އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭވެވެނީ
މިވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑު އޮންލައިންކޮށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ. ވާހަކަ ކިޔުމާއި ވާހަކަ ލިޔުމަކީ ކުރާހިތްވާ ކަމަކަށް ވާތީ ކުރިން ލިޔެފަ ހުރި ވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދެން ނިންމީ. އުއްމީދުކުރަން ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބިނާކުރުވަނިވި ފާޑު ކިޔުންތަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް. ކިޔުންތެރިން ހިތްހަމަ ޖެހިލައްވާނެފަދައިން ޝައުގުވެރި ކަމާއެކުގައި “އެހެނަސް ހަމަ ލޯއްބޭ ވެވެނީ” މިވާހަކަ ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން. ނޮވެމްބަރ 16 އިން ފެށިގެން ކިޔުންތެރިންނަށް ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަން އިންޝާﷲ.
އިންތިޒާރުކޮއްލައްވާ

20

23 Comments

 1. AISHATH

  November 12, 2017 at 12:19 pm

  looking forward to it awa…

  • Awa

   November 12, 2017 at 12:27 pm

   Yes dear?

 2. Ram

  November 12, 2017 at 12:21 pm

  Heii awa.. ? story ge name hama habbu.. name invx ingey reethi vaane kn.. 16 dwww.. waiting igeyy ?☺?❤?

  • Awa

   November 12, 2017 at 12:25 pm

   Thanks ramko?? 16th annaane inshaAllah

 3. Limsha

  November 12, 2017 at 12:52 pm

  Gud luck dear

  • Awa

   November 12, 2017 at 1:22 pm

   Thanks limsha?

 4. Kul

  November 12, 2017 at 12:54 pm

  Waiting good luck

 5. Mariyanbu

  November 12, 2017 at 1:05 pm

  Vaahakaige namun vx ingey v salhi vaane kan??

  • Awa

   November 12, 2017 at 1:24 pm

   Thanks mariyanbaa?

 6. Nathuu

  November 12, 2017 at 2:18 pm

  Nice… kn irakun next part?

  • Nathuu

   November 12, 2017 at 2:20 pm

   Ehn ehchehga liyan ulhunu ehcheh liyevunii.. swrie ?

 7. Rsh

  November 12, 2017 at 2:56 pm

  Gud luck awa.
  Waiting……….

  • Awa

   November 12, 2017 at 6:02 pm

   Thankss?

 8. nuher

  November 12, 2017 at 5:39 pm

  story ge name v reethi.. hyvey reethivaanehen namun… trailer eh nei tha?? waiting… for 1st part…. 😀 😛

  • Awa

   November 12, 2017 at 6:04 pm

   Thanks nuher

 9. Iz

  November 12, 2017 at 7:16 pm

  Waiting for the story.. Good luck

  • Awa

   November 12, 2017 at 8:31 pm

   Thanks..?

 10. Leo3910

  November 12, 2017 at 8:29 pm

  Waiting for the story..reethi vaane hen heevany..???

  • Awa

   November 12, 2017 at 8:32 pm

   Thankyou??

 11. PRINCESS AFU

  November 12, 2017 at 10:11 pm

  Waiting Waiting heevey Vv reethi vaane hen good luck ??

  • Awa

   November 13, 2017 at 4:33 pm

   Thanks princess afu?

 12. SJK...KOREAN

  November 12, 2017 at 10:23 pm

  hey awa.. 😀 story name varah fab. looking forward to read it. gud luck dear. 🙂 🙂

  • Awa

   November 13, 2017 at 4:34 pm

   Name aa ehvarah storyvx reethi kureveythw masakkaiyy kuraanan. Thanks SJK?

Comments are closed.