ތެދުވެރި ލޯބި…….

- by - 111- October 20, 2019

 

ޝަފާ އާއި ޝައިމާ އަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ކުދިންނެވެ. ޝައިމާގެ ބައްޕަ ނިޔާވީ ޝައިމާ 1 އެއްއަހަރު ގައެވެ.  ޝައިމާގެ މަންމަ ނިޔާވީ ޝައިމާ އަށް 8 އަހަރުގައެވެ.

އޭރުން ފެށިގެން ޝައިމާ އާއި ޝަފާ އުޅެނީ އެކަނިވެރި ކޮށެވެ. މިހާރު ޝައިމާ އަށް 17 އަހަރެވެ. ޝަފާ އަށް 21 އަހަރެވެ.

މިހާރު ޝަފާ އުޅެނީ އޮފީހެއްގައެވެ. ޝަފާ އަށް ލިބޭ މުސާރައިން ޝައިމާ އައްވެސް ހަރަދު ކުރެއެވެ.

*****

އައިޝަން އަކީ މުއްސަނދި އާއިލާ އެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. އައިޝަންގެ އުމުރުން މިހާރު 22 އަހަރެވެ. އައިޝަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އައިޝަންގެ ބައްޕަ އޮފީހުގައެވެ. އަދި ޝަފާ އާ އެއް އޮފީހެއްގަ ވެސް މެއެވެ. އައިޝަންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އައިޝަން ނޫން އެހެން ދަރިއަކު ނުހުރެއެވެ.

****

އާނިޝް އަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަށް ކަތިލާފަދަ ޒުވާނެކެވެ. އާނިޝް ފަހަތުން ވަރަށް ގިނަ އަންހެން ކުދިން އުޅެއެވެ، ނަމަވެސް އާނިޝް އެކަމަކަށް މާ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދެއެވެ.

 

111

Maisha maii

💙💙I love all my readers💜💜

You may also like...

73 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Wow… nice begining…love it and looking forward to see the next part of the story…purple u💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜best of luck for next part…

  ⚠Report!
 2. Feshun salhi..waiting …mistakes thakah balahche ekm😊😊😊😊👏👏👏👏💕💕💕😘😘❤😍😍

  ⚠Report!
  1. Thank you so much jiji❤💞💞… Keep waiting💝.. Yh mistake thah rangalhu kureveytho balaanan☺

   ⚠Report!
 3. Mai kolhooo…miss you..❤.nd feshun hama obi..whn next…waitingggg..lve ya maii💘😘💔💞♥.

  ⚠Report!
 4. Miothy thedhuveri loabeege trailor eh… Ummeedhu kuran hurihaa readers ah vx kamudhaane kamah.. Mi story ge part thah genesdheyn fashaanan mai ge exam nimunu haa avahakah… Have a nice day☺🍃🌹🌹… Love you all❤❤❤❤❤

  ⚠Report!
 5. Wowwww……. Mi first dhw.?. Varah reethi mi part vx.. Ekam Thankolheh kury..keep it up, 😍😍😍

  ⚠Report!
  1. Thankyou so much shifoo😘😘❤.. mi adhi trailor ekey ehenve kuree.. part thah dhigu koh genesdheynan…
   ❤❤❤❤

   ⚠Report!
 6. Trailer varah varah reethi..Maa sha Allah..Hey mai sis,Ehchei bunan tha but ehchekey heenukurah chey..Shaima ND shafaa ge name mimmi akah ehaa reechei noon but dhen huri name varah varah varah reethi.maa sha Allah.Shaima ge badhaluga YAASH ah change kohdhee bala ND shafaa ge badhaluga YAASHA ah badhalu kohdhee ba please please..ummeedhu kuran change kohdheyne kamah..Mai sis ge mi trailer hama amme reethi ingey..Vaahaka nimendhen genes dheichey…Name change kuraane kamah ummeedhu kuran..trailer varah reethi..💯💯💯💯

  ⚠Report!
  1. Thankyou sooo much mimmi😘… name change kuraanan ehen kudhinge hiyaaleh hoadhaalaafa.. ok tha?.. yh nimendhen genes dheynan insha allah😊❤..

   ⚠Report!
  2. Hey readers!… mi vaahakaige girl 2 character (shafa and shaimaa) ge name change kuran beynumee konkudhinneh???

   ⚠Report!
  3. name change kuriyas k….Ekam yaash yaashaa maa eh goiy…ehemma odd..mimmi ehchekey hynukurahchey mihen bunyma..okay😊😊

   ⚠Report!
  4. Yh.. Aslu vx v reethi eh 2 name… E dhename hama ehgothee dhw. Ehgothakas reethi ekam olhey gotheh hunnaannee dhw…

   ⚠Report!
 7. Hey readers!… mi vaahakaige girl 2 character (shafa and shaimaa) ge name change kuran beynumee konkudhinneh???

  ⚠Report!
 8. Alhugandah ves reethy mimmi buni namethah🤗v reethi mi trailor…. kon dhuvahakun exam nimeny…?exam nimun haa avahakah vaahaka up kurahchey….
  CURIOUSLEY WAITING….

  ⚠Report!
 9. Alhey Aisher Dhw enmen fahun mi comment kohly… So sad 😢😢😢
  Dhen mi trailer Varah reethi ingey maii..

  ⚠Report!
  1. That’s my kudavahtharu dhw🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

   ⚠Report!
 10. Trailer varah furi hama..Varah reethi mimmi buni 2 names…Mai kn irakun test nimeny..Waiting for the first part..

  ⚠Report!
 11. Mimmi buni 2 names varah rythi… Trailer hama habeys ingey mai..Waiting for the first part..mai ge Age bunevi dhaane tha??

  ⚠Report!
 12. mimmi ebuni 2 names me ah vx varah varah reethi…trailer varah habeys igey. waiting for the first part…

  ⚠Report!
 13. Mimmi buni dhe name ma eggothee….ehnn ve vrhh odd ..vaahak kuyannvss foohivaane ehaa ehh gothiyyaa…boy kujjayahh yaash kuyaafa girl kujja ah anum kiyaaba ..vrhh loabi namehh..zaraa viyass..amaanee voyass..dhn yasha and yash maa eggoi…vaahaka ige name vrhh muhimmu vaane dho…vaahak ehh reethi vaanee euyga hunna characters reethivegenn..i mean name and everything…name ehaa eggoghiyyaa hadiehhnni dho…gaimuvss ahannah hadi…i mean vrhh boring..name ehaa evathariyyaa..be unique..thats all i want to say…readers buna goii hedhumehhnnoon meeege beyynumakee..amillaah visnailaafa gothehh nimmunn..of coz readers ge opinion vss vbeyynunn vaane dho…but komme komme idea eh balaehhnnuganeveyyne..

  ⚠Report!
  1. Oh.. Ok.. Thanks dear. Yh asluvx eh 2 name laifihyyaa v olheyne. Ehen 2 name eh dhen laanan.. Mihaaru vx mi balanee reethi nameh

   ⚠Report!
 14. Yaasha nd Yanaal varah reethi vaane….Please yaasha name use kohdheichey….waiting for the first part

  ⚠Report!
 15. Yaasha name use kohcheichey please please dhen okay anei name ah konme name eh liyas..Yaasha name use kohdheichey…Naaish ebuni 2 name reethi..olheyhaa ehgothei vx noon..boys ah mihaaru ehuri name ok vaane.trailer varah habeys.waiting for the first part..

  ⚠Report!
 16. Oh my god.. Fortnite au kiyunu enme salhi trailer mi trailer akee.. Wow.. So much talented girl.. Maasha Allah.. Fortnite hithau eree kon thaakun folhigen ais mi gahuga elhi maleiy heyyey miee.. You are so talented dear.. I read the previous stories of you.. It was awesome.. Marvellous.. Fantastic.. Maasha Allah.. Maii.. You au kiyaa nan v salhi inge.. And you can call me shai.. Asluves loabeege naseebu e vaahaka kiyaafa hama thi umuruge kujjakaa balaafa v salhi inge.. Maasha Allah.. Fortnite akau dhen neynge bunaane echcheiy.. Bas husvefa meenee.. Hehe.. Wish you the very best of luck.. Insha Allah mi dhaairaain Maii au kuriah dheveyne.. Eiy evves shakkeiy oiy kameiy noon.. Fortnite is waiting for the 1st episode of this story.. Wish you the very best of luck.. Fortnite dhen mi dhanee.. Adhi annaanan konmeves ehen dhuvahakun.. Noonee konmeves ehen irakun.. Good luck.. Good bye.. Love you so much.. Mwah

  ⚠Report!
 17. Shafaa akee yanaal dhw nd Shaiam akee yaasha…Mi trailer mee best hama…Neynge bunaane ehchei vx hama ehaa reethi..mehaa reethi trailer eh nukiyan..waiting for the first part

  ⚠Report!
 18. Shaima ah maa gulheyne yaasha.nd shafaa ah gulheyne yanaal…Ethogothah gulheyne hen heevani…trailer varah reethi ingey..waiting for the first part..

  ⚠Report!
 19. Aslu vx mashah ves gulhey Alya ebuni goeh..
  mi trailer me ma kee amme reethi trailer…varah reethi ingey..waiting for the first part

  ⚠Report!
 20. Me ah vex gulhey Alya ebuni goeh…Varah reethi mi trailer…Thee hama best ingey mai..mi story ehaa kuru nukurah chey…loabeege naseeb vex kuru vihyya but evaahaka varah varah reethi maa sha Allah.

  ⚠Report!
 21. Allu ebuni gothah me ah vx gulheni…mi trailer me amme reethi trailer…hama hebeys iney..mi vaahaka dhigu kon nenes dheyni ingey..waiting for the first part..

  ⚠Report!
 22. Guys…. Mihaaru 550 word varu liyevihjje. Mihaaru vx Free vaa gadi gadeega… Liyamun midhanee. Liyevunu haa enme avahakah up kohdheynan

  ⚠Report!
  1. Welcome… Yh liyevunu haa enme avahakah up kohdheynan insha allah. Keep waiting ammi

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.