މިއީ ކަޝްފުގެ އޮފިޝަލް “ބްލާރބް” އެވެ. ކުރިން ދެވިފައިވަނީ ކަޝްފުގެ ނުރަސްމީ މައުލޫމާތު ކޮޅެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ.

ނަމަވެސް މިވާހަކައަކީ ބަލި ހިތްތަކަށް އަޅުގަނޑު “ރިކޮމެންޑް” ކުރާނެ ފޮތެއް ނޫނެވެ.

ވާހަކަ ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ ހަޤީގީ ބައެއް ހާދިސާ ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

”Pretty Hurts”

ރީތި ވުމަކީ އެކަމުގެ ގޮތުގައި ވޭނެކެވެ.

ރީތި ވުމަކީ އޭގެ ގޮތުގައި އަނިޔާއެކެވެ.

ޔުވޯންއަށް އެކަން އެނގުނީ އުނދަގޫ ގޮތަށެވެ.

14 އަހަރުގައި ރަޝިޔާގެ މީހަކަށް ވިއްކާލުމަށްފަހު ހުރިހާ ވޭނެއް ތަޖުރިބާ ކުރި ޔުވޯން އަކީ މިހާރު ދިރި ހުއްޓަސް މަރުވެފައިވާ މީހެކެވެ.

އެމީހުން ޔުވޯންއަށް ނުކުރާކަށް ކަމެއް ނެތެވެ.

ކުޑަ އުމުރުގައި ޔުވޯންގެ ހުރިހާ މައުސޫމް ކަމެއް ނިގުޅައިގަތީއެވެ.

ވާޙަކައަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

8

12 Comments

 1. GuDuMeena

  May 11, 2014 at 3:03 am

  Waiting. . 😀 Hathiyaaru ge 2 vana season vx pending dhw. .

  • Jaishan

   May 11, 2014 at 5:10 am

   Yep

 2. kudoo

  May 13, 2014 at 6:17 pm

  are yuh kiddin ,mee? mi feshun habeys :3

  • Jaishan

   May 13, 2014 at 6:26 pm

   I Hope Thats A Good Compliment
   Yuh Wont Believe Alhugandah Mi Vaahaka Liyan Aee Kihineh Kan Ves
   Quote Ga In Pretty Hurts In.
   Beyoncé ge Pretty Hurts Elava Fenun Irah idea Aee.

 3. Meh

  May 16, 2014 at 10:44 pm

  suspense ga nubaithibbaathi
  mi varah varugadha vaane hen hyvany
  hama gaimuves inthizaaru kuraane vaahaka eh miakee
  🙂

  • Jaishan

   May 17, 2014 at 9:57 pm

   Shukuriyya Varah Bodah

 4. laby

  June 21, 2014 at 9:06 pm

  Beginning is so nice.. hyvey v reeti vaane hen…

  • Jaishan

   June 22, 2014 at 10:50 am

   ޝުކުރިއްޔާ laby…. 🙂

 5. sapP3y

  June 30, 2014 at 2:32 pm

  Ey v hit vaane hen heevany inge.. Its gonna b a grt hit man.. Knirakun feshey varu vaany story..

  • Jaishan

   August 28, 2014 at 8:18 pm

   އަވަހަށް.. އެއީ އަދި ބުނެވޭނެ އެއްޗަކީ…
   ހީކުރަން އިންތިޒާރު ކުރާނެ ކަމަށް..
   ތެންކިޔު SapP3y 🙂

 6. no name

  August 24, 2014 at 2:35 pm

  Kn irakuntha mi story fesheneeee……:-(:-(

  • Jaishan

   August 28, 2014 at 8:15 pm

   Sorry Las Vaathy.
   KOnmeves dhuvahakun up vaane..
   Next Month Hopefully. 🙂

Comments are closed.