ތީއޭ މިހިތުގެ ވިންދަކީ…

- by - 55- February 14, 2019

ހެނދުނުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އަރަމުން އައި އިރުން ދޯދިތައް ވަނީ ފަޒާގެ ތެރޭގައި ފަތުރާލާފައެވެ. ކޮވެއްޔާއި ކާޅު ފަދަ ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ އަޑު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފަޒާގެ ހިމޭން ކަން މުގުރާލައެވެ. އެޔާއިއެކު އިރުއިރުކޮޅުން ހިތަށް ފިނިކަން ގެނުވާ ވައިރޯޅި ތަކުން ގަސްތަކުގެ ފަތްތައް އެއްފަތް އަނެއް ފަތާއި ތޮޅެލާ ހިތްގައިމު އަޑު އިވިއިވި ހުއްޓެވެ.

ޖޫހީ އަށް ހޭލެވުނީ އިރުގެ ދޯދިތައް އައިސް އެރީތި ލޮލަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ދާތީއެވެ. މޯޅިއަކަށް ދަމާލާފައި ގަޑި ބަލާލި އިރު ގަޑިން ހަ ގަޑި ފަނަރަ ވީއެވެ. ކަންނެތް ގޮތަކަށް ތެދުވެ އިށީންދެލާފައި ހޭވިފައިވާ ރަން ކުލައިގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ވޫލް ކޮޅަކުން އައްސާލުމަށް ފަހު ފާހަނަ އާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ޖޫހީގެ ބައްޕައަކީ ކެނެޑާ މީހަކަށް ވުމުން ޖޫހީއަށްވެސް އެ ދޮން ކަމާއި، ނޫ ދެލޯ އަދި ރަން ކުލައިގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ލިބިފައިވެއެވެ.

ސްކޫލަށްދާން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުތް އިރު ކާމޭޒު ކައިރީގައި މަންމަ އާއި ބައްޕަ ޖޫހީގެ އިންތިޒާރުގައި އިނެވެ. ޖޫހީގެ ބައްޕަ ޔުނީފޯރމް ލައިގެން އިންތަން ފެނުމުން ވަގުތުން ޖޫހީގެ މޫނު ބަނަވެގެން ދިޔައެވެ. “ޑޭޑް……. އަނެއްކާވެސް ދަނީތަ. އަދި އެންމެ ޓޫ ޑޭސް އެންނުވީ މި ރަށަށް އައިއްސަ..” ޖޫހީ ދުވެފަ އައިސް ބައްޕަގެ އުނގަށް އަރަމުން ދެރަވެލާފައި ބުންޏެވެ. “ދަރިފުޅު އަދިވެސް އުޅެނީ ކުޑަ ކުދިން އުޅޭ ވައްތަރަށް ދޯ..!! މިހާރު ގްރޭޑު ދިހައެއް ގަ އުޅޭއިރު ކުޑަކޮށް ހަރުދަނާވާން ވެއްޖެއެންނު.. އެހެން ނޫނަސް ބައްޕަ މީ ޕައިލެޓެއް.. އަބަދަކު ދަރިފުޅު ކައިރީގައެއް ނުހުރެވޭނެ އެންނު” ޒިޔާން ޖޫހީގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ.. “އެހެންވިއްޔާ ބައްޕަ ޖެހޭނެ ސްކޫލަށް ލާދެންދާން..!!” “މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ.. ބައްޕަ އާއެކު ކުއީން މިއަދު ދާނީ” ޖޫހީގެ އެދުމުގައި ކޮޅުފައިން ނުޖަހަން ވެގެން ޒިޔާން އެއްބަސްވިއެވެ… “މަންމިގެ މަފިން އަވަސް ކޮށްލާ… އެއޮށް ގަޑި ޖެހެނީ..!!” ދެބަފައިން ސައިނުބޮއެ އިންނާތީ ޒޯހާ ބުނެލިއެވެ..

ކާރުން ފައިބައިގެން ގޭޓާހަމައަށް ގޯސް ޖޫހީ ފަހަތް ބަލާލިއެވެ.. ކާރުގައި އިން ޒިޔާންއަށް ހަނާއަޅާާލުމަށްފަހު ގޭޓުން ވަދެގެން ޖޫހީ ހިނގައިގަތެވެ. އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަދުވެސް ސްކޫލުގެ އެތަށްކުދިންގެ ލޯތަށް ގޭޓުން ވަދެގެންއައި ޖޫހީއަށް ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ.. އެއިން އެއްކަމަކަށްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ކުލާހަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ޖޫހީގެ ކުރިމައްޗަށް އެރީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ އައިރާއެވެ.. “ހެެ ޖޫ..!! ބިޒްނަސް ކްލާހުގަ އެބައިން ވަރަށް ސަޅި އާ ސްޓޫޑެންޓެއް…..” “ކާކުތަ…؟؟” އެކަމަށް އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތުމާއެކުވެސް ޖޫހީ އަހާލިއެވެ..

 

55

eny

a fifteen years old girl, loves to write story as a hobbie😘😘😘

You may also like...

36 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Wow…v loabi feshumeh…😘😘😘😘😘hope u will up kuraane kamah nimendhn without stop…😘😘😘whn next part????

  ⚠Report!
 2. Masha allah vvvvv varah reethi… Its praiseworthy… May allah grant u with a bright future… 🌹🌹❤️❤️❤️😘😘

  ⚠Report!
 3. Wow🎀🎀💕💕😍😍😻😻😘😘😘..masha allah..Starting good ingey..nimendhen genesdhehche Eny..and which island Are u from dear ?😂😂😀😀😀May Allah bless you dear📍📍📍🎁🎁👜👜👜📀📀

  ⚠Report!
  1. thanks jiji… iraadha kureviyya genesdheynan nimendhen..<3 im from baa atoll;) then island baavvamaa dhw sirrakah…

   ⚠Report!
  2. Ehnviyyaa I think I know u😊😊😊💕💕❤❤😍😍😍💘💘..ekm yageen nuvedhaane thy nubunaan ingey…

   ⚠Report!
 4. salaam lovely readers😘 this is the first part of my first story♥️ hope you all will love this part😘😘 please point out the mistakes so that i can improve😍 next part minna week ga inshaallah♥️♥️

  ⚠Report!
 5. Nice…Vrh reethi ingey…Week aku 1 part tha gennany…??? Alhe 1 part ah vure ithuru kurevey kah neiy tha…???..Thankolheh kuru hen heevany ingey……Kuriah huri baithah dhigu koh genesdheyne kamah ummeedhu kuran….Wish you all the best….

  ⚠Report!
  1. thanks @IKleel♥️ alhugandu kudakoh busy v ma week aku one part up kohdheyne kamah buni… ekam vaahaka liyevunuhaa ahahakah up kuraanan.. and i will try to make it long😘😜♥️

   ⚠Report!
 6. I am the last one dhw… 😭😭😭Btw vvv reethi mi stry…. Kiyaa laahithun kiyey n when next…. Kehmadhu vefa Mi hunnany… 😍😍😍😘😘😘

  ⚠Report!
  1. oooh your not the last one ehnnu… next part liyevunuhaa avahakah up kohdheynan..btw thank you so much niha<3

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.