ދޮންބެ. ވަރަށް ބަނޑުހައި ހިނގާ އަވަހަށް ކާން ދާ ރައި ދައްތަ ހަދާ އެއްޗިހި ވަރަށް މީރުވާނެ!” ނައިރާ ގޮވައިގެން ރޫމްއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިިީމެވެ.

******************************

ހެނދުނު ގެ ނާސްތާ ނިއްމާލުމަށް ފަހު ނައިރާ ގޮވައިގެން ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. ނުވަ ބުރިއަށް ނަގާފައިވާ  ގޭގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާ އެއީ އަހަރެމެން ގެ ބަޔެވެ. ގެއަކީ ބައްޕަ ފަރާތު ކާފަ ގެ ގެއެވެ. އަހަރެން ގެ އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު އަހަރުގައި ބައްޕަ ވަނީ މި އަނިޔާވެރި ދުނިޔެއާައި އަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ. އަހަރެން ގެ ބައްޕަ އަކީ ކާފާ ގެ ދެ ދަރިންގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅެވެ. ބައްޕަ ގެ ދޮއްޓަށް ހުންނަނީ ރިހާމް ގެ ބަައްޕަ އެވެ. ބައްޕަ މަރުވުމަށް ފަހު އަހަރެމެން ބެލުމާ ހަވާލުވީ ބޮޑު ބޭބެއެވެ. ބޮޑުބޭބެ އާއި ރައި ދައްތަ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. ރިހާމް ދެކެ ވާ ލޯބި މަށާއި ނައިރާ ދެކެ ވެސް ވެއެވެ.

ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު އަހަރެން ގޮސް ސޯފާ އަށް ވެއްޓިެގަތީމެވެ.ވެއްޓިގަތުމާއި އެކު އަހަރެންގެ ނޭފަތަށް ހިރަފުސް ވަނެވެ. އެއްފަހަރާ ދެތިން ކިނބިހި އެޅުނެވެ. “. އޯ ގޯޑް މުޅި ގެ ހިރަފުސްވެފަ މަންމަ ގެއަށް ގެންނަންވާއިރަށް ގެ ސާފުކުރަންޖެގޭނެ!ނައި ދޮންބެ ހިރަފުސް ފޮޅީމަ ކުނިކަހާފަ މޮޕް ކުރޭ. އޯކޭނު؟” ނައިރާ ބޯޖަހާލިއެވެ. އަހަރެން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. ކޮޓަރީގެ ހާލު މާ ބޮޑެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހު ސާފު ނުކޮތް އޮތް ކޮޓަރި ފެނުމުން އަހަރެންގެ ބޮލަށް އެނބުރުން ނޭރީ ކިރިޔާއެވެ. މީ މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އަހަރެން އުޅުނު ކޮޓަރިކަން ހިތައް އެރުމުން ނުބައި ގޮތެއްވިއެވެ. ބޮއެފާއަހުރި ސިނގެރޭޓު ތަކާއަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެނާރޖީ ޑްރިންކް ތައް ހުސް ކުރި ދަޅުތައް އެތައް މިތާ ހުއްޓެވެ. ލާންގެންގުޅޭ އަންނައުނުތައް ވެސް ހުރީ އެއެއްޗެހި ތަކުގެ ތެރޭގައި އެވެ. ފާޚާނާއަށް ވަންއިރު އެތަނުގެ ހާލަތު އަދި މާ ބޮޑެވެ. ފަކުރުން ހޮޑު ނުލެވުނީިިިި ކިރިޔާއެވެ. އަހަރެން ކޮޓަރިން ނުކުތް އިރު ނައިރާ އިނީ ކާމޭޒުމަތި ސާފުކުރާށެވެ. އަހަރެން ވެސް ނައިރާ އާއި ބައިވެރިވެ ތަންތަން ފޮޅަން ފެށީމެވެ. ސިޓިންރޫމްއާއަ ބަދިގެއާއި ކާތަން ސާފުކޮށް ނިމުނީ މެންދުރަށް ގޮވަން އުޅެނިކޮށެވެ. މެނދުރަށް ގޮވުމުން އަހަރެން މިސްކިތައް ދިޔައީއެވެ. މަންމަ ކޮޓަރި ސާފު ކުރީ މިސްކިތުން  އައިހެވެ. އަސުރު ކޮށްގެން ނައިރާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީމެވެ. އޭރު ރައި ދައްތަ މަންމަ ގާތު އިނެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން ރައި ދައްތަ ހިނިތުން ވެލިއެވެ.”ކޮބާ ރިހާމް؟” އަހަރެން ރައި ދައްތަ ގާތު އެހީމެވެ. “ރިހާމް ރޭގަނޑު އައްނާނަމޯ ކިޔާފަ ގޮއްސ ޔާން އާއި ނައ އެއޗެއް ކައިފިންތަ؟ި” ރައި ދައްތަ އަހަރުމެން ގާތު ކާފިންތޯ އެހުމުން އާއކޭ ބުނީމެވެ. މެންދުރު ކޮށްގެން ގެއަށް ދިޔައިރު އަހަރެން ދިޔައީ ބަތްޕާރުސަލް ގަނެގެންނެވެ.ހަވީރު މަންމައަށް އޮތީނިނިދިފައެވެ.ކުޑައޖރު ކޮޅަކު ހޮސްޕިޓަލް ގައި ހުރެފައި އަރެން ގެއަށް ދިޔައީމެވެ. ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީ ރިހާމް އަށް ގުޅާފައި ގެއަށް އައިސް ދިނުމަށް ބުނީމެވެ. އަހަރެން ދިޔަ އިރު ރިހާމް ތިރީގައި ހުއްޓެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ގޮސް ލިފްޓައް އެރީމެވެ.

(ނުނިމޭ)

103

7 Comments

 1. Swety

  April 13, 2018 at 6:16 pm

  Ekam haadha kurey….

 2. mishy

  April 13, 2018 at 6:28 pm

  Alheyyy…kiyr mi prt s vrh reethi… bt hrdha kureyyy…nxt prt whn?…. nd nxt prt plx plx plx mi ah dhigu khdhhcheyy

 3. shaan

  April 13, 2018 at 8:03 pm

  haada haada kureyy diegu kholadeeba

 4. Kiyara

  April 13, 2018 at 10:09 pm

  Am really sorry readers Insha Allah dhen oii part dhigu kohdheveytho balaanan sunday ga next part Insha Allah

 5. Afaa

  April 14, 2018 at 12:10 am

  Salhii?

 6. Maai

  April 14, 2018 at 7:51 am

  Aniyaaveri dhuniye ah vuren fanaanivi dhuniye ey bunumun Maa kamudhaane.. Juss my point of view.. Story reethi.. Thankolheh kury Ekam..

 7. Ayesher

  April 15, 2018 at 11:04 pm

  Mi part haadha kurey,..btw luv it..❤

Comments are closed.