ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ.

- by - 5- January 6, 2019

އާޅެން

ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ހިތަކީ ފޫނެތް ޖާޑީއެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ.

ދުވަހަކު އެއެއްނުފުރޭނެއެވެ.

އެއްލާރި ދެލާރިއަށް ވުމީ އަބަދުގެ އުއްމީދެވެ.

ފަޤީރު ދިރިއުޅުމަށް ރުހެވުމީ ހިތުގެ ހަމަޖެހުމެވެ.

މުއްސަނދި ދިރިއުޅުން އެދޭނަމަ ހަމަޖެހުން ގެއްލިދާނެއެވެ.

މާއްދިއްޔަތުގެ ފަހަތުން ދުވަންފެށެއެވެ.

މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޙަސަދަވެރިވެވެއެވެ.

އާދައިގެ ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުމީ އެންމެ މޮޅު ފަރުވާއެވެ.

ހިތްކިޔާހާ ކަމަކަށް ތަބާ ނުވުމީ އެންމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތެވެ.

ދުނިޔެވީ ދަރުސް ލިބިގަތުމީ މުސީބާތުގެ ދޮރުބަންދުވާ ކަމެކެވެ.

ޝަކުވާ ނުކުރުމީ ޙަޤީޤަތް ފޮރުވައިދޭނެ ފަރުވާއެވެ.

ހިނިތުންވެ ހުރުމީ މަލަމަތި ރީތިކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނިކަމެތީންގެ ޙާލަށް ހަމްދަރުދީ ވާނަމަ ހިތަށް އުފާލިބޭނެއެވެ.

 

5

You may also like...

2 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.