ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދެވޭތީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި އީތަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކާއި ބަލާފައި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ހާދަ ހިތްފަސޭހައޭ އީތަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން މެދުއުމުރުގެ ފިރިހެނަކު ހުއްޓެވެ. “އަނހާ ދަރިފުޅާ އެންމެފަހުން 2 އަހަރުފަހުން ރަށަށްވެސް އާދެވުނީތާދޯ!” އެމީހާ ހިނިތުންވެލައިގެންހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “އާނ ބައްޕާ! ހާދަ ހިތްފަސޭހަވެފަ އަމާނޭ ދޯ އަހަރުމެން ރަށް!” އީތަން ބުންޏެވެ. އެމީހާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބޯޖަހައިލިއެވެ. އެއީ އީތަންގެ ބައްޕަ އީސައެވެ. އީތަންއަކީ އަންހެންކުދިން ހިތްކިޔާނެފަދަ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް މިލްކުކޮށްގެން ހުރި ޒުވާނެކެވެ. އީތަން މާލެ ބަދަލުވީ އޭލެވެލް ހެދުމަށެވެ. މިއަދު އޭނާ އެއައީ އޭލެވެލް ނިންމާލުމަށްފަހު ގައެވެ. މިއީ އޭނާގެ އުފަން ރަށް އއ ތޮއްޑޫއެވެ. ޤުތުރަތުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.
**************
ވާހަކައިގައި ތިބެ 8 ބުރިއަށް ނަގާފައިވާ ހަވޭލީއެއްފަދަ ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ދެ ބަފައިން މަޑުކޮށްލިއެވެ. އީތަންހުރީ އަނގައިން ބަސްހުއްޓިފައެވެ. 2 އަހަރުވީއިރު ގެއަށް އައިސްފައި ހުރި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުންނެވެ. ” މިއީ ދަރިފުޅުގެ ގެ. ދަރިފުޅަށް އިންނާނީ 7 ވަނަ ބުރި”. އީސަ ބުނެލިއެވެ. އީތަން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ލިފްޓުގެ 7 އަށް ފިތާލިއެވެ. އެ އެޕާރޓްމެންޓުން ފެންނަނީ ޝާހީކަމެވެ. އީތަން އޭނާގެ ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ބޮޑު ތަނަވަސް ކޮޓަރިއެކެވެ. ކަނޑުނޫކުލައިން ބެޑްޝީޓާއި ބާލީސްތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވާއިރު ދޮރުފޮއްޗާއި ފާރުތަކުގައި ވަނީ މަޑުނޫކުލައެއް ލެވިފައެވެ. ފާހާނަވެސް ތަނަވަސްވެފައި ޖާގަބޮޑެވެ. ލަސްނުކޮށް ފެންވަރައިގެން އައިސް ޖައްސާލީ ދަތުރުވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ.
****************
ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. އީތަން ހިނގަމުން ދިޔައީ ރަށުގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ ރާޅުބީއްސާ ހިސާބުގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ގައިގައި އަންހެން ކުއްޖެއް އައިސް ލައިގަތެވެ. ޢީތަން ވަގުތުން އޭނާގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ” ކިހާބޮޑު ބަލާއެއްމީ. ތަންކޮޅެއް ބަލައިގެން…” އެއަންހެން ކުއްޖާއަށް އީތަން ފެނުމުން މީހާ ގަނޑުވެ، އަނގައިން ސޮނިފޭބިއެވެ. ” ހޭ. އިޓްސް އޯކޭ.” އެކުއްޖާ ތުއި އަޑަކުން އީތަންއަށް މަޢާފް ކުރިއެވެ. އެކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް ހިތާހިތުން ތައުރީފް ކުރެވުނެވެ. ފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ހިތިފަތު ބުމައަކާއި ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއް ލިބިފައިވާ ބޮޑު ދެލޮލެވެ. ބައްޓަން ރީތި ހަށިގަނޑެކެވެ. ހީލާއިރު ކޮލަށް އެޅޭ އަޑިކޮޅެވެ. އީތަންގެ ހިތުގައި އެސޫރަ ވަގުތުން ކުރަހާލެވުނެވެ،.

( ނުނިމޭ )

84

23 Comments

 1. DHONTHY

  August 5, 2019 at 8:04 am

  Alhey… Waiting for the next part.. By the way thee thoddoo kujjeththa? Hama ehen heevaatheeve ahaalee.. Vaahaka v reethi ingey

 2. Sidu

  August 5, 2019 at 9:03 am

  Varah reethi.. inthizaaru kuranee 2 vana bayaka

 3. winkel angie

  August 5, 2019 at 9:08 am

  himi is back thr

 4. Mary

  August 5, 2019 at 9:30 am

  Vvv salhi ingey… Keep it up ?❤️?… Thankolheh avahan next part up kohllaathi ingey?

 5. ®¥N

  August 5, 2019 at 9:38 am

  It was perfect.. Lve you ❤️❤️❤️

 6. jiji

  August 5, 2019 at 9:46 am

  Wow..Its perfect❤❤…whn next dear..Nd also plx make it longer then this ingey..I really luw itt??????

 7. Himi

  August 5, 2019 at 12:27 pm

  I’m not that himi

 8. Himi

  August 5, 2019 at 12:29 pm

  I’m from kulhudhuffushi 16 yes old kiyavanee afeefuddin school gai my real name is nafiz

 9. Himi

  August 5, 2019 at 12:33 pm

  Next part tomorrow ga miahvure dhigukoh up kohdheynan inshallah this hurihaa readers thi dhevvaa support ah varah bodah shukuriyya

 10. Shahu

  August 5, 2019 at 2:07 pm

  Wooww varah reethi?❤️❤️❤️

 11. Himi

  August 5, 2019 at 4:02 pm

  Thanx shahu 2nd part submit kohfin pendin

 12. Zai

  August 5, 2019 at 5:37 pm

  V reethi vaahaka..
  Nafiz…v reethi name
  Keep it up
  Much luv??

 13. Taehyung ??

  August 5, 2019 at 6:08 pm

  Varahh salhi hope next part will be this nice 2 waiting 4 next part ???

 14. seokjin??

  August 5, 2019 at 6:12 pm

  Maashaa Allah. ..vvvvv salhi ….I’m waiting for the next part …..????

 15. Himi

  August 5, 2019 at 7:13 pm

  Dear readers next part up kohfin ingey heevanee maadhan hen kiyaalan libeyny midhuvaskolhu naafizge moc exam ga ulheythy vaahaka dhigunukureveny. next part ga 380 words innaane dhen innaanee mivaahakaige last episode . Miee aslu kuruvaahaka eh. moc nimunyma aa dhigu vaahakaeh naafiz genesdheynan keep waiting

 16. Himi

  August 5, 2019 at 7:15 pm

  Thnx 3 kudhinnaves thi dhevva support ah shukuriyya thikahala readers neiy nama naafiz akah hama yageenunves kuriyah nudheveyne

 17. Shyn

  August 6, 2019 at 6:44 am

  V. Reethi. Kon irakun next part nehlanee ??

 18. Himi

  August 6, 2019 at 12:22 pm

  Thnx shyn mihaar up kohfin ingey pendinn

 19. Himi

  August 6, 2019 at 1:39 pm

  Salaam dear readers Saturday ga last episode genesdheynan inshallah and mondayga new story eh nafiz liyanfashaanan

 20. Mafa

  August 7, 2019 at 11:10 pm

  Good job Nafiz. ???

  • Himi

   August 21, 2019 at 4:52 pm

   Thnx aslam

 21. Eethan

  August 20, 2019 at 3:26 pm

  Wow

 22. Himi

  August 23, 2019 at 3:48 pm

  Thnx Eethan

Comments are closed.