ކުޅިވަރު

- by - 2- December 29, 2018

އާޅެން

ކުޅިވަރު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ކުރިފަޅައެވެ.

ތާޒާކަމާއި ޒުވާންކަމުގެ ފެންލިބެއެވެ.

ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫޙް އުފައްދައެވެ.

ހިތްވަރުކޮށްގެން ކާމިޔާބު ހޯދައެވެ.

ހަމަތަކާއި،ޤަވާޢިދުތަކަށް ބޯލަނބަން ދަސްވެއެވެ.

އުފަލާއި،ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއެވެ.

ބަލިވުން ތަޙައްމަލު ކުރަން ދަސްވެއެވެ.

ބުންވަރު އިތުރުވެ،ނަފްސު މަތަކުރެވެއެވެ.

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ދަސްވެއެވެ.

ރޭވުންތެރިކަމާއި،އިރްޝާދަށް ތަބާވެވެއެވެ.

އުކުޅުތަކާއި،ހުނަރުތައް ކުރިއަރައެވެ.

މަޝްހޫރުކަމާއި،މީހުންގެ ރުހުން ލިބެއެވެ.

އެކުވެރިކަން އާލާވެ އެހީތެރިން ލިބެއެވެ.

ޚިޔާލުތަކުން ދުރުކޮށްދީ ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއެވެ.

ފޯރީއިތުރުވެ ޖޯޝް އުފެދެއެވެ.

ލޯހުޅުވި މީހުންގެ ތަބީއަތު ހާމަވެއެވެ.

ހެދޭ ގޯހުގެ އަސަރު އެތައް ބަޔަކަށް ކުރެއެވެ.

2

You may also like...

4 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. !ހެދޭ ގޯހުގެ އަސަރު އެތައް ބަޔަކަށް ކުރެއެވެ.” ސާބަހޭ އިސްމާއީލު”

    ⚠Report!
    1. vaki gavaaidheh nuove.aabas fashvi ibaarath beynunqkohlun ragalhu.try u can.i want help u

      ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.