މީލޯތްބަކީ…. 1

- by - 75- February 7, 2019

”އާން އަހަރެންވެސް ބުނިން ލައި ކައިރީ ލަޔާން  ގާތު އަހަރެން ލޯބި ވެއޭ ނުބުނާށޭ އެކަމް ބުނީ” ލިޔާ އިސްޖަހައި ލައިގެން ހުރެ މިންހާ ގާތު ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ލިޔާާ އަހަރެން ބުނަންތަ ރަނގަޅު ވާހަކައެށް ލޯބި ވައްޔާ ޖެހޭނެ ވާހަކަަ ބުނަން އެކަމް ލިޔާާ އަށް ނުކެރިނީމަ ލައިޝާ ބުނެދިނީ އެއީވެސް ހާދަ ބޮޑު ކަމެކޭ އެބުނީންނު ލިޔާ ކުރިމަތީގައި އާއެކޭ އެކަމް ލިޔާ ބޭނުން ނުވީ ދޯ އަދި އެހެން ނޫނަސް އަދި ނުވޭ ކުއްޖަކާ ރައްޓެހި ވާކަށް.. އަދި މިއުޅެނީ ގުރޭޑު ހައެއްގައޭ މިކަން މަންމަ އަށް ފަޅާ ެއަރާފިއްޔާ ނިމުނީ”

މިންހާ ބުނެލިއެވެ. ”ހޫމް ދެންވެސް ހިނގާބަލަ މިތަނުން ބޭރަށް މިހާރު އެހަރަ ޕާރޓީ ނިމެނީ” ސުކޫލްގައި އޮތް ކިޔާރާގެ ޕާރޓީއަށް އައިސް މިި ދެކުދިން ވަދީ އެ މީހުން ހަދައިފައި އިން ސީކްރެޓް ދޭތެރެ އަށެވެ.އެއީ ސިއްރު ވާހަކަ ދެއްކުމަށެވެ.

ޕާރޓީ ނިންމާލުމައްފަހު މިންހާ އައިސް އެނދު މަތީ ޖައްސާލީ ވަރުބަލިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދެން ބޮލައް އެނެއްކާވސް އަންނަން ފެށީ މައިޝް މިނަމެވެ. އޭނަގެ ލޯބިއެވެ.އޭނާ އެ ހިޔާލް ތަކާ ކިތަންމެ ދުރުވަން އުޅުނަސް އެ ހިޔާލް ތައް އަންނަނީއެވެ. އޭނަގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަން ބޭނުންވެފައި ހުރިވަރު ެއިނގޭނީ ހަމައެކަނި މިންހާއަށެވެ.

ލިޔާ ވެސް ލަޔާން ފިކުރުގައި އޮތީ އެނދު މަތީ ޖައްސައިލައިގެންނެވެ. އޭނަގެ ހިތައް މިހާރު އަރަމުން ދަނީ ލަޔާން އާއެދުވަހު ގުޅުނި ނަމައެވެ.އެކަމާާ ހުރެ ލިޔާ ބޯ ގޮއްވަނީއެވެ. ލޯބިވާ މީހާ ނުލިބުމުން ލިޔާ ގެ ހިތައް ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެކެވެ.އެކަމަކު އޭނަ ކެތް ކުރަނީއެވެ.ކެތް ނޫން އިތުރު އެހެން ކަމެއް ެއެބަ އޮތްހެޔެވެ؟

ސާޔާ އޮތީ ރޭގަނޑު ވަގުތު ނުނިދިފައެވެ. އެއީ އޭނާ ބޭނުން ވާ ކަންތައް ފުދުނީމައެވެ. އެއީ އޭނަގެ ލޯބިވެރިޔާ އެނަައަށް ލިބުމުންނެވެ.

ފިކުރު ތަކުގައި ތިބި ތިން މީހުންނަ ވެސް ނިދިއްޖެވެ.ހޭލެވުނީއިރު ހަތެއް ވެސް ޖަހައިފިއެވެ. ލިޔާ ތއްޔާރު ވެލައިގެ ނިކުމެ ބަދިގެ އާ ދިމާލަށް މިސްޔާބު ޖެހިއެވެ. ބަދިގެއަށް ގޮސް ވަދެވުމާއެކު ފެނުނީ ލީން އާއި މަންމައެވެ.

”އަނހާ ދަރިފުޅާ ހާދަ ލަސްވީ މިއަދު ބަލީތަ؟””ނޫން ރަނގަޅު ތަންކޮޅެށް ލަހުން ނި ދުނީ ލީންކޮ ދޮންތި އާ ރުޅިތަ” ެއޭނަގެ ކޮއްކޮ އާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ”ނޫން” ލީން ބުނެލިއެވެ. އަދި ތިން މައިން މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

ސަމްހާ އަށް އޭނަގެ މަނންމަ ގޮވާ ގޮވާ ދޮރު ނުހޮޅު ވީމަ އެންމެ ފަހުން ޖެހުނީ ތަޅު ދަނޑިން ދޮރު ހުޅުވާށެވެ.

75

Butterfly

💔💔💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💔💔

You may also like...

50 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Yey Me first….. Varah reethi Mi Story ves…. Keep going… When next part…. Curiously waiting….. 😍😍😍😘😘🤗💋💋💋❤️❤️💙💙💙💜💜🖤🖤🖤

  ⚠Report!
  1. Oh my lovely sis thank you so so much because being a my supporter 😍😍😍😍💔💔💔💚❤💋💋💙💜💜💛💙💜next part insha allah today or tommorrow

   ⚠Report!
 2. Kitty ekey ehfadhain Niha ves Ishaa ah Mi Story kaamiyaabu kurumuga ehytheri vaanan…. Insha Allah….

  ⚠Report!
  1. Hey u.. Its none of ur business.. Ishaa konme kahal vaahakaeh liyunas.. She is the author of this story.. So u better respect her…

   ⚠Report!
 3. Varh reethi.. Loved it ishu darling.. But up kurumuge kurin vaahakaaiga mistakes huritho balaa e mistakes thah rangalhu kohfa ingey up kuraany dhn.. Myga kudakoh mistakes thakeh huryma bunely.. Anehen varah reethi vaahaka.. Lots of love💞💞… Dhn u dnt have to up the story every day.. Make it a little bit longer and up it. Ok love.. Dheranuvahchey… This is the way to success ☺️☺️

  ⚠Report!
  1. Sorry i accidentally wrote a wrong name.. Well ishu its me kitty who wrote this comment 😬😬

   ⚠Report!
  1. Awwnnnn.. Dnt mention it.. Hehe.. We love you girl.. Ur like a little sis for me.. So obviously i will be nice to you

   ⚠Report!
  2. Ooh so sweet…. Niha ah hyvany Ishaa aky Hama niha ge Aslu kokko hen…. Niha ge hureyey 3 years ge Ishaa kiyaa kuhjeh

   ⚠Report!
  1. Calm down… Im not talking about u.. Am talking about the other author who is me and scarlets friend.. Ishaaa. The author of “Reydhuvaa nimeny kuraa mihiyaaluga”.. Ok

   ⚠Report!
 4. To be honest, ehaa young age ehga mikahala vaahaka liyaakah knme knme kujjakah neygeyne.. ishaaa dear vaahaka vvv reethi.. meehun kiyaa negative ehchihsah nuvissnaa.. keep going.. Insha Allah knmeves dhuvahakun fans ginave emeehun bunaane ishaaa ge vaahaka varah reehchey.. so keep going.. gud luck..

  ⚠Report!
 5. Story varah varah salhi… Dont mind the haters ingey😇 Just keep going❤️ Comment nukuriyas i red all of your stories..they are all fantastic😍 Hope this story will also be perfect😘

  ⚠Report!
 6. Varah varah salhi mi story❤️ Dont mind the hater ingey😘 Just keep going…. Comment nukuriyas i read all of your stories and they are all perfect😍 Hope kurani miee ves varah nice story akah vaane kamuga😇 I will always be on your side❤️Love you girl😘😘

  ⚠Report!
 7. Wooww…. maashaa allah v reethi…..keep it up my dear…..dont lose hope…keep trying..I will always be there withu your side…

  ⚠Report!
 8. Story vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi…. Don’t listen to haters be strong and keep going…

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.