[މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މިި ސައިޓުގައި ހިމަނާ ދުެވަނަ ދިގު ވާހަކައެވެ. ކުރިިންް ލިޔުނު ވާހަކަ އެކޭ އެއްފަދިން މި ވާހަކައަށްވެސް ކިޔުންތެރިންގެެ ސަޕޯޓު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.]

ނޯޓު:މިއީ ދީނީ ކަންތަކަށް ހިތުގައި ހުރިި ޝައުގު ބަޮޑު ކޮށް ދިނުމަށް ލިޔާ ވަހާާކައެކެވެ.މިއީ ފަހަރެއް ގައި އެހެން މީހަކަށް ދިމާވެފައި އޮތް ހާދިޘާ އަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިވާހަކައިގާ ވާނީ ހުސް ހިޔާލީ ކަންތަކެވެ.

އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ސޯޅަ އަހަރުގައި ކުދި ކުދި ފާފަތަށް ކުރެވެން ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް އަހަން ނަކަށް އެއީ ފާފައެށް ކަމެއް އޭރަކު ނޭނގެއެވެ.

ސްކޫލުން ވަކިވުމަށްފަހު އަހަރެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރިސޯޓަކަށް ދިޔައީމެވެ. ދުވަސްކޮޅެށް ފަހުން އެތަނުން އަހރެން ކަނޑާ އެއްލާލިއެވެ. ސަބބެއް ނެތިއެށް ނޫނެވެ.

އަހަރެން އަންހެން ކުދިންނާއެކު އުޅެން ފެށީމެވެ. ފަހަރަކު ފަހަރަކު އަނހެން ކުއްޖެއް ފަހަތުން އުޅެން ފެށީމެވެ.

އަހަރެންގެ މި ނުބައި އުޅުން އިސްލާހް ކޮށްދިނީ ޝެއިހެކެެެެވެ.

ވަރަށ

37

18 Comments

 1. zombie

  June 9, 2019 at 10:30 pm

  New storyge trailar feel free to comment.. dhenee catagrai ah nulevi inas meiy dheenee vaaahaka eh

 2. deax

  June 9, 2019 at 11:21 pm

  Curiously waiting

  • zombie

   July 23, 2019 at 2:22 pm

   Thank u

 3. Lilly Aish

  June 10, 2019 at 12:07 am

  I think this will be good. Curiously waiting for this story. Love you ????????????

 4. jiji

  June 10, 2019 at 1:25 am

  Hope rythi vaane kamah..adhi mistakes madhu kohgen liyaaane kamah..Good luck??

 5. doll

  June 10, 2019 at 2:54 am

  Good luck..reethi vane kama feney♥♥

 6. Luc!f3r

  June 10, 2019 at 6:06 am

  This time.. instead of releasing 2-3 episodes at within same day.. Try reading n checking what u have written for mistakes around 3 times at least.. you can minimize the amount of mistakes u do that way.. Good luck little undead human

  • zombie

   July 23, 2019 at 2:23 pm

   Thank u☺

 7. Dhonthee

  June 10, 2019 at 12:03 pm

  Trailer reethi veema konme meehakuves story kiyaa hiyvaane❤️❤️❤️❤️❤️ mi vaahakige trailer vvv reethi ingey eesh????????????I m curiously waiting for the story ?????????????Eesh thi kuraa hiyvarah saabas ingey?????❤️❤️❤️❤️❤️?????????Dheenee vaahaka eiy veema adhi ithurau kiyaa hiyvey?????????keep up your great works ingey eesh????????take care…. And love you so much???????????????????????❤️❤️❤️❤️❤️?????❣️❣️❣️

  • Luc!f3r

   June 10, 2019 at 3:53 pm

   Chill with the emojis plx… Its so lolah thuraa??.. U love this author, we get it.. so can take that down a notch?

  • Dhonthee

   June 11, 2019 at 12:13 am

   Oh come on…… Is that a problem??? Dhn maa bodu massala akau vagnaa………. I don’t know what to say?????

  • zombie

   July 23, 2019 at 2:23 pm

   Thank u☺ dhonthee ?????i am so so happy to see a lovely comment from u… ❤❤❤??????

 8. Mal

  June 10, 2019 at 11:20 pm

  Lucif3r!!!plss can u mind your business…why don’t u write a story if u are that perfect?she tried her best and as readers we have to tell what she have to improve and support her as much as we can…i really appreciate her support..because at least she tried to comfort her and support her☺☺☺try to understand dear????u should appreciate others affort?u don’t know how hard they worked so please don’t say that to anyone???u should appreciate there work??be kind☺☺☺have a heart☺☺??appreciate others affort…no one is perfect????we all know that…….

  • Luc!f3r

   June 18, 2019 at 2:20 am

   First of all.. It’s effort… I know i sound rude but believe me i know I’m far from perfect.. I just don’t hold back from saying whatever that crosses my mind.. It’s just that I read zombie’s story in one go and I came across few major and many minor mistakes.. So I told her a way to minimize those if she doesnt do that already.. Just so you know.. I do believe that she is good at writing.. And Authors mature and get better at writing with criticism and/or compliments from readers..

  • zombie

   July 23, 2019 at 2:24 pm

   Thank u☺

 9. zombie

  July 21, 2019 at 1:16 pm

  Thanks all sorry for late kudakon bixy v ma reply nukohlevyuny

 10. zombie

  July 27, 2019 at 10:20 am

  Dear readers. Thi kudhinna nubehey kan kamaa nubehi thibechey. Mihen mi buny rulhibaosgen nooon. Emojis jahaafa hunnanny writers a suppot dheyn. don’t repeat it again

 11. [email protected]@[email protected]

  August 22, 2019 at 7:44 pm

  Love your stories you go girl❤️❤️❤️??????

Comments are closed.