyge story liyaaa dhuvahakah jiji wait kuraanan. Please take this positively darla <3

 21. 😂

  November 24, 2019 at 10:31 am

  Raajje therey myhunge gothey bunaa iru thimyhaa ufan v New York ah tha. Lol

  • lai

   November 24, 2019 at 10:53 am

   Aan dhw..ehen bunaairu heevani eii raajje therey meehei nooney..

  • Izabell

   November 24, 2019 at 10:57 am

   Aan dhw 😁😁

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 11:06 am

   Uhoo eyna aky america in araahuri meeheh……adhi raahjje therey ey bunaa iru male ga ulhunas ehn thaaku ulhunas hama vaanee raahjje meehunnakah noonthr….adhi eba huhthey gamaaarah govaafa mashah heevanee mashah vure eyna gamaaru hen….😠😠😠😠😠😠😠

  • Izabell

   November 24, 2019 at 11:10 am

   Aan dhw. Gamarah govaa iru hyvani eii hen emme hama jehey myhaa.

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 11:12 am

   Dhw😠😠😠😠😠eynaa dhw furathama ehn vaahaka dhehky….ehn noon nama nujehyene dhw aharun mihen vaahaka dhahkaakah…..

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 11:12 am

   Aan dhw…😊😊

 22. Izabell

  November 24, 2019 at 10:36 am

  Oh hello. Yanaa ge namuga e faadah comment nukure. Yanaa nukuraane ehen comment eh. E gothah myhun ge namuga comment nukoh just 🤐🤐🤐🤐🤐

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 2:56 pm

   It is my name too. I have every right to comment yanaage namuga, Fu-k Off

  • ???????

   November 25, 2019 at 8:40 am

   Ma nubunan dhw Maldives ga ulheni anme yanaa ekey..bala ethanga talk kohffa iny mihaaru site ga ulhey Yanaa ah.thy iyye site ah vadhun yanaa eh.dhen manje nujehey dhw ethanah anga baanaakah..Thi yanaa akaah nun viyya talk kury..Adhi bunan public therey hadi kon vaahaka nudhehkun edhen..

 23. Izabell

  November 24, 2019 at 10:40 am

  Hey kaaku Yanaa ge namuga varah hadi kon comment koffa einy. Yanaa nukuraane ehen comment eh. Yanaa ge namuga ehen comment e kuri myhaku just 🤐🤐🤐🤐

 24. Yanaa

  November 24, 2019 at 10:51 am

  Yanaa ge namuga varah hadi kon comment kohffa eii Yanaa eh noon ingey..Yanaa eh ehen nei comment eh nukuraanan..

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 10:53 am

   Yh…i believe you

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 10:55 am

   Thanks kairaa…

  • Izabell

   November 24, 2019 at 10:59 am

   Yeah

 25. Izabell

  November 24, 2019 at 10:54 am

  Haadha foohsei ve ye myhunge nan mathy e faadah comment kuraa myhun dheke. 😠😠😠😠

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 11:00 am

   Aslu ves ingey…baeh kudhin heekuraani dhen eii Yanaa kamah dhw.😔😔😔

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 11:03 am

   Heekuriyas eii yanaa kuri kameh noonehnnu…..ekm egothah cmnt kuri meehaa yah vaki kn faidhaa eh vaathee egothah yanaa aa dheytherey e kn thah kury….varah rulhi ardhey eba

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 11:09 am

   Neynge dhw vaki kon faidhaa eh kamei vani..Yanaa eh ehen nei nukuraanan comment eh…Aslu ves varah rulhi Aadhe eba..

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 11:13 am

   Emeehaku ingihjje nama hama huvaa kohffa mi buny ehchehi govaalaanan….😠😠😠😠😠😠

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 11:28 am

   Aslu ves….😠😠

 26. Izabell

  November 24, 2019 at 12:03 pm

  Hey kairaa hangouts use kuran tha???

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 12:18 pm

   Yh kuran….

  • Izabell

   November 24, 2019 at 12:20 pm

   I’d dhevidhaane tha?

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 12:21 pm

   Yh….wait

  • Izabell

   November 24, 2019 at 12:23 pm

   Okay 😊

 27. malsamalkkomal

  November 24, 2019 at 12:07 pm

  Emmen huttaalabala dhw dhn..dhn noolhemey mi vaahka liyaakah..owwky ehnun..

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:13 pm

   Mal please huhttaa nulaaathi…baeh kidhin kiyaane faadu faadu ehchehi Alhaa nulaa bala.Yanaa mihuree mal ah support Dheyn..ekaku nukiyas Yanaa kiyaanan..

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:15 pm

   Mal please huhttaa nulaaathi…baeh kidhin kiyaane faadu faadu ehchehi Alhaa nulaa bala.Yanaa mihuree mal ah support Dheyn..ekaku vaahaka nukiyas Yanaa kiyaanan..

  • ziggle

   November 24, 2019 at 12:16 pm

   this is exactly what happens when a 12 year old tries to write a story cant take a little criticism and gave up

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 12:17 pm

   No mal huhtaa nulaathi….plz plz plz

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:30 pm

   Please mal huhttaa nulaathi😞baeh kudhin kiyaane faadu faadu ehchehi.Alhaa nulaa bala.Yanaa mihuree mal ah support dheyn.ekaku story nukiyas Yanaa kiyaanan.kairaa ND Izabell ves ethibee mal aa eku dhw..story kiyan hama

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:35 pm

   Please mal huhttaa nulaathi😣😣baeh kudhin kiyaane faadu faadu ehchehi.Alhaa nulaa bala.Yanaa mihuree Mal ah support dheyn..Ekaku nukiyas Yanaa mihuree mal ge story kiyan..Kairaa nd izabell ves ethibee Mal aa akee dhw..Story kiyan hama dhw..

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:41 pm

   Please mal huhttaa nulaathi.😣Baeh kudhin kiyaane faadu faadu ehchehi.Alhaa nulaa bala.Yanaa mihuree mal ah support dheyn..Ekaku story nukiyas Yanaa mihuree Kiyan..Kairaa nd izabell ves ethibee mal aa eku dhw.story kiyan hama.dhw

  • Anonymous

   November 24, 2019 at 12:43 pm

   Ooooooops..Sorry inegy…Varah ginain dhw

  • Izabell

   November 24, 2019 at 12:44 pm

   Yeah, Izabell kiyaanan Mal ge story. Huttaanulaaba 😞😞😔 Please

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 12:45 pm

   Yh kairaa vx mihiry eyy mal alhey huhtaanulaathi….i beg u😭😭😭😭😭😭😭😭

  • Yanaa

   November 24, 2019 at 12:46 pm

   Oooooops..Varah bodah sorry ingey….Repeat vefa eii sorry…Varah ginain dhw…😄😄😄Sorry

  • Madun hurey

   November 24, 2019 at 12:51 pm

   Anonymous hurihaaa kamakaaah behey…Thimaayaa nubehey kankamaah nubehi hurey ingey..Yanaa dhw ehen bunan jeheyni..Yanaa bunan ves bunii dhw..Anonymous akaah kon kameh

  • Maisha maii

   November 24, 2019 at 1:36 pm

   Noooooo mal😢😢😢… Konme meehaku konme ehcheh kiyas alhaa nulaaba… Ehen eh kiyanee jealous vaa meehun.. Mal maa molhah story liyaatheeve ekan huttu van eh ulhenii… Alhaa nulaa ehen kiyaa ehchehsah. Mal hama thi dhaa gothah kuriyah dhey. Mai abadhu vx supportive vaanan mal ah… Mai noonas yanaa, kairaa, meekko,izabell mi kudhin eba thihbey mal aaeku… Don’t be sad☺☺☺… I always love mal❤❤❤

  • Meekkomee

   November 24, 2019 at 2:50 pm

   Malkko….. mi story huthaanulaathi ingyy …. Meehun kiyaa ehcha nubalaa story complete kohla ….. I know meehun ge support nulibenyaamu story complete kuran beynun nuvaane Kan but think there will be people that want to read ur story so badly…. I’m one of the people who will read ur story …. Insha Allah I will ….. Eh meehun story keema nun ingyny kon kahala story eh Kan mee if they don’t they will not ….. plz plz complete kohdhy thi ingyy…. Love yeahhhh ❤️❤️❤️😘😘😘

 28. Anonymous

  November 24, 2019 at 12:07 pm

  Ma vaaaa Kuran..😂😂

 29. Izabell

  November 24, 2019 at 12:09 pm

  What?? Dhen huttaalani??! Why😔😔😔😔😔

 30. Izabell

  November 24, 2019 at 12:11 pm

  Dhen alhe huttaanulaathi. Please 🙏😔

 31. Kairaa

  November 24, 2019 at 12:29 pm

  [email protected]

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 12:43 pm

   Izabell…mee ingey mail akee

  • Izabell

   November 24, 2019 at 12:57 pm

   Message eh koffin. Dhiya tha?

 32. Kairaa

  November 24, 2019 at 12:33 pm

  Izabell mal ge mail ingey thr….ingenyaa mal kaaree ahaalaa neyge keeve kameh e cmnt nudhanee…mal ah ingeyne ma mail

 33. Kairaa

  November 24, 2019 at 12:36 pm

  Madu mi cmnt dheytho mi balanee…[email protected] mee ingey

 34. Izabell

  November 24, 2019 at 12:38 pm

  E thedheh Mal. Ingey tha Kairaa ge mail I’d. Ingenya dhyba.

 35. Kairaa

  November 24, 2019 at 12:39 pm

  Ohhh noooo😅😅😅😅😅😅😅😅😵😵😵😵😵😵haadha gina akun mi fonuvuny……sorry e olhigen maa varah repeat vefa einy

  • Izabell

   November 24, 2019 at 12:46 pm

   Ahaha. E okay vaane repeat viyas. I’d libijje viyya 😊

 36. Yanaa

  November 24, 2019 at 2:24 pm

  pix pix bala mi dhuniyeyge enma meehakah tha yana kiyany. magey name use kury ey kiyan. bala mashahves kiyany yana ey. dhen thimaa ekani kamah heekoh mi fuhpany.

 37. jiji

  November 24, 2019 at 2:47 pm

  Haha yes I am not maldivian. I have my citizenship in malaysia since my mom is from malay.

 38. Anonymous

  November 24, 2019 at 2:51 pm

  Malsa so attention seeking. dhen enmen fulun aadheys kuramun dhuveythw dhw huhtaaly ey thibuny. varah foohivey evahtharah thelhey meehun dheke. dhen enmen plx huhtaanulaashey kiyaanehnu. mashah heyo huhtaaliyas kon kameh,

 39. Anonymous

  November 24, 2019 at 3:06 pm

  I still can’t beleive 12 year old is writing this kinda of love stories. My sister is 12 years and she knows nothing loabivumaa bitun negumaa marry kurumaa all that. but you little girl knows everything at the age of 12. how can you know all those stuff? are you really 12 years? because its so difficult to write love or romantic feelings when you never in love before. So it means you were in relationship before or you experience everything. somebody please let me know this girl’s information. Since I am working in gender ministry I need to look into this matter very seriously. We have received some complaints regarding this. thats why I started reading her stories. If anyone knows any information about the author please call this number 301-3017.

 40. malsamalkkomal

  November 24, 2019 at 4:27 pm

  I’m 12 years..and allah gandhee huvaa kohffa mi bunee mal dhuvahakuves meehakaa rahtehseh nuvan..u want to know all about of me..if u want i can tell u..and mal dhogeh nuhadhaanan.

 41. malsamalkkomal

  November 24, 2019 at 4:33 pm

  And..dhivehi loabeege vaahka liyumakee kushakah vaanama alhugandhu vaahaka liyun huttaalafaanan..done..waanan umurahves mal mihaatanah liyan fashaafa huri hurihaa vaahka eh liyun huttaalee mi..and i will come back 2022..dhuniyeyga hurehjjiyyaa..insha allah..bye my all readers..hope u all will forgive me..and mal ge informatione hoadhan beynumiyya hangout noony mail in [email protected]. mi mail ah msg kollaa..bye..im going

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 7:03 pm

   Alhey mal thi dhanee thr hama😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢…..vvvvvvv dheravey mal dhaathee…..alhey mal plz…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭alhey hama dhanee thr…….i know how you feel but……..i hate that guys mal aa dhimaalah e ehchehi kiyaafa huri…….aslu vx i feel very very very sad…..bye mal….ekm i hope mal dhn varah varah avahah annanekamah…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭luv u so much mal……will miss u and your stories…..

 42. Kairaa

  November 24, 2019 at 7:03 pm

  Alhey mal thi dhanee thr hama😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢…..vvvvvvv dheravey mal dhaathee…..alhey mal plz…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭alhey hama dhanee thr…….i know how you feel but……..i hate that guys mal aa dhimaalah e ehchehi kiyaafa huri…….aslu vx i feel very very very sad…..bye mal….ekm i hope mal dhn varah varah avahah annanekamah…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭luv u so much mal……will miss u and your stories…..

 43. Yanaa

  November 24, 2019 at 7:05 pm

  Hey kairaa ehchekey heenukuraathi..thee mi site ah miadhu vadhun kuhjjei tha???Hama Ahaalee ingey

  • Kairaa

   November 24, 2019 at 7:12 pm

   No miadhaku noon vadhuny kee…….

 44. Izabell

  November 25, 2019 at 8:50 am

  Hey Yanaa are dhima ah hithah ai haa ehchehi nukiya ingey. I know Maldives ga ulhenii emme Yanaa eh noon kan, but konme Yanaa akah viyas public therey e faadu hadi bas bas beynun kuryma eythi ehaa reehchei noon dhw aslu, mahsala akah vani 12 years ge kujjaku lwbyge vaahaka eh liyunyma tha hama ekani? Public therey e faadu hadi bas bas beynun kurun mahsala eh noon dhw. Lol. Haadha hehvaa kameke. Lwbyge ge vaahaka eh liyumah vuren bodethi vamun anna kudhinnah maa neydhevey asaru kuraane kanneyge ekahala bas bas beynun kuryma. Mal dhaathyve varah dhera vey aslu. But mi vaguthah Mal ah vx rangalhu vaani ihah lwbyge vaahaka liyun madu jassaaly yaa kanneyge. Mibuni site ah e up nukuraashey. Eii myhun e kahala ehchehs kiyaathy. Anyways, Mal varah molhu vaahaka liyan aslu. Masha Allah. I hope dhen 2022 ga Mal vaahaka liyan fashaa iru thiah vuren adhi maa molhu vaane kamah. Insha Allah. Site ah vaahaka thah up nukuriyas vaahaka liyun huttaa nulaathi mihaaru vx. Eii huttaalifiyyaa e skills varah bodah gelleyne. All the best Mal. Lysm.

 45. Anonymous

  November 25, 2019 at 1:32 pm

  Sorry not sorry. hama majalah gender ministry ey kiyaafa comment kohly.. kohli irah birun virijje dhw. asluves you shouldn’t be writting those kind of stories. umuraa gulhey vaahaka liyebala dhw. umuruahvure maa boduvegen noolhe

  • Faimu

   December 2, 2019 at 12:53 am

   hey.. Dhogu hadhaign kudhin ah biru dhehkumaky vx ehaa salhi kameh noon kanneynge dhw..
   ma vx e varu ga vhk liyunin..
   biteh nagaign eh noon ulhuny.. ekm vhk kiyumaky hobby eh gothah kury..
   alhamdhlillah mihaar alhugandu ge nan favaalaa vhk liyumuga ❤
   emyheh ge hunaru dhehkun eiy emyhehge kameh..
   anonymous dhn gender ah vanna hiy viyas thi dhn boduvaru.. 🤦🏻‍♀️

 46. Anonymous

  December 5, 2019 at 12:55 pm

  Mal please 2022 ga vaanan umurah mi vaahaka furathama ninmmaaalaathi pls pls pls pls

 47. malsamalkkomal

  December 8, 2019 at 3:58 pm

  Hehe. 38 vana part up kohfin..thank u♡

 48. Anonymous

  December 8, 2019 at 5:49 pm

  Ur welcm

 49. jiji

  December 9, 2019 at 11:17 am

  oh…varah kehkoffin ehchekey nubune….I eh nubunan thi in kujjaku gamaarekey…meehaku I ge namuga comment kuriyas thivaru vegen I aaa dhimaalah ehchis kiyaakah nujehe kahneyge dww….varah sad vx vehje…rulhi vx aissi…hageegaiy balaafa ehchis kiyaanama rangalhu thrr….I nubunan I aky raajje there kujjeh noonekey..vedhaane i ge namuga comment kuri meehakee America in araa huri meehakah vx…ekm thigothah i nukuraaa kamehga I blame kuryma assu vrh fani😒

 50. J

  December 9, 2019 at 11:17 am

  oh…varah kehkoffin ehchekey nubune….I eh nubunan thi in kujjaku gamaarekey…meehaku I ge namuga comment kuriyas thivaru vegen I aaa dhimaalah ehchis kiyaakah nujehe kahneyge dww….varah sad vx vehje…rulhi vx aissi…hageegaiy balaafa ehchis kiyaanama rangalhu thrr….I nubunan I aky raajje there kujjeh noonekey..vedhaane i ge namuga comment kuri meehakee America in araa huri meehakah vx…ekm thigothah i nukuraaa kamehga I blame kuryma assu vrh fani😒

Comments are closed.