އަވްލީން އަކީ އާދައިގެ އާއިލާއަކަަށްް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެވެ. ހަޔާތުގައި ދިމާވި އަޑިގުޑަންތައް ކެއްތިކަމާއި އެކުު ކަޑައްތުކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަށް ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގައި ކުލަޖައްސައެެވެ.

ރާދިން އަކީ ‘ޑްރީމްް ކެއާ ހޮސްޕިޓަލް’ ގެ ވެރިފަރާާތް ކަމިގައިވާާ ރިޔާދުގެ ހުރި ހަމައެކަނިި ދަރިފުޅެވެ. ރާދިންއަށް އަވްލީން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިލުމިންވެސް އަވްލީން ދެކެ ލޯބިވެވެއެވެ. އަދި އަވްލީންގެެ ލޯބި ހާސިލްކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައެވެ.

* މީ އަޅުގަނޑު މިި ސައިޓަށް ލިޔާ އެންމެ ފުރަތަަމަ ވާހަކަ. ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަންް ? *

57

12 Comments

 1. Leen

  October 27, 2018 at 12:13 pm

  Feshun vv reethi interesting ..koniraku up kuran fashany

  • Aami

   October 28, 2018 at 4:09 pm

   Thanks dear
   Story ge first part up kohfa inaaane mihaaaru ?

 2. naash

  October 27, 2018 at 12:30 pm

  hiiveyy vv salhi vaanehn….. gud luck buddy….. ????????????

  • Twinkle?

   October 27, 2018 at 12:44 pm

   Dhw naash sis… lwbi vey????❤❤❤

  • naash

   October 27, 2018 at 2:10 pm

   luv u tooo sisiii….??????????❤❤

  • Aami

   October 27, 2018 at 3:00 pm

   Thanks dear ?

 3. Twinkle?

  October 27, 2018 at 12:46 pm

  Vvv rythi vaanehn hyvany… gud luck dear?????? hykuran regularly up kuraane kamah???

  • Aami

   October 27, 2018 at 3:02 pm

   ? Thanks twinkle
   ? Free vi varakun up kohladheynan hama

 4. Queen Dandelion

  October 27, 2018 at 2:17 pm

  Ohh..???naash dear ge comment mi fenuny vrh gina dhuvas fahun???mi stry aa behey gothun bunaanama hama first prt kiyaa hithun kehmadhu vefa..ly ?????

  • Aami

   October 28, 2018 at 4:08 pm

   ? Thanks Queen Dandelion lym

 5. Shaa

  October 27, 2018 at 9:44 pm

  Gud luck dear. V reethi ingey❤️

  • Aami

   October 31, 2018 at 10:28 pm

   ? Thanks shaa dear

Comments are closed.