ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް ޓްރެއިލާރް

- by - 26- June 9, 2019

ޢޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލި ވެފައިއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދާ ތަން ފެނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިޔާ ޑރ އަލީ މަންސޫރު ގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު އެދަނީ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ އެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ. އައިސީޔޫގެ ކުރިމަތީގައި ތިބި މީހުންނަށް ދޮރާ ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނީ އެތަނުގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑާށެވެ.

ކިޔާރާ އަކީ ކޮންބޭފުޅެއް ތޯ ؟ ނަރުސް ކުއްޖާ އަހައިލިއެވެ. ޢެވަގުތު ކައިވެނި ހެދުމެއް ގައި އިން އަންހެން ކުއްޖެއް ނަރުސް ކުއްޖާގާތުގައި ހުއްޓުނެވެ. ޢެ ކުއްޖާގެ ހެދުން ވަނީ ލެއިން ކަޅުވެފައިއެވެ. ” އަޅުގަނަޑު މީ ކިޔާރާ ” އެ އަންހެން ކުއްޖާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. ގިނައިރު ރުއިމުގެ ސަބަބުން އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ އަޑުވަނީ ކުރެހިފައެވެ. އަދި އެ ދެލޯ ވެސް ވަނީ ދުޅަވެފައިއެވެ. އެ ކުއްޖާ އިން ހަލު ފެނީ ނަރުސް ކުއްޖާގެ ހިތަށް ވެސް އަސަރު ކުރިއެވެ.” ދަ ޕޭޝަންޓް ވޯންޓްސް ޓު ސީ ޔޫ ” ނަރުސް ކުއްޖާ އެހެން ބުނުމުން ކިޔާރާ އަވަސް ވެގަތީ އޭނާއާއެކީ އައިސީޔޫއަށް ވަނުމަށެވެ.

މި ވާހަކައަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!!

ނޯޓް: މީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔެމުން މި ދާ ވާހަކަ ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭ މިހިތުގާ ނިމުނު ހާ އަވަހަކަށް ލިޔަން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ވާހަކައިގެ ޓްރެއިލާރްއެވެ. ކިޔުންތެރިން މި ވާހަކައާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ކޮމެންޓް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ފާޅުކުރައްވާ. 😊

26

You may also like...

25 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. VAR RHEETHI MI VAAHAK MIHAARU GENS DHIN THAN KOLHU KIYAA LEE MA IGE VRA AHA VA MI VAAHAK NERE BA PLSSSS

  ⚠Report!
  1. Thank you ❤ Reem mihaaru liyemun midhaa stry nimun haa avahakah genesdheynan

   ⚠Report!
 2. Trailer Vrh ves Reethi❤️❤️….. Waiting for the first part dear…. ❤️❤️ Hope this story will be also an interesting story dear…… Keep it up dear…… Best of luck❤️❤️❤️

  ⚠Report!
 3. If you want go with this career just go. I will be there to support you 😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙

  ⚠Report!
 4. Trailer habeys🤣❤😚….I’m really curious to read this story too..hehe…Best of luck ingey dhooniii

  ⚠Report!
  1. Reem dear mihaaru liyaa story ge next episode kon irakun up kuraany..
   😙😙😘❤❤❤💜

   ⚠Report!
 5. Looking forward to this story.. But more importantly when is next episode of ur current story?

  ⚠Report!
 6. Looking forward to this story.. But more importantly when is next episode of ur current story?

  ⚠Report!
 7. Mivahaaka liyaa kuhjaa mee male ga uley kuhje dhw i think i know u and i see u btw u thy gr.10 and u ge ………name akee reem noon….. dhehe……. ……aisha is it ur name i think know u????is it im right………….

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.