ވަކިވުމުގެ ކުރިން……1

- by - 39- March 13, 2019

“މޯމް.. ކޮބާ ތަ ޑޭޑް….؟” ސިމާހް ސުވާލް ކޮއްލީ މަޑު މާތިރި ކަަމާއެކުއެވެ.” ދަރިފުޅާ…!! ޑޭޑް އެއީ ކޯންޗެއް…. މަންމަ އަކައް ނޭނގޭ ތަމަޅަ ބަހުރުވަ އެއް ހެހެެ” ހިނގަނޑަކާއެކު ހުމޭޒާ ޖަވާބް ދިނެވެ.އިނގި ހުރެ ހަމަ ދޮގު ހެދީ ސިމާހް އައްޓަކައެވެ.”ބައްޕަ ކޮބާ…؟”މި ބުރު ސިމާހް ރިޕީޓ ކުރީ ސާފު ދިވެހި ބަހުންނެވެ.އެހެން ކަމުން ހުމޭޒާ އައް ޖަވާބް ދޭން މަޖްބޫރް ވީއެެވެ.”ދަރިފުޅާ..، ބައްޕަ އަކީ އެހެން މީހުންގެ ގަދަރު ލިބޭ މީހެއް.. ބައްޕަ ބުނީ އަކީ ބައްޕަގެ އަގު ވެއްޓި ދާނެ ތީ މަންމަ އަކާ ނީނދެވޭނެ ޔޯ މަންމަ އަކައް ނުކެރޭނެ ނަން ބުނާކައް އެއީ ދަރިފުޅު އޭނަ ހޯދަ ފާނެ ތީ… ދެން އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ދަރިފުޅުގެ ވެސް ބައްޕަ ހުރޭ… ‘ބައްޕަ ނުހުރޭ އެކަމް’ މީހުން އެހެން ކިޔަސް އެއީ ދޮގެއް…” ހުމޭޒާގެ ވާހަކައިން ސިމާހް އިތުރައް އެވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ ހިތަްއް އަރާ އެވާހަކަ ނުދައްކަން ބޭނުންވިއެވެ.

އާދައިގެ މަތިން ގޭތެރެ ކުނި ކެހުމައްފަހު ހެނދުނުގެ ސާ ކެއްކުމުގައި ހަރަކާތް ތެެރިވިއެވެ. ކައްކަން އުަޅުނީ ހަމަ އެކަނި ސުމާއެވެ. ޚޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހާލަކީ މިއީއެވެ.ސައި ކައްކަ ނިންމުމުން އެނއމެންނައް ކާން އަންން ގޮވުމައްފަހު ކޮޓރިއައް ވަދެވެ. ނުކާ ނު ބޯ ހުރުމުގ ސަބަބުން މީހާ ހުރީ ވަރުބަލި ވެފައެވެ.”ސުމާ ސުމާ ނިކުމޭ ފެންތަށި އަޅަން މަސައްކަތެއް ޖައްސާފިއްޔާ އެކަމެއް ރަނގަޅަ ކައް ނުކުރެވޭނެ…..” މަންމަގެ ހަރުކަށި ބަސްތައް ސުމާގެ ކަންފަތުގްއި ޖެހުމުން ދުއްވައިގަތީ ނުގޮސް ފިއްޔާ ވާނެ ގޮތް އިނގޭތީއެވެ. ސުމާ އައް ދެވުނު އިރު މަންމަ ހުރީ ރުޅި ގަދަވެގެން ގޮސް ރަތްވެފައެވެ. “ކަލޭ ކާރީ ކިތައް ފަހރު ބުނަން ވީ ސިމްހާ އައް ބަހައްޓާށޭ އައިސް މައިލޯ…. މިހާރު ވަގުތު ގިރާ އަދި ފެންވެސް އަޅާ އެންމެންނައް!! ހަނދާން ކުރާތި ކަލޭ ކެއްކިޔަސް ކާގެން ނުވާނޭ… އިނގިއްޖެ އަވަސް ކުރޭ….” މަންމަގެ ހަރުކަށި ބަސްތަކަކަފަހު އަހަރެންނައް މަސްއްކަތް ކުރަން ޖެހުނެވެ.

“އާސާފުޅު ބަލާބަލަ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު މައިހާ… ކިހާ ރަނގަޅޫ އެހާމެ އަޙްލާޤް ރަނގަޅު އާސާފުޅުގެ ދަރި އަލިޔާ އަކީ ދުނިޔޭ ގެއްލިފަ ހުރި ކުއްޖެއް.. ހެހެ.. އެޔައް ކިޔަނީ ރނަގަޅައް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވޭ… ހެހެ”ސިރުމީނާ އާސާފުޅާ ދިމާލައް ބުނެލިއެވެ.”ކަލެ ނޭނގެނެ އަހެރެ ދަރެ އެޅުން ޖެހަ ގޮތަ ކަލެ ބަލަން ނުޖަހެނަ… ކަލެ ދަރެ ބަސެ އެހީމަ ކަޔެ ” އެހިސާބަ ބުނެވުނިތަނާ ސިރުމީނާ ހުއްޓާލާށޭ ބުންޔެވެ.” ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކާ މިތަނުން ދޭ” ސިރުމީނާ ބުނެލިއެވެ.

ނުނިމޭ…

 

39

Ishaaa ishu

ALHUGANDU... AMINATH ISHA AHMEDGE VAAHAKA KIYUHVAATHY VVV BODAH SHUKURIYYA THI HURIHAA KUDHINGE COMMENT VES BALAIGAHNAANAN✔👍👍👍👍👍

You may also like...

16 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Wat wat wat??I couldn’t understand..plx ishaa ishu stry dhigukoh nugenesdhyfa adhi ehaa hama jehey gothah nugenaeema vrh kos dhw..Try to correct the mistakes ingey..😊😉

  ⚠Report!
 2. even i don’t know whats happening….ummedh kuran dhen genes dhey part miah vure ragalhu vaaney kamah…..

  ⚠Report!
 3. Isha . “You read the trailer again ” ey bunaany.. isha ge English varah bodah improve kuran eba jehey
  Isha ge dhivehi ves eha rangalhehnu.. ibaaraayh kurun varah kada
  13 aharuge kuhjaku adhi bappa nei kuhjehge story liyaaha bodeh nuvey kanneyge.. loabyge vaahaka ves liyaaha .
  Majaa loabi viyas okay. But not loabi ekani

  ⚠Report!
 4. You need to improve your writing. There are many mistakes. Try to cto write them carefully..goodluck

  ⚠Report!
 5. Heii ishaaa ishu..Reader aku bunaa ehcheh dheyha nuveyey bunaany e eh dheyha nuvaathy dhw. .Trailer kiyaashey dear bunaairu trailer vaki hama eh nujehe dhw..Mee rulhi annanee gn bunaa ehcheh noon..ishaa ah rangalhakah..vrh faahaga kurevey ishaa readers rangalhah bunaa gothah nahadhaa dhivehi improve kuran shey kiyaafa ehvx mistake akaa nubala ehaa kuru koh stry genesdheny..Mi faahaga kohli kanthahthakah samaalukan dhinun vrh muhimmu..🌹🌷🍓🌺🌼🌸🌻

  ⚠Report!
 6. Hyvany ishaaa ishoo v ma myhun ehchis kiyaahen varah faahaga vey ethankolhu please eyna ah vex konmex kahala hihvareh dhybala

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.