ކޮންމެ މީހަކީވެސް އަޖަލު ޖެހުމުން މަރުވާނެ މީހެއްކަން ހުދު އަހަރެންވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ދައްތާައެވެ. އަހަރެން ކުޑަ އިރުއްސުރެ ކިޔަވާ ދިނުމުގެ ކަންތައް ބެލީ ދައްތައެވެ. ދަައްތަ އަކީ ދަރިނެް ނުލިބޭ މީހެއްކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. ދައްތާައެވެ. މީގެ ފަހުން އަހަރެންނަކީ ދައްތަގެ ދަރިއެކެވެ. ދައްތަ ބަލިވީއްސުރެ އަހަރެން އަބަދުމެ ހުންނަނީ ރޮވިފައެވެ. އަހަރެންގެ މި ދެލޮލުން ކަރުނަ ނުވެއްޓޭ ހިނދުކޮޅެއްވެސް ނުދާނެކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ދައްތަދެކެވާ ލޯބި ހަމަ އެކަނި އެނގޭނީ އަހަރެންނަށެެ. ވަރަށްވެސް ލޯބި ވަމެވެ. އަދި ލޯބިވާނަމެވެ.

ދައްތާައެވެ. އަހަރެންނައް މާފުކުރާށެވެ. ދައްތަ އާ ދޭތެރޭ ހިތް ބަރުކުރެވުނީތީ މިއަދު އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ އިންތިހާ  ނަފްރަތު ކުރަމެވެ. އަހަރެންނަށް މިކުރެވުނީ ކިހާވަރެއްގެ ކިހާވަރެއްގެ ކުށެއްކަން  މިއަދުމިވަނީ ރޭކައިލާފައެވެ.. އަހަރެންނައް މާފު ކުރާށެވެ.

ނޯޓު:މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ދައްތައަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެެވެ. އިރާދަ ކުރެައްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަ  ލިޔަން ފައްޓާނަމެވެ. އާއިލީ ކަމެއް ދިވާވެގެން އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަ ލިޔަން ނުފެއްޓުނީތީ މާފަށް އެދެމެވެ.

44

7 Comments

 1. leenleenleen

  December 18, 2018 at 6:11 pm

  hello guyss hope u like my this story eventhough its not a story hehe enjoy ur comments are always welcome

 2. leenleenleen

  December 18, 2018 at 7:30 pm

  hey guyss what i was thinking was why dont u all give me an idea to write a wonderful story. i cant really think of one as im going through some family issuses atthe moment and i dont reallly want to stop so anyone intrested drop a comment below. have a wonderfull eveningssssss,

 3. kala123

  December 18, 2018 at 8:13 pm

  Hi Leen
  The hardest part is to get started as a writer. Well, you have already crossed that first hurdle.

  You can develop the story of that childless sister(or is it an aunt?)
  who, it appears, loved and adopted you into a moving story.

  Keep a notebook.Learn to jot down interesting
  bits of conversations and characters you come across in real life. They are germs of stories although they may not appear so at first.Later see how they germinate…

  Newspapers are full of story ideas.Like, for example, the tragic death of that seven year old Bangladeshi boy, fatally wounded by a falling bag of cement. An irony of fate.His parents are doctors!

  Granted mine is not an exclusive list of recommendations.In time, if you continue to write, you will discover other sources of story ideas.

  If I write in English in stead of
  Dhivehi, it is because the design of this column make it an impossibly hard task to write a longer piece in Thaana script from right to left.
  Besides you wrote in English.Wish you success a writer!

  • leenleenleen

   December 19, 2018 at 11:44 am

   sosweet of u kala123 yes try kuranan have ideas but dhivehin liyan veema ey udhaguly hehe really appreciate for your comment thanx

 4. leenleenleen

  December 19, 2018 at 11:46 am

  my next kuda kuda hama story eh post kuranan insha allah varah avahah hope for alll ur support xoxo

 5. kala123

  December 20, 2018 at 11:43 am

  Leen
  Get the story out.Get the ink flowing without stopping to revise.Then write a second and third
  draft, more if necessary.You will be surprised to see how each keeps improving. Finally when you are satisfied, leave the draft aside for a few days, a week or so, and then take it up and revise.That is going to be your final draft.Wish you luck!

 6. leenleenleen

  December 20, 2018 at 1:52 pm

  thanx a;lot for all ur supports

Comments are closed.