ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން..
މިތުރާ ނުނިދޭ…. ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ..
މޭގަޖަހާ ވިންދުނޭންގިލޯބިން…
ގެންދެވީތޯކަލާ… ގެންދެވީކަލާ، ގެންދެވީކަލާ، ގެންދެވީކަލާ…
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމާ މިތުރާ ހޯދެނީ….

*******************
ވީހަނދާ ރޭގެ ސާފުހަނދުވަރުގަ ފެނުނުމަންޒަރުތަކޭ..
ފޫހިނުވޭތޯބަލާ…
މެންދަމުގާ ފިނި މަންޒިލެއްގާ ނިދާފާވަނީ…
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން…
މިތުރާ ނުނިދޭ.. ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ..
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމާ މިތުރާ ހޯދެނީ..

****************
ހޯ… ޝައްކުނުފިލާތި ނޭންގެޔޭހާލު ވާށެލޯބީގާއެހީ..
ހޯދެނީ.. ސާހިބާ…
ހާލްކިޔާދީފިން ފާރުތަށްހެދޭ މޭގާ ނޭންގެނީ…
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން..
މިތުރާ ނުނިދޭ.. ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ…

***************
ހިތް ކެނޑޭނޭހެ ތާކުދާކޮންމެ ލިޔެވިފާވޭ ތިނަން..
ހައިރާންވެޔޭ.. ހައިރާންވެޔޭ…
ހޯއޯ.. ހިތްކެނޑޭނޭހެ ތާކުދާކޮންމެ ލިޔެވިފާވޭ އެނަން..
ހައިރާންވެޔޭ.. ހައިރާންވެޔޭ..
ވާލޯބި ނޭންގެންޔާ ހިނަގައިގެން ބަލާށޭއަމޭ…
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން..
މިތުރާ… ނުނިދޭ… ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ، ހަނދުމަވަނީ…
މޭގާޖަހާ ވިންދުނޭންގި ލޯބިން ގެންދެވީތޯކަލާ..
ގެންދެވީކަލާ، ގެންދެވީކަލާ، ގެންދެވީކަލާ….
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ ހޯދެނީ…

ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމާ މިތުރާ… މިވާހަަކައަކީ މަތީގައިއެވާ ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން.. މިލަވަ ތީމްއަކަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑު ލިޔާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ވާހަކައި މިސައިޓަަށް އަޕްކުރަން ފަށާނީ ވާހަކައިގެ ދިހަޕާޓް ލިޔެނިންމުމަށް ފަހުގައި ކަމުން ވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނީ މިހިނގާ ޑިސެންބަރުމަހުގެ ފަހުކޮޅުގައިކަން ހާމަކޮށްލަން.. އެގޮތަށް ކަންތަން ކުރަން މިވިސްނީ.. ކޮންމެދުވަހަކު ވާހަކަ އަޕްކޮށްލަން ލަޔާ ބޭނުންވާތީވެ.. ކުރިން ލިޔުނު ދެވާހަކައާއި އެއްގޮތަށް މިވާހަކަވެސް އިންޝާﷲ ނިމެންދެން ގެނެސްދޭނަން… އުންމީދުކުރަނީ ތިޔަ ހުރިހާ ކިއުންތެރިންނަށްވެސް މިވާހަކަ ކަމުދާނެކަމަށް..

9

33 Comments

 1. Naxy

  December 13, 2017 at 5:31 pm

  Waiting waiting…??????

  • Hawwu (Layaa)

   December 13, 2017 at 6:06 pm

   ???

 2. Minii

  December 13, 2017 at 5:32 pm

  Plx avas kohbaa mi vaahaka

  • Hawwu (Layaa)

   December 13, 2017 at 6:05 pm

   Dhen Mifaharu keikohlaanee dhw .. dear Minni ???

 3. Anonymous

  December 13, 2017 at 5:33 pm

  ?

 4. sam♥

  December 13, 2017 at 5:55 pm

  wow hope reethii vaaane kamah … i love it ..♥♥♥

  • Hawwu (Layaa)

   December 13, 2017 at 6:02 pm

   Thank you dear sam ???

 5. Awa

  December 13, 2017 at 5:59 pm

  Varah reethi vaanekan yageen layaa dhoonii?inshaAllah?
  All the best??love you dhoonii

  • Hawwu (Layaa)

   December 13, 2017 at 6:01 pm

   Owwh awa dhooni thank you so much..???

 6. Zuam

  December 13, 2017 at 6:09 pm

  Waiting …….

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:48 am

   Keep waiting .. thank you zuam???

 7. Friends

  December 13, 2017 at 6:10 pm

  Layaa ge new stry eh dhw.waiting waiting.
  Best of luck dear.plx upload soon dear.

  • Hawwu (Layaa)

   December 13, 2017 at 6:26 pm

   Thank you dear friends .. ???

 8. Rann

  December 13, 2017 at 6:36 pm

  v reethi vaane hen hyvany.. cuz mi lava ehaa reethi vefa gaimuves layaa kahala experienced writer eh nuliyaane kanneyge ehaa hadi story eh..? i read all of ur storys ? they were really nice

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:54 am

   Ownn thank you dear rann ???

 9. unaal

  December 13, 2017 at 7:31 pm

  vrh reethi vaane hn hyve… n by the way layaa ge stories thah vrh reethi abadhu vc ..

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:55 am

   Thank you unaal ..,???

 10. Sham

  December 13, 2017 at 8:03 pm

  Waitingggg? goodluck dear!❤❤

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:57 am

   Keep waiting .. thank you dear.. sham … ???

 11. Rsh

  December 13, 2017 at 8:41 pm

  Gud luck..?
  Waiting for your story…?

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:58 am

   Thank you dear Rsh .. jst keep waiting .. ???

 12. Some girl

  December 13, 2017 at 9:22 pm

  Waiting waiting ??

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:52 am

   Keep waiting … dear some Grl ???

 13. SJK...KOREAN

  December 13, 2017 at 9:25 pm

  wowwww, varah reethi vaane and its sure ?
  varah happy layaa ge new story eh kiyaalan libeythee?
  love you.. ❤❤❤
  waiting waiting ??

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:51 am

   Alhey thank you SJK dhoonikolha .. ??? ly

 14. Shafa

  December 13, 2017 at 9:44 pm

  Waiting waiting❤❤vvvv reethi vaanehen heevany..story avas kohlladhyba..plx plx..????

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:51 am

   Owh thank you dear shafa .. insha allah 10th part liyenimunhaa avahakah upkuran fashaanan ???

 15. Juvey

  December 13, 2017 at 10:36 pm

  Waiting waitting. .lyaa doonee ?,

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 2:49 am

   Thankyou juvey dhooni ???

 16. xim

  December 14, 2017 at 7:26 am

  reethi vaane hen heevany….best of luck

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 9:36 am

   Ximmi thank you dhoonikolha ???

 17. nerz

  December 14, 2017 at 8:10 am

  All the best ❤

  • Hawwu (Layaa)

   December 14, 2017 at 9:35 am

   Thank you nerz ???

Comments are closed.