އާޅެން

ފެންނަ ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.

 

އިސްމާއީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ރީތިކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްކިޔަސް މިލްކެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިލްކު ނުކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހިޔަންޏެއްފަދައެވެ.

ފުޅާ ބާމައްޗާއި ތަނަވަސް މޭމަތި ފެނުމުން ހިތް ދޫކޮށްލީއެވެ.

މޮޔަވެފާވާ މީހަކު ފަދައިން އުޅެގަތީއެވެ.

ޙަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވަން މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ.

ވަގުތީ އުފަލަކަށް ވާނެކަމަށް ހުވަފެނުންވެސް ނުދެކެއެވެ.

އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހުމުން ޙަޤީޤަތް ސާފުކުރި ހިނދެވެ.

އެއީ ތިންކުދިންނާއި ބަންގާޅު ފޮށްޓެއްގެ ވެރިއެކެވެ.

އުފާވެރި ޢާއިލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެކެވެ.

ވަފާތެރި އަނތްބެއްގެ ޒިންމާދާރު ފިރިއެކެވެ.

ޙަޤީޤަތް  ނުހޯދާ ޢިޝްޤުގެ ހުޅުކޮޅު ރޯކުރީއެވެ.

ސަލާމަތް ކުރާނެ މީހަކު ނެތުމުން އެނދީއެވެ.

މޭގެ ރިހުމާއި،ހިތުގެ ތަދު އިތުރުވީއެވެ.

26

3 Comments

 1. Ey

  December 1, 2018 at 12:44 am

  Ragalhu

  • ismail ali kaleyfaanu

   December 1, 2018 at 11:37 am

   thanx.

 2. ޝައުނާ

  December 25, 2018 at 10:50 am

  ވަރަށް ރީތި ވާހަކަ އެއްަ

Comments are closed.