ލޯ މަރާލިޔަސް އަހަންނަށް ފެނިގެން ދަނީ އޭނަގެ ސޫރައެވެ . އަޑު އިވެމުން ދަނީ އޭނަގެ އަޑެއެވެ . ކުރި މަޖަލެއެވެ . އަހަރެންނަކީ ވެސް ފިރިހެނަކީމެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަކަށް އެކަން ނުވާނެއެވެ

*********************

އަހަރެންގެ ހިތް ވަނީ ކުދި ކުދި ވެފައެވެ . ހިތުގައި މިވާ ތަދު އަންގައި ދޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެ ؟ އޮފީހުގައި ވެސް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހިތެއް ނުވެއެވެ . ނަމަވެސް ލާރި ހޯދަން އަހަރެން ދަނީއެވެ . ލާރި އާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ ކަން އިގޭތީ އަހަރެން ދަނީއެވެ . އަބަދުވެސް ބޭނުން ވަނީ އެދުގައި އޮވެގެން ރޯލާށެވެ . އެއީ އަހަރެން އެންމެ ބޭނުން ވާ އެއްކަމެކެވެ .

ދެން ވިސްނީ އަހަރެންނަށް އެއްމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހަކު ކާރި ދެއްކުމަށެއެވެ  . އެއީ އަހަރެންނާ އެކު ކިޔެވި ކުއްޖެކެވެ . އޭނަ ގެ ނަމަކީ ލާރާއެވެ . ލާރާ އަކީ އަހަރެން ގެ އެންމެ ގާތް އަދި ހުރިހާ ވެސް ސިއްރު ތަކެއް އެގިގެން ދާނެ އެކަކެވެ . އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނެގީމެއެވެ . އަދި ލަރާ އަށް ގުޅީމެއެވެ .

ލަރާަ : ހަލޯ …

އަހަރެން : އޭ ލާރާ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެއްގައި ބައްދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ އާ ދެވިދާނެތަ .

ލަރާ :  އާން މިދަނީ

އެހެން ބުނުމަށް ފަހު ދެ މީހުން ފޯނު ބޭއްވީމެއެވެ  އަހަރެން ނިކުތީ ލަރާ އެހެން ބުނުމުންނެއެވެ  . މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ލަރާ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އޮފިސް ދަށައް އައިސްފިއެވެ . އަހަރެން ލަރާގެ ސައިކަލުގެ ފަހަތަށް އެރީމެއެވެ .

އަހަރެން އެރުމުން ލަރާ މިސްރާބު ޖެހީ ސޯލްޓް ކެފޭ އަދިމާލަށެއެވެ . މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުގައި އަދި ބައި ބޯ މަގުތަށް ހުރަސް ކުރުމަށް ފަހު އެހިސާބަށް އާދެވިއްޖެއެވެ . އަހަރެންނާއި ލަރާ ލިފްޓް އިން އެންމެ މައްޗަށް އަރަށް ދިޔާމެއެވެ .

އެންމެ މައްޗައް އެރިއްޖެއެވެ . އިށީންނަމުން 2 މީހުން ކޮފީއަކަށް އޯޑަރު ކުރީމެއެވެ .

ލަރާ : ހޭ މޭން ހާދަހާ ހާސްވެފާ

އަހަރެން ؛ އާން މި އުޅެނީ އަހަރެންގެ އެކް ޖީއެފް މަތިން ހަދާން ވާ ވަރުން އަހަރެންނަކަށް ނޭންގެ ހަދަން ވީ ގޮތެއް .

ލަރާ : އާހް ކަމޯން މޭން ތި ކަންތައް ދުރުވެބަލަ . މިޔޮށް ބޮޑު މާލޭގައި އަންހެން ކުދިން މަދުވެގެން ނެއް ނޫނޭމި އުޅެނީ އަހަރުމެން ފިރިހެނުންނަށް ތުރެން ގިނައީ އަންހެނުން

އަހަރެން : އައި ނޯ މޭން އެކަމަކުވެސް އަހަރެން ހާދަހާ ލޯބި ވޭ

ކޮފީ ހިފައިގެން އައިސްފިއެވެ . އަދި އަހަރެން 2 މީހުން ސިގިރެޓް ރޯ ކުރީމެއެވެ . ލައްކަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ފަހު އަހަރެން އޮފީހަށް ލަރާ ލާދީފިއެވެ . ނަމަވެސް ލަރާ އެހެން ބުންޏަކަސް އަހަރެންނަކަށް އެ ހަދާން ތަކާ ދުރުވެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޭގެއެވެ  . ހިތް މަޖުބޫރު ކުރުވަނީ އަދިވެސް އޭނަ އާ އެކު އުޅުމަށެއެވެ . މި ހިތް ކުދި ކުދި ވެފައި އޮތަކަސް އަހަރެން ގެ ހިތް އެކަކަށް ވެސް ނޭގޭނެ ތާއެވެ . ރެޔާ ދުވާލު އަހަރެން މި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ އޭނަށް ޓަކައެވެ .

3 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ

37

14 Comments

 1. Vaanuvaa

  January 25, 2019 at 9:35 pm

  Mee koachah. Liyan neygey myhaku liyefa oi ehchah

  • Stranger

   January 25, 2019 at 10:08 pm

   Thihaavarah liyan engenyaa amihleyah vaahaka liyegen kiyaaba

  • Anonymous

   January 26, 2019 at 4:34 am

   Aslu dho.

  • venom

   January 26, 2019 at 11:26 am

   ey man everyone is not perfect … konme meehaku ves konme ves kushe ulhedhaane … improve vamun dhaani … meehun ge comments .. i know i am not perfect … kiyun therin ge faadu kiyun maa eku alhugadhu kuriya dhaanan ….

 2. Stranger

  January 25, 2019 at 10:07 pm

  Masha allah.. ❤️

 3. Stranger

  January 25, 2019 at 10:19 pm

  Venom next part Koniraku.. ❤️❤️

 4. Stranger

  January 26, 2019 at 9:47 am

  Mee koche???

  • Stranger

   January 26, 2019 at 3:38 pm

   Hey why in the world r u using my name

 5. Haapy?❤️

  January 26, 2019 at 4:43 pm

  Story v reethi. Dialogue gothah nuliye Hama paragraph koh liyunyma reethi vaane. Appreciate your work. And all the best ?❤️❤️❤️❤️

 6. Kitty

  January 26, 2019 at 5:27 pm

  Venom Koniraku tha next part up kurany ❤️❤️

 7. pick

  January 28, 2019 at 8:58 pm

  Haadha kurey thi story

 8. Reem

  February 19, 2019 at 10:56 am

  Magey life aa varah gulhey Mi story ge name ehn ve so beautiful

 9. Reem

  February 19, 2019 at 10:58 am

  Hi kitty i Wang become your frind

 10. Reem

  February 19, 2019 at 10:59 am

  Hi kitty i Want become your frind

Comments are closed.