ރަށުތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. ފިކުރުތަކާ ޚިޔާލުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ ސިކުނޑިތައް ނިދީގެ ފޮނިމީރުކަން ހާސިލް ކުރަމުން ދެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިކަމާއި ލޮޑުކަން ލިބިފައިވާ ހަށިތައް އަރާމުގެ ދާންތަކުގައިވާ ހާލުގައެވެ. މިފަދަ ވަގުތެއްގައި ނިންޖާ އަރާމުން އެއްކިބާ ވެފައިވާ ބަޔަކުވެސް ތިބޭނެތާއެވެ. އާނ އެކެވެ. ލީޒާގެ ހާލަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. ކަރުނައިން ފޭދިފައިވާ އެެލޮލުގައި ވަނީ ހިތާމަޔާ ހިތްދަތިކަމުގެ ވޭނީ އަސަރުތަކެވެ. ހަނދާނުގައި އާވެ އާލާވަމުން ދަނީ ހަޔާތުގައި އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަދު ނަސީބު ތަޖުރިބާއެވެ. މީހަކުދެކެ އިންތިހާ އަށް ލޯބިވެވިމެ، އެފަރާތުން އޭނާއަށް ކުރިމަތި ކުރުވި ވޭނާ ކެކުޅުމެވެ. ރޭގަނޑުވެ އެކަނި ވުމުން އެޚިޔާލުތައް ލީޒާ އަށް އުނދަގޫ ކުރެއެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލާ އޭނާގެ ހިތި މާޒީގެ ފުން ކަނޑުތެރެއަށް އެއްވެސް ރަހުމެއްނެތި ޣަރަގު ކޮށްލައެވެ.

18

10 Comments

 1. Kamana

  June 22, 2019 at 9:40 pm

  Feshun v. Nice next paat dhigukohlahchey…

  • shum

   June 22, 2019 at 10:43 pm

   Yes. In sha Allah dhe dhuvahehge thereyga update kollaanan.
   And thank you?

 2. lily

  June 22, 2019 at 10:29 pm

  love to read more…
  good luck… <3 <3

  • shum

   June 22, 2019 at 10:36 pm

   Thank you❤️

 3. ??

  June 23, 2019 at 9:42 am

  Varah reethi?

  • shum

   June 23, 2019 at 3:41 pm

   Thank you?

 4. jiji

  June 23, 2019 at 10:07 am

  ?Feshun v rythi

  • shum

   June 23, 2019 at 3:42 pm

   Thank you?

 5. Earna

  June 23, 2019 at 4:05 pm

  wishing you all the best 🙂 waiting for the next parts 🙂

  • shum

   June 23, 2019 at 5:41 pm

   Teehee?❤️

Comments are closed.