ޒާފާ ކުޑައިރެއެވެ .  ޒާފާ ވަރަށް ކުޑައިރު މަންމަ ވަނީ ނިޔާ ވެފައެވެ . ބައްޕަ ފަހުންގެނެއީ ދޮންމަންމަ އެކެވެ . ކުޑައިރު ނުކުރެވޭ ކަންތައްތައް މިހާރު ކުރަން ޖެހެއެވެ . އެހެން ކުދިން ކިޔަވަން ދާ ތައް ފެނުމުން ޒާފާ ވަރަށް ކިޔަވަން ދާހިތް ވެއެވެ . ދޮންމަންމަ ކާރި ކިޔަވަން ދާ ހިތް ވާހަކަ ބުނުމުން އަޑު ގަދަ ކޮށް އެއްޗިހި ކިޔާތީވެ ބައްޕަ ވަނީ ކިޔަވަން ދާ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް މަނާ ކޮށްފައެވެ . ލިޔަން ކިޔަން ނޭގޭ ހާލު ޒާފާ  ފުރާ ވަރަށް އެރިއެވެ .

******************************************************************

ޒާފާ ބައްޕަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެފައި އޮތް ދުވަހެކެވެ . ޒާފާ އަށް ބައްޕަ ގޮވާލުމުން … ދުވެފާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޒާފާ ދިޔައެވެ . ޒާފާ ބައްޕަ ކައިރިޔަށް ގޮސް ހުއްޓި ބައްޕަ އާ ސުވާލު ކުރިޔެއެވެ . ” ބައްޕާ ކިހިނެއް ވީ ހެއްޔެވެ ؟ ފެން ފޮދެއް ދޭންވީ ހެއްޔެވެ ؟ ” … ބައްޕަ ނޫނެކޭ ބުނުމުގެގޮތުން ބޯ ހޫރާލިއެވެ . ބައްޕަ  ވަރަށް އާދޭހާއެކު ޒާފާ ކައިރީގައި އިށިންނާށޭ ބުންޏެއެވެ …  އިށީނުމާ އެކު ބައްޕަ ވާހަކަ ދައްކަށް ފެށިއެވެ .

ޒަރީރު ( ޒާފާ ބައްޕަ ) : ދަރިފުޅާ ! ބައްޕަ އަށް މާފު ކުރާށެވެ .. މަންމަ ގެ ލޯބި ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި މަންމައެއް ގެއަށް  ގެނެއީ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ……..އެއީ ހަރު ހިލަ ހިތެއްގެ މީހެކެވެ .  އަބަދު ވެސް ދޮންމަންމަ ހުންނަނީ ބައްޕައަށް ފާރަ ލާލައެވެ … އެއީ ދަރިފުޅާ ވާހަކަ ދައްކާތޯއެވެ .  2 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮއްލަށް ވާ

4

10 Comments

 1. song joong ki..KOREAN

  July 29, 2017 at 6:07 pm

  v salhi.. good luck

 2. Axu

  July 29, 2017 at 6:09 pm

  salhi waiting for next part

 3. song joong ki..KOREAN

  July 29, 2017 at 6:10 pm

  ekamu dialogue genna iru “eve sheve” nulaanama salhi vys. dhn suvaalu ge ibaaraaiyy thahvx thankolheh rangalhu khlahchey. 🙂 🙂 mivaahaka v salhi kh genesdheyne kamah ummeedhukuran. 🙂

 4. E

  July 29, 2017 at 6:10 pm

  Salhi

 5. maroon

  July 29, 2017 at 6:42 pm

  Adhi bodah sifa kohdhehchey hassan..mibuny misaalakah emyhun thibithan.. dhn emyhunge ihusaasthah kiyaadhee…adhi ithurah kiyaidheyn vy. Misaalakah mamma maruvy kihineh kan,dhon mamma genai iru zafa ge age aai.. ekahala kudhi kanthah ithurukollaa.. dhn song joong ki buni gothah dialogue thah ragalhu kollahchey…waiting for next episode…v reethi..goodluck.. next part ah inthizaaru kuran ?

 6. khajja

  July 29, 2017 at 7:15 pm

  Haadhakurey n sifakuruves mi avvureves rangalhukureveyne gud luck keep it up n wen nxt prt❤❤

 7. Ilha

  July 29, 2017 at 7:27 pm

  Reethi vaanehen heevanee next part ah waiting……..

 8. ????

  July 29, 2017 at 8:06 pm

  Hey areen. …. when viskaa story up vaanee….. ?n thankolheh dhigu koh up kohdhehche plx plx???

  • Hassan areen

   July 29, 2017 at 11:05 pm

   Viskaa story adhi eyothee madu jehifaa … because eygaa kudda vare ge mistake ulheythee ve ….. madu jassaalee …… n .. mi dhuvass kolhu miyolhenee study feshigen

 9. Ash?

  July 29, 2017 at 9:27 pm

  Varah salhi…next part tha ves dhigukoh genesdhechey?

Comments are closed.