ބަދަލުވި ހަޔާތް – 1 –

- by - 33- July 9, 2019

އަހަރެންގެ އުމުރުން ސާދަ އަހަރުގައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކީއެވެ. އެދުވަހު އަހަރެން ވަރަށް ރުއީމެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވުމުން އަތްމަތިދަތިވެ އަހަރެންނާ އަހަރެންގެ މަންމަ ބިކަވެ ހާހުގައިޖެހުނެވެ. އަހަރެންގެ މަންމަ އެކި ގޭގެއަށްގޮސް މަސަތްކަތްކޮއްދީގެންލިބޭ ލާރިކޮޅުން ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފިލުވާފައި އިތުރުކަންތައް ކުރަން ފައިސާއެއްނުހުރެއެވެ. އެހެންވުމުން އަހަރެން ސުކޫލުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އަހަންނަކަށް ހަމައަށް ނުގެންދެވެއެވެ.

މިގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް އަހަންނަށް 17 އަހަރު ވީދުވަހު އަހަރެންގެ ހުރި ހަމައެކަނި ރައްޓެހި ނައިލާއާއެކު ބޭރަށް ދިއުމަށް މަންމަ ގާތުން ހުއްދަ އެދުނީމެވެ. މަންމަ ހުއްދަދިނުމުން އަހަރެން ނައިލާއާ އެކު އަތިރިމައްޗަށް ދިޔައީމެވެ.

ފަހެއްޖަހަން ގިނައިރެއް ނެތުމުން އަހަރެން ނިންމީ އަވަހަށް ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އަހަރެންނާ ނައިލާ އެކުއެކީހެން ގެއަށް ވަންނަމުން މަންމައަށް ގޮވާލީމެވެ. ހަބަރެއްނުވިއެވެ. އަހަރެންގޮސް މަންމަ އާ އަހަރެންނިދާ ކުޑަކުޑަކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. އަހަންނަށް ފެނުނީ މަންމަގެ ހިމޭން ވެފައިވާ ހަށިގަނޑެވެ. މަންމަ ނިދަނީ ކަމަށް ހީކޮށް އަހަރެން ނައިލާ އާ އެކީ ގޭކައިރީއިން ޖޯތްޔަށް ނިކުތީމެވެ.

ދުނިޔެއަށް އަނދިރިކަން ވެރިވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ގެއަށް ވަތްގޮތަށް އަވަސްވެގަތީ މަންމައަށް ގޮވާށެވެ. ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު އިހުއޮތްގޮތަށް މަންމަ ނިދާފައޮތެވެ. އަހަރެންގޮސް މަންމަ ނިދާފައޮތް ފަތްޖެހި އެނދުކައިރީގައި މަޑުކޮއްލީމެވެ. އަދި އަހަންނާ ފުރަގަސް ދީގެން އޮތް އަހަރެންގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ބަލާލީމެވެ. އިރުކޮޅަކު އެ މަންމައަށް ބަލަން ހުރުމަށް ފަހު ގޮވާލީމެވެ. ހަބަރެއްނުވިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ގޮވާލީމެވެ. މިފަހަރުވެސް ހަބަރެއްނުވުމުން އަހަންނާ ވީ ފަރާތަށް މަންމަ އަނބުރާލީމެވެ. އެވަގުތު އަހރެންގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑުކެހިގެން ދިޔަފަދަ އިޙްސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ހިތްހުއްޓުނުހެންހީވިއެވެ. އަހަރެންނަށް މި ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް ގަލަމަކުން ބަޔާންނުކުރެވޭހާ ފުނެވެ. ދެލޯ ފުރިބާރުވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮއްފައިބައިގަތެވެ. އަހަންނަށް ފެނުނީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ މަންމަ އަހަރެން ދޫކޮށް މި ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާއު ކިޔާފައި ވަނިކޮށެވެ.

– ނުނިމޭ –

33

You may also like...

16 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Salaam readers😊…

   here is the 3rd story mal ge..
   So I hope you all will like this story too☺😁😇…
   Mee kuru vaahaka eh…😅
   Like 10 or more than less parts “Badhaluvi Hayaai” mi vaahakaa ga innaane..
   love you all my readers❤♥❤♥❤..
   Feel free to comment your views…💕💕💕💗💞💕

   ⚠Report!
 1. Nice. Waiting 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

  ⚠Report!
  1. Thanks shikko..next part Insha Allhah liyevunu emme avahakah.😊

   ⚠Report!
 2. Oh wow❤️❤️ again a beautiful story… I really like it😘😘😘 vvvv loabi😍😍 anebbai avahah up kodhdhechchey ingey Malkko❤️💕 love you Malkko

  ⚠Report!
 3. Woww😘..Again a beautiful story dhw malko❤..Feshun vv rythi but thankolheh kuru engey…Nexr part dhigukohlahchey😉..
  Waiting💛

  ⚠Report!
  1. Malko..Malko ge first story ge 3 part up kurany kon dhuvahakun…Up nuvaathy ahaaly🤔🤔

   ⚠Report!
 4. Ummm..I am thinking Waanan Umurah nimmalaafa e story liyaa. .eyrun alhugan’dhah waanan umurah sifakurn thakaa eky geneveynennun..and I am trying my best Mihaaruves…If you guys want..I can upload Roohaani biru..I just Know is that I’m going to continue kommes dhuvahaku..faharehgaa Waanan umurah nunimenis ves..OK. .hehe crazy mind eh dhw..hehe

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.