ޢޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލި ވެފައިއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދާ ތަން ފެނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިޔާ ޑރ އަލީ މަންސޫރު ގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު އެދަނީ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ އެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ. އައިސީޔޫގެ ކުރިމަތީގައި ތިބި މީހުންނަށް ދޮރާ ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނީ އެތަނުގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑާށެވެ.

ކިޔާރާ އަކީ ކޮންބޭފުޅެއް ތޯ ؟ ނަރުސް ކުއްޖާ އަހައިލިއެވެ. ޢެވަގުތު ކައިވެނި ހެދުމެއް ގައި އިން އަންހެން ކުއްޖެއް ނަރުސް ކުއްޖާގާތުގައި ހުއްޓުނެވެ. ޢެ ކުއްޖާގެ ހެދުން ވަނީ ލެއިން ކަޅުވެފައިއެވެ. ” އަޅުގަނަޑު މީ ކިޔާރާ ” އެ އަންހެން ކުއްޖާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. ގިނައިރު ރުއިމުގެ ސަބަބުން އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ އަޑުވަނީ ކުރެހިފައެވެ. އަދި އެ ދެލޯ ވެސް ވަނީ ދުޅަވެފައިއެވެ. އެ ކުއްޖާ އިން ހަލު ފެނީ ނަރުސް ކުއްޖާގެ ހިތަށް ވެސް އަސަރު ކުރިއެވެ.” ދަ ޕޭޝަންޓް ވޯންޓްސް ޓު ސީ ޔޫ ” ނަރުސް ކުއްޖާ އެހެން ބުނުމުން ކިޔާރާ އަވަސް ވެގަތީ އޭނާއާއެކީ އައިސީޔޫއަށް ވަނުމަށެވެ.

މި ވާހަކައަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!!

ނޯޓް: މީ އަޅުގަނޑު މިހާރު ލިޔެމުން މި ދާ ވާހަކަ ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭ މިހިތުގާ ނިމުނު ހާ އަވަހަކަށް ލިޔަން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ވާހަކައިގެ ޓްރެއިލާރްއެވެ. ކިޔުންތެރިން މި ވާހަކައާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ކޮމެންޓް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ފާޅުކުރައްވާ. ?

36

25 Comments

 1. AISH

  June 9, 2019 at 10:31 pm

  VAR RHEETHI MI VAAHAK MIHAARU GENS DHIN THAN KOLHU KIYAA LEE MA IGE VRA AHA VA MI VAAHAK NERE BA PLSSSS

  • Reem

   June 9, 2019 at 10:33 pm

   Thank you ❤ Reem mihaaru liyemun midhaa stry nimun haa avahakah genesdheynan

 2. [email protected]

  June 9, 2019 at 10:42 pm

  Trailer v reethi.i am waiting for this story gd luck.keep it up ingey sis

 3. Reekko

  June 9, 2019 at 11:16 pm

  Ahh… So beautiful dear???❤️ plex mi avas gothakun up kohdhyba…

  • Reem

   June 10, 2019 at 6:44 pm

   Thank you ❤❤Will try to

 4. ??Doll¥??

  June 9, 2019 at 11:59 pm

  Trailer Vrh ves Reethi❤️❤️….. Waiting for the first part dear…. ❤️❤️ Hope this story will be also an interesting story dear…… Keep it up dear…… Best of luck❤️❤️❤️

  • Reem

   June 10, 2019 at 12:25 am

   Than you soooo much dolly❤❤❤

 5. Lilly Aish

  June 10, 2019 at 12:04 am

  If you want go with this career just go. I will be there to support you ???????????

  • Reem

   June 10, 2019 at 12:26 am

   Thank you sooo much dear ❤❤??

 6. Aff

  June 10, 2019 at 1:08 am

  V nice story eh??

  • Reem

   June 10, 2019 at 6:45 pm

   Thank yuhhh ❤❤❤

 7. jiji

  June 10, 2019 at 1:16 am

  Trailer habeys?❤?….I’m really curious to read this story too..hehe…Best of luck ingey dhooniii

  • Reem

   June 10, 2019 at 1:47 am

   Thank you jiji ❤❤??

  • jiji

   June 10, 2019 at 1:52 am

   Reem dear mihaaru liyaa story ge next episode kon irakun up kuraany..
   ???❤❤❤?

 8. Luc!f3r

  June 10, 2019 at 6:15 am

  Looking forward to this story.. But more importantly when is next episode of ur current story?

  • Reem

   June 10, 2019 at 10:36 am

   Liyenimun has avahakah genesdheynan

 9. Luc!f3r

  June 10, 2019 at 6:15 am

  Looking forward to this story.. But more importantly when is next episode of ur current story?

 10. Laalu

  June 10, 2019 at 8:57 am

  Gavaidhun up kurahcheyndear…v rythi vaanehn heevey.. Kyp it up?

  • Reem

   June 10, 2019 at 10:37 am

   Thank you laalu I will try

 11. Mal?

  June 10, 2019 at 5:47 pm

  Can’t wait to to read ???????

 12. Anonymous

  June 10, 2019 at 7:11 pm

  Mivahaaka liyaa kuhjaa mee male ga uley kuhje dhw i think i know u and i see u btw u thy gr.10 and u ge ………name akee reem noon….. dhehe……. ……aisha is it ur name i think know u????is it im right………….

  • Reem

   June 10, 2019 at 7:42 pm

   Yah how???

 13. Maya

  June 10, 2019 at 8:05 pm

  Ummm
  Which schl are u?

 14. reem ge [email protected]

  June 10, 2019 at 8:25 pm

  Hurihaa kudhinves reem ge info beynummiya public koh ehumuge badaluga ask me through viber …viber num ihnaane mi stry ge 5 th vana ep ga

Comments are closed.