އިރު އެރުމުގެ ކުލަވަރު އުނޑުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައިރު އެ މަންޒަރުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރު ކޮށްދިނީ އުސް އިމާރާތްތަކެވެ. އެފަދަ އިމާރާތްތެއްގެ އެކާވީސް ވަނަ ބުރީގެ ބެލްކަނީގައި ހުރި ޔަމާންގެ ނަޒަރު އެ ގުދުރަތީކަމުގެ ދެވަނައެއް ނުވާ ރީތި މަންޒަރުން ވަކިނުވެއެވެ. މިއަދަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމުން ހޭލާ އުޅޭ މީހުން މަދުކަން އަންގައިދެނީ އިމާރާތްތަކުން އަލިކަމެއް ނުފެންނާތީއެވެ.

ދަނބު ކުލައަކާއި އޮރެންގު ކުލަ އެކުވެރިކަމުގެ ގޮށްޖަހާލަމުން އުޑުމައްޗަށް ފާޅުވެލިއެވެ. ހަނދު ފަރުދާވެލިއެވެ. އެ ރަނިކަމަނާއަށް އަރާމު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެމުން ރަސްކަމުގެ ތަޙްތަށް އަރައި ވަޑައިގަތީ އިރެވެ. ރަނުން ޖަރީވެފައިވާ އޭގެ ދޯދިތަކުން މުޅި ފަޒާ ޖަރީކުރަންފެށިއެވެ. ރަނުގެ ވިދުން ގަދަކަމުގެ ސަބަބުން ވިލާތަށްވެސް ރައްކާވެއްޖެއެވެ. ނޫކުލައިގެ ސާފު އުޑުގައި އެންމެ ހިމަ ވިލާ ރޮއްޖެއްވެސް މިހާރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

ތިރީސް ވަރަަކަށް މިނެޓު ބެލްކަނީގައި ހުރުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ޔަމާން މިސްރާބުޖެހިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ފާހާނާއިން ނިކުތް އިޝާއެވެ.

“ބޭބީ..އަމް..ރޭގަ..” ބުނަން ނުކެރިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޝާއާ ގާތްވެލަމުން ޔަމާން ބުނަން އުޅުނެވެ. ޔަމާންގެ ތުންފަތުގައި އިޝާގެ އޭނާގެ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލިއެވެ. “ޝްޝްޝް..އިޓްސް އޯކޭ އައި އަންޑަސްޓޭންޑް..ދެންފަހަރަކުން އެކަން ރިޕީޓް ނުކުރާނިއްޔޭ..ދެން ޑްރަގްސް ނުނަގައްޗޭ..” މަޑުމަޑުން އިޝާ ބުނެލިއެވެ. “ސޮރީ ވަރަށް އަނިޔާކުރެވުނު ދޯ..އަލްވާން މެން އެންމެން ކިޔަން ފެށީމަ ޑްރަގް ޗެކް ކޮށްލީ..އައި ލައިކްޑް އިޓް އެހެންވެ މާގިނައިން ނެގުނީ.. ހިޔެއް ނުކުރަން އަލްވާން މަ ގެންނާނީ މި އެޕާރޓްމަންޓަށް ކަމެއް” އިޝާގެ ތުނި ހަށިގަނޑު ވަރަށް ލޯބީން މޭގައި ފޮރުވާލަމުން ޔަމާން އެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ބޮސްދިނެވެ. އޭނާއަށް ނޯއް ދަމާލެވުނީ އެ އިސްތަށިގަނޑުން ދުވި މީރު ވަހުގެ ސަބަބުންނެވެ.

( ނުނިމޭ )

24

6 Comments

 1. Stry Kiyaa Man

  August 18, 2018 at 4:42 pm

  Masha allah v salhi. ekamaku maa kuriyy. Next part dhigu kohlahchey eyrun ok vaane..mi stry nimendhen genass dhehchey.n stry up vaane dhuvass thah bunela dhinyya v ragalhu. Adhi bunelan beynun mihen kiyun therin kuraa comm thakah vaguthun reply nukuriyass knmevex irakun reply kohlahchey.
  Bcox eyrun alhugadu men nah vex igeyny liyun theriya e hiyaal balaa gankan.N dhevana faharun comm kure veyny vex.mihen mi buny kuraa comm thakah reply nethiya heevany e comm aa medhu liyun dheriya ok noon hen.ehen ve mi bunely.keep it up.
  Waiting 4 nw part .
  -salaam-?????

  • nyyy

   August 18, 2018 at 7:43 pm

   thank you STM..kuriah huri baithah dhigu kohla dheynan ingey..stry up kohdheynan dhedhuvahun ehdhuvahu..
   n aslu vee gothakee iyye friday veema buzy kamun reply nukurevunyy..ekm mihaaru kohlaifin…like nuvaa comment eh nuhunane ehnnu my lovely readers viyya..i’ll reply hurihaa kahala comment akahves hehehe
   next part on monday -salaam-

 2. Barbie

  August 18, 2018 at 4:42 pm

  Yay me first v nice ?????

 3. Nau Ahmed

  August 19, 2018 at 3:28 pm

  Lovely story.. can’t wait to read next part

 4. yoom

  August 24, 2018 at 5:09 am

  dhedhuhun ehdhuhu up kohdheynamey buni story…

 5. Zihuu

  August 25, 2018 at 9:34 am

  Kobaaaathr next part adhivxx up nukohlannthr? ??

Comments are closed.