މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ.
އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން އެފުއްމިފުށަށް ޖެހުނީ އަހަރެން ބަލަބަލާ ހުއްޓައެވެ. ރޮއެރޮއެ އަހަރެން ހަލާކުވީއިރުވެސް އަހަރެންގެ ކަރުނަތަށް ފޮހެދޭން އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވެެރިޔާ ނައީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާކަން އަހަރެންނަށް ބުނެދޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ. އަހަރެންނަކީ ހަމަ އެހާ ބަދުނަސީބު މީހަކީ ހެއްޔެވެ……
އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ………

39

6 Comments

 1. Nunnu

  June 7, 2018 at 2:47 pm

  Mihaaru liyedheefa in thankolhu kiyaaleema heevanee vaahaka vv reethi vaanehen
  Kon irakun up kohdheynee fashaanee
  Waiting

 2. Aesh

  June 7, 2018 at 2:57 pm

  Vrh reethi.. Maa sha Allah.. Hiyyvaraa eku liyamun dhey.. In sha allah kaamiyaabu story eh liyeveyne..☺️??❤️❤️❤️?????????

 3. Amee

  June 7, 2018 at 7:52 pm

  Mihaaru inthan kolhu keema heevany varah salhi vaanehen…??kwn irakun up kohdheynee story…

 4. Sabaa

  June 8, 2018 at 1:37 am

  interesting vrh……
  Lookin forward:)

 5. Saula

  June 8, 2018 at 7:49 am

  V intresting gothakah feshunbgenesdheefai vaathy .
  ….. Heevany dhn Anna thankolhu vx v hihgaimu vaane kamah…… Kn irakun dhn oih bai up kohleveyny…..

 6. Mee

  June 9, 2018 at 11:54 pm

  Nice

Comments are closed.