ދުވަމުން ދިޔަ އަފްރީންގެ މިސްރާބު ހުރީ ގޮނޑުދޮށާދިމާލަށެވެ. އުުޑުމަތި ބައްދަމުން ދިޔަ ކަޅުވިލާތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ އަފްރީން ގޮސް ގޮނޑުދޮށުގައި މަޑުކޮއްލިއިރު ފުންކޮށް ނޭވާލަމުންދިޔައެވެ. މުޅިމީހާ ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައިރު ދެލޯވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. ވައިބާރުވެ ކަނޑުގެ ރާޅުތައް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ބިންދަމުން ދިޔަ އިރު ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭ އޮއްސާލަފާނެހެންނެވެ. ހިތް ހަލާާކުވެފައި ވާއިރުވެސް ނުރޯންވެގެން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ފެނި ހިތެއް ހުރި މީހެއް ވެއްޖިޔާ އަސަރުނުކޮއް ނުދާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެވަގުތު ވާރޭވެސް ވެހިގަތީ އަފްރީންގެ ހިތާމައިގާ ބައިވެރިވާންކަން ނޭނގޭ ލައިގެން އިން ކަޅު ކުލައިގެ ފަހަތައް ދިގު ހަވީރީ ހެދުން ގަޔާ ތަތްލަވާފައި ހުރިއިރު ހެދުމުގެ ފަހަތަށް ދިގުކޮއް އޮތްބައި ވެލިގަނޑުމަތީ ފެތުރިފައި އޮތް އިރު އެ ދޮންމޫނު ވަނީ ރުއިމުގެ ސަބަބުބް ރަތްވެފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަފްރީން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ފަހަތުން މީހަކު އައިސް އޭނާގެ ކޮނޑުމަތީ އަތްބާއްވައިލުމުންނެވެ.

16

24 Comments

 1. Yal

  May 1, 2017 at 3:16 pm

  alhugandu dhekey gothuga vaahaka eh liyan fashaairu eyge thankolheh nugenes vaahakaige furathama part hama fashanvee…eyrun vaahaka kaamiyaabu kamaaeku kuriah dhaane kamah lafaa kureve…hama hiyaaleh…mi vaahaka ves reethi vaahaka akah vaane kamah unmeedhu kuran…

 2. sam

  May 1, 2017 at 3:18 pm

  Hyvey v reethi vaane hen n gud job???

  • Aishath maha

   May 1, 2017 at 3:20 pm

   Thank u sam

 3. Aishath maha

  May 1, 2017 at 3:19 pm

  Thank thieves ragalhu hiyaaleh dhen liyaavahaka up kuraani thibuni gothah

 4. Aisha

  May 1, 2017 at 3:27 pm

  Miee mi site ah alhugadu liyaa furuthama vaahaka unmeedhu kuran mi vaahakayhah ves kiyhun theringe support libeynekamah.. Konme kujakuves kiyaafa comment eh kohlahchey mistake inas buneladheythi.. Iraadha kurehvihyhaa maadhama gadiyhaku first part genes dheynan

 5. mary

  May 1, 2017 at 3:41 pm

  waiting

  • Aisha

   May 1, 2017 at 6:22 pm

   Oh thank u dear Mary ??

 6. Lovegirl

  May 1, 2017 at 3:50 pm

  Heevey reethivaanehen.when is the next part.☺

  • Aisha

   May 1, 2017 at 6:17 pm

   Inasha Allah maadhan genesdheynan love girl ?

 7. nonns

  May 1, 2017 at 4:24 pm

  Reethivaanehen heevey

  • Aisha

   May 1, 2017 at 6:18 pm

   Thank u nonns ?

 8. reen

  May 1, 2017 at 5:21 pm

  Girlge name badhal kohlafaanan tha cox konme vaahaka ehga ves feel vanee ehbaeh ulhey kan

 9. shafu

  May 1, 2017 at 5:31 pm

  reethi vaanehen hyvany…waiting

  • Aisha

   May 1, 2017 at 6:19 pm

   Thank u dear ??

 10. ?

  May 1, 2017 at 8:42 pm

  Rythi vaaane hen hyvey. Waiting waiting igey. Btw anekkaa ves doctors family ge vaahaka eh tha miiii aish?

  • Aisha

   May 1, 2017 at 9:25 pm

   Noney doctors family eh let’s see dhw.. ?

  • Aisha

   May 1, 2017 at 9:28 pm

   Doctors family noon

 11. Mifu

  May 1, 2017 at 9:05 pm

  Avaha up koladheythi… reethi vaane hen hyvey???

  • Aisha

   May 1, 2017 at 9:26 pm

   Insha allah… Thankxx mifu ?

 12. Kiara

  May 2, 2017 at 12:24 am

  Okay..
  Mi vaahaka vs kiyaalaanan reethi vejjeyya..
  Hope kuran reethi vaanek kamah..
  All the best..

  • Aisha

   May 2, 2017 at 6:30 pm

   Insha Allah thank u kiara

 13. lovely girl

  May 2, 2017 at 5:47 pm

  I think this will be a nice story
  Goodluck aish

 14. lovely girl

  May 2, 2017 at 5:48 pm

  Nice starting
  Goodluck

 15. lucky girl

  May 2, 2017 at 5:49 pm

  Nice starting
  Goodluck

Comments are closed.