ލޯބި

- by - 74- August 5, 2019

ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދެވޭތީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި އީތަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކާއި ބަލާފައި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ހާދަ ހިތްފަސޭހައޭ އީތަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން މެދުއުމުރުގެ ފިރިހެނަކު ހުއްޓެވެ. “އަނހާ ދަރިފުޅާ އެންމެފަހުން 2 އަހަރުފަހުން ރަށަށްވެސް އާދެވުނީތާދޯ!” އެމީހާ ހިނިތުންވެލައިގެންހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “އާނ ބައްޕާ! ހާދަ ހިތްފަސޭހަވެފަ އަމާނޭ ދޯ އަހަރުމެން ރަށް!” އީތަން ބުންޏެވެ. އެމީހާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބޯޖަހައިލިއެވެ. އެއީ އީތަންގެ ބައްޕަ އީސައެވެ. އީތަންއަކީ އަންހެންކުދިން ހިތްކިޔާނެފަދަ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް މިލްކުކޮށްގެން ހުރި ޒުވާނެކެވެ. އީތަން މާލެ ބަދަލުވީ އޭލެވެލް ހެދުމަށެވެ. މިއަދު އޭނާ އެއައީ އޭލެވެލް ނިންމާލުމަށްފަހު ގައެވެ. މިއީ އޭނާގެ އުފަން ރަށް އއ ތޮއްޑޫއެވެ. ޤުތުރަތުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ.
**************
ވާހަކައިގައި ތިބެ 8 ބުރިއަށް ނަގާފައިވާ ހަވޭލީއެއްފަދަ ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ދެ ބަފައިން މަޑުކޮށްލިއެވެ. އީތަންހުރީ އަނގައިން ބަސްހުއްޓިފައެވެ. 2 އަހަރުވީއިރު ގެއަށް އައިސްފައި ހުރި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުންނެވެ. ” މިއީ ދަރިފުޅުގެ ގެ. ދަރިފުޅަށް އިންނާނީ 7 ވަނަ ބުރި”. އީސަ ބުނެލިއެވެ. އީތަން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ލިފްޓުގެ 7 އަށް ފިތާލިއެވެ. އެ އެޕާރޓްމެންޓުން ފެންނަނީ ޝާހީކަމެވެ. އީތަން އޭނާގެ ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ބޮޑު ތަނަވަސް ކޮޓަރިއެކެވެ. ކަނޑުނޫކުލައިން ބެޑްޝީޓާއި ބާލީސްތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވާއިރު ދޮރުފޮއްޗާއި ފާރުތަކުގައި ވަނީ މަޑުނޫކުލައެއް ލެވިފައެވެ. ފާހާނަވެސް ތަނަވަސްވެފައި ޖާގަބޮޑެވެ. ލަސްނުކޮށް ފެންވަރައިގެން އައިސް ޖައްސާލީ ދަތުރުވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ.
****************
ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތެވެ. އީތަން ހިނގަމުން ދިޔައީ ރަށުގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ ރާޅުބީއްސާ ހިސާބުގައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ގައިގައި އަންހެން ކުއްޖެއް އައިސް ލައިގަތެވެ. ޢީތަން ވަގުތުން އޭނާގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ” ކިހާބޮޑު ބަލާއެއްމީ. ތަންކޮޅެއް ބަލައިގެން…” އެއަންހެން ކުއްޖާއަށް އީތަން ފެނުމުން މީހާ ގަނޑުވެ، އަނގައިން ސޮނިފޭބިއެވެ. ” ހޭ. އިޓްސް އޯކޭ.” އެކުއްޖާ ތުއި އަޑަކުން އީތަންއަށް މަޢާފް ކުރިއެވެ. އެކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް ހިތާހިތުން ތައުރީފް ކުރެވުނެވެ. ފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ހިތިފަތު ބުމައަކާއި ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއް ލިބިފައިވާ ބޮޑު ދެލޮލެވެ. ބައްޓަން ރީތި ހަށިގަނޑެކެވެ. ހީލާއިރު ކޮލަށް އެޅޭ އަޑިކޮޅެވެ. އީތަންގެ ހިތުގައި އެސޫރަ ވަގުތުން ކުރަހާލެވުނެވެ،.

( ނުނިމޭ )

74

You may also like...

23 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Alhey… Waiting for the next part.. By the way thee thoddoo kujjeththa? Hama ehen heevaatheeve ahaalee.. Vaahaka v reethi ingey

  ⚠Report!
 2. Vvv salhi ingey… Keep it up 👌❤️💖… Thankolheh avahan next part up kohllaathi ingey😄

  ⚠Report!
 3. Wow..Its perfect❤❤…whn next dear..Nd also plx make it longer then this ingey..I really luw itt😘😘😘😍😍😍

  ⚠Report!
 4. Next part tomorrow ga miahvure dhigukoh up kohdheynan inshallah this hurihaa readers thi dhevvaa support ah varah bodah shukuriyya

  ⚠Report!
 5. Maashaa Allah. ..vvvvv salhi ….I’m waiting for the next part …..💙💙💜💜

  ⚠Report!
 6. Dear readers next part up kohfin ingey heevanee maadhan hen kiyaalan libeyny midhuvaskolhu naafizge moc exam ga ulheythy vaahaka dhigunukureveny. next part ga 380 words innaane dhen innaanee mivaahakaige last episode . Miee aslu kuruvaahaka eh. moc nimunyma aa dhigu vaahakaeh naafiz genesdheynan keep waiting

  ⚠Report!
 7. Thnx 3 kudhinnaves thi dhevva support ah shukuriyya thikahala readers neiy nama naafiz akah hama yageenunves kuriyah nudheveyne

  ⚠Report!
 8. Salaam dear readers Saturday ga last episode genesdheynan inshallah and mondayga new story eh nafiz liyanfashaanan

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.