އުމުރަށް ތިޔަ ނަމުގާ… 1

- by - 114- September 11, 2019

”އަހަންނަށް ހަމަ ތިހާ އަވަހަށް ޓުރަސްޓު ކުރަން ފެށީތަ… ދެން ރަނގަޅުތާ!…”ޝާޔާ އައިސްް ހުރި ރުޅީގައި ބުނެލިއެވެ.

”ޔެސް ޝާ އަހަރެން ވަރަށް ޓުރަސްޓު ކުރަން ޝާ އަށް…” އިވިގެން ދިޔަ ޖުމުލަތަކުން ޝާޔާގެ ހިތައް ތަދުވިއެވެ.

”ލަމް. އައި ތިންކު ޔޫ އާ އަ ފޫލް… މީހެއްގެ ހަގީގަތް ނުބަލާ ޓުރަސްޓު ކުރެވޭތަ އެހާ އަވަހަށް ” ޝާޔާ ބުނެލިއެވެ.

”ވަޓަ އިޒް ދި ޕުރެބްލެމް ޝާ.. އަހަރެންނަށް ޝާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ… މާޒީ އާއެކު…” ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

”އައިި ކާންޓުު ބިލީވް… އެނީވޭސް ކިހިނެއް ޝާ އަށް އެ އިނގުނީ…” ޝާޔާ ހުރީ އަޖައިބު ވެފައެވެ. އޭނާގެ ހިތި މާޒީ އެހެން މީހަކަށް އެނގުނީމައެވެ.

އެހެން ޝާޔާ ބުނުމުން ލަމްހާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވީ ވިހަ ހިނިތުން ވުމެކެވެ.”ޝާ..ޑޫ ޔޫ ނޯ.. އައެމް ޔަންގާ ސިސްޓާ އޭ ޝިޒާންގެ…” ލަމްހާ އެ ހަދަނީ ދޮގު ކަމެއް އިނގޭނީީ ފަހެ ކާކަށް ހެއްޔެވެ.

ޖޫގޯ ހޮޅި ދަމާލި ޝާޔާ އަށް ލިބުނު ސިހުމެއްގައި އަނގައިގާ ހުރި ހުރިހައި ޖޫގޯ އެ ބުރުެްސާގެން ދިޔައެވެ.

”ވަޓް ދި ހެލް… ލަމް ޝިޒާންގެ ކޮއްކޮ އަށް ވާންް ވީ އެންމެ ސަބަބެއްވެސް ނެތް…” ޝާޔާ ބުނެލިއެވެ.

”ތީ ހާދަ ގޮތެއް ނެތް ކުއްޖެކޭ..” ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ. ”ކީކޭ..؟.އަހަންނަށް ލަމްހާ ދަސްވެއްޖެ ދެން މި ޝާޔާ އެއް ދުވަހަކުވެސް ތި އައިޝަތު ލަމްހާ އަކާ ވާހަކަވެސް ނުދައްކާނަށް ނުވިތާކަށް ނުވެސްް ބަލާނަން އިންޝާﷲ”

ޝާޔާއަށް ލަމްހާ މަޑުމަޑުން ބުނެލި ޖުމްލަ އެންމެ ރަނގަޅަށްވެސް އިވުނެވެ.

ޝާޔާ ލަމްހާ ކައިރިން ދާން ދުއްވައިގަން ވަގުތު އެތާ ގޮނޑު ދޮށުގައި އޮތް ބޮޑު ގަލެއްގައި އަޅާގަނެ ވެއްޓުނެވެ.

”ހީކޮއްލާ ޝާޔާގެ ފަހު ދުވަހޭ މި…. ދެން ތި ޝާޔާ އެއް މި ދުނިޔެއަކަށް ނާންނެެ”ލަމްހާ ބުނެލިއެވެ.

ޝާޔާއަށް އެބުނި އެއްޗަކާ މެދު ވިސްނާކަށް ވަގުތެެްް ނުވިއެވެއ. ލޯ މަރާލެވުނެވެ.

2 ބައިގެ ތެރެއިން..:”ޑޮކްޓާ  ޝާޔާ ކިހިނެއް..؟” ”ސޮރީ”

”ލަމް ތީ ހާދަ ގޮތެއް ނެތް މީހެކޭ..”

”ކޮމްޕިލީޓޭޑް”

ނުނިމޭ

114

LOVELY EESH

??❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤?? Follow my insta id: aminatheeshali

You may also like...

35 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. BTW shaaya Varah hadi.. Rangalhu vaany vec shaaya maru viyya.. Ma buinyy name thakeh beynumeh vec nukuri.. Varah foohi vey..

 1. Hurihaa Anmen bunaa names thakei Ehfaharaa use eh nukureveyne dhw….Shaaya maraa nulaathi ingey plx…But Shaaya name Varah reethi Hama..Maa sha Allah.
  Mi part varah reethi Maa sha Allah…

 2. Aslu vx Faiha…Hurihaa Anmen bunaa names thakei Ehfaharaa use eh nukure veyne… shaaya maraa nulaathi ingey..Mi part salhi hama

 3. Ehvx meehakah beynun vaa hurihaa kamei nuvaaane dhw….Hiyy hama nujehey kamei dhimaa viyas keitheri vaan dhaskuran vaane dhw…Beynun vaa hurihaa kamei nuvaaane dhw Faiha sis nd sharaa sis….
  Shaya maraa nulaathi ingey….
  Mi part hama habeys….
  MAA SHA ALLAH..

 4. Helliw guys.. mi othy first part…
  I used name halaf shaaya and lamha… adhi kuri ah huri baithakun eki kahala nan thah fennaane inthizaaru kohllavaa…
  Kurin liyunu story thakekey efadhain mi storay ah ves readersge vv bidu tharuheebeh libeyne kamah unmmeedhu kuran…

  1. When is next part..kobaa kon thaaku tha Eesh thiulheni…Comment thakah reply dhy bala please…Next part up kohdhy bala please please…Meehun kiyaane ehchehi Alhaa laane kamei nei…me mihury hiyy varu dheyn…please next part up kohdhy bala…waiting for the next part…

 5. Mi part varah reethi…Maa sha Allah..When is next part??..Shaya n Lamha 2 name vx reethi…Shaya maraa nulaathi ingey please please….Waiting for the next part..

 6. Hey haadhA kurey??reecheh bes noon?”malsamalkkomal”meena be vaaahakThah ma a reeethi?Lovely eesh be vaaahakathah haadha Hadley AND mass kury?rangalhu vaany vaahaka lyun but taal I ya at this is gross

  1. Hadihyaa vaahaka nukiyaa.kaaku tha bunee hadi vaahaka eh kiyaashey. But alhugandah varah reethi. I luv this story

 7. When is next part…Hey eesh Comment thakah reply dhy bala..Please please next part up koh dhy bala.😣😣😣😣😣😣..Meehun kiyaa ehcheissa alhaa nulaa thi…Me mihury eesh ah hiyy varu dheyn..please next part up koh dhy bala….Kamei dhimaa veetha up nukureveni…kamei 😭😭😭😭😭dhimaa viyas bune laigen ulhe ba dhw..please next part up kohdhy…waiting for the next part 😔😔😔😔

 8. When is next part..kobaa kon thaaku tha Eesh thiulheni…Comment thakah reply dhy bala please…Next part up kohdhy bala please please…Meehun kiyaane ehchehi Alhaa laane kamei nei…me mihury hiyy varu dheyn…please next part up kohdhy bala…waiting for the next part…

 9. When is next part..kobaa eesh kon thaaku thiulheni…Comment thakah reply dhy bala please..Baeh Meehun kiyaa ehcheissa alhaa nulaa bala..Aharun mithibeenu eesh ah hiyy varu dheyn..please please next part up kohdhy bala…waiting for the next part…😣😣😣😣

 10. Eesh kon thaaku thiulheni…When is next part..please please next part up kohdhy bala..baeh meehun kiyaane faadu faadu ge vaahaka..Alhaa laane ehchei noon..Me mihury eesh are eku.hiyy varu dheyn..please next part up kohdhy bala me mihury eesh ge vaahaka kiyan hama..comment thakah reply dhy bala please…next part up kohdhy bala please please please 😣😣😣Waiting for the next part….

Leave a Reply

Your email address will not be published.