:ޓްރެއިލަރ:

ވެހެމުންދިޔަ ބޯވާރޭ ތެރޭގައި މަންމަ ރޮމުން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެއިން ނުކުތްއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ވިދާ ގުގުރަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ ހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ހަ އަހަރަށްދާ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މީޒާ، މިވެގެން އުޅެނީ ކީއްކަމެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް މަންމަ ރޯތަން ފެނުމުން ދެރަވެގެން އޭރު ބާރަށް ރޮމުންދިޔައެވެ. އޭރު މަންމަގެ އުރުގައި އިން ދެއަހަރުގެ މާޒިން ހީކަރުވައިގަނެގެން ތުރުތުރު އަޅައެވެ.
“ދަރިފުޅާ އަޔާ… މީޒާ އަތުގައި ހިފައިގެން ބާރަށް ހިނގާ..” ތުރުތުރު ލާފައިވާ އަޑަކުން މަންމަ އެހެންބުނެ ހިނގުން ބާރުކޮށްލިއެވެ. ހިޔާވާނެ ކުޑައެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތުމާއިއެކު ބޯވާރޭގައި މާދުރަށް ހިނގަންޖެހުމުން އޭރު އަހަރެންވެސް ހީކަރުވައިގަނެގެން ތުރުތުރުލާން ފަށައިފިއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ޖަހާލާ ބާރު ގުގުރީގެ އަޑަށް ސިއްސައިގެންދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަހަރެންގެ ރުއިމުގެ އަޑުވެސް ބާރުވިއެވެ.

ްއިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ………..

-މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.-

11

15 Comments

 1. NAAZ

  August 22, 2017 at 10:48 am

  Masha Allah…v reethivaanehen heevane ?? kn date eh ga fashane

 2. Orchid

  August 22, 2017 at 10:50 am

  އައްސަލާމް އަލައިކުމް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން…
  މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔަމުންދާ ހަގީގީ ވާހައެއް. އުންމީދުކުރަން ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް ބަލައިގަންނާނެފަދަ ވާހަކައަކަށް ވާނޭ ކަމަށް.
  ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު ވަރަށް އަވަހަށް އަޕްލޯޑު ކުރާނަން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ.
  -އޯކިޑް-

 3. Shahoo

  August 22, 2017 at 11:35 am

  Ohhh waiting heevany v salhi vaanehen

 4. Xxxx

  August 22, 2017 at 11:37 am

  .V.kiyaahithun mi ineee?????

 5. Snow White

  August 22, 2017 at 12:06 pm

  Waiting waiting ???

 6. Nish

  August 22, 2017 at 12:39 pm

  Fresh start. Varah kiyaalaahiyvey eba. ?

 7. khajja

  August 22, 2017 at 1:07 pm

  Masha allah v rythivaanehen hyvey kon irakun up kolladhevey varuvaany? waitin stry nimendhen medhunukendi up kolladheyne kamah ummydhukuran gud luck keep it up ??❤❤???

 8. Adha?

  August 22, 2017 at 1:50 pm

  Varah reethi feshun??
  Waiting eagerly ❤❤❤❤

 9. Reet

  August 22, 2017 at 2:58 pm

  V kiyaalan beynun Avass kohlaa

 10. song joong ki..KOREAN

  August 22, 2017 at 3:54 pm

  v reethi feshumeh mee. heevany v reethi vaanehen. GOOD LUCK

 11. Orchid

  August 22, 2017 at 5:31 pm

  Thankew every one for the support l. Insha allaah madhama (23rd August) ga upload kuraanan ?
  Mi trailer mee 1st episode ge medhu therein thankolheh .

 12. shahoo

  August 22, 2017 at 7:10 pm

  hey orchid!! kn dhuvas thakehga vaahaka up kohdheyny?? komme dhuvahaku up kohdhehchey o ehaa gina dhuva nukoh up kohdhehchey plx plx plx

 13. Hajja

  August 22, 2017 at 9:05 pm

  Haqeeqee haadhisaa evviyyaa veehaaves uni ithuru nukoh genes dhinun edhen

 14. Crazi

  August 23, 2017 at 8:55 am

  I think this story will b perfect stroy..plz try to upload on time

 15. Orchid

  August 23, 2017 at 3:00 pm

  Hi every one 🙂 Mireyge vaguthehga upload kohdheynan ingey. Luv u guys ? thank you for the support

Comments are closed.