އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އާނާ އަކީ ސީނާ އާއި އަލީގެ ހުރި ހަމައެކަނި ‘ސޯ ކޯލްޑް’ ދަރިފުޅެވެ . ސީނާ އާއި އަލީ އަކީ ދޮން މީހުން ނޫން ކަމުގައި ވިއަސް އާނާ އަކީ ޔޫރަޕްގެ ކުދިން ހާ ދޮން ކުއްޖެކެވެ . ހަމަ އެހެންމެ އާނާގެ އިންނަނީ ވެސް އާންމުކޮށް ރާއްޖެ ކުދިން ނުހުންނަ ، ނޫ ކުލައިގެ ކަޅިއެކެވެ. ލޮލުގެ ވަށައިގެންވާ ބޯ ދިގުދިގު އެސްފިޔަ ތަކުގެ ސަބަބުން ބަލާ މީހުން އާޝޯހު ކުރުވާހާ ވެއެވެ .  އެ ރީތި މޫނުގެ ވަށައިގެންވާ ރަތް ކުލައިގެ ފަން ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގެ ސަބަބުން ސްކޫލް ގައި އާނާއަށް ފިރިހެން ކުދިން ކިޔާ އުޅެނީ ‘ބިއުޓިފުލް ‘ އެވެ . މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ގްރޭޑް ގައި އުޅޭ ޝަައިލާގެ ގާތާށް އަންނަނީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.

ޝައިލާ އަކީ ކުރު ފަލަކޮށް ހުންނަ އެހާ ދޮން ނޫން އެހާ ކަޅު ނޫން ކުއްޖެކެވެ . ޝައިލާ އޭނާގެ ސޫރަ އަށް ނަފްރަތު ކުރެއެވެ. ޝައިލާ އަހަންނާއި އެވަރަށް ދިމާ ކުރާ އިރު އަހަރެން އަޅައި ވެސް ނުލަމެވެ.

މިއަދަކީ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ދެވަނަ ޔުނިޓް ޓެސްޓަށް ފަހު ފުރަތަމަ ރިވިއު މީޓިންގް އޮންނަ ދުވަހެވެ. ކުލާސް މިސް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ކިއުމަށް ފަހު ޓޮޕް ޓެން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. 10 ވަނާގަ އޮތީ ޝައިލާއެވެ. 9 ވަނާގަ އޮތީ އަލޫފާ އެވެ . 8 ވަނާގަ އޮތީ އާހިލް އެވެ . 7 ވަނާގަ އޮތީ މަައިސަމް އެވެ .  6 ވަނާގަ ޝަނޫން އެވެ . 5 ވަނާގަ މައިޝާ އެވެ. 4 ވަނާގަ ލައިޝާ އެވެ .  3 ވަނާގަ ނެހާއެވެ. 2 ވަނާގަ އާނާގެ އެންމެ ގާތަ އެކުވެރިޔާ މިޝާ އެވެ . ދެެން އޮތީ ޝަރަފުވެރި އެއްވަނައެވެ . އެއްވަނަ އަށް ދިޔައީ އާނާ….  ދެން މުޅި މާހައުލު ގައި ގުގުމާލީ އަތްތިލަ ބަޑީގެ އަޑެވެ.

ރިވިއު މީޓިންގް ހަމަ ނިމުމާއި އެކު އާނާ ދުވެފައި ގޮސް ސީނާގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ . ދެމައިން ގެއަށް ދިޔައީ ވަރަަށް އުފަލުންނެވެ. ގެއަށް ހަމަ ދެވުމާއި އެކު ވައިސޫރި އެއްހެން އާނާ ގޮސް އާނާގެ ބައްޕަގެ ގާތު ބުންޏެވެ. ‘ ބައްޕާ މިބުރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ޓޮޕް ޓެން އިން 1 ވަނަ..މިބުރު އުމްމްމްމް !!!! އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ ބައިވަރު ބައިވަރު ވާހަކަ ފޮތްތަކެއް .. ޕުލީސް…..  މިހެން ބުނުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ވައިސޫރި އެއްހެން ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައީމެވެ.

ކޮޓަރިން ހަމަ ނުކުމެވުމާއި އެކު ދެންމެ އަހަރެން ކޮޓަރިން ނުކުތް ގޮތާއި މެދު ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ސުބުހާނަﷲ އެވެ. އަވަސް އަރުވާލައިގެން އަހަންނަށް މިނުކުމެވުނީ ހުޅުވާފައި ހުރި ކުޑަ ދޮރުންނެވެ.

އާނާ އަވަސް އަވަހަށް އާނާ ގެ ކޮޓަރި  އަށް ވަނެވެ. ވެފައި ހުރި ވަރުބަލީގެ ސަބަބުން ކުޑަ ހިނދު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް  އާނާ ގެނބުނެވެ. އާނާ އަށް ދިޔައީ ހުވަފެނެއް ފެންނަމުންނެވެ.

އާނާ އަށް ފެންނަމުން ދާ ހުވަފެން **********

އުޑުމަތި ރީތި ދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި އާނާ ، އާނާގެ މަންމަ ސީނާ އާއި އެކު ބާޒާރު ކޮށްލުމަށް ނިކުތެވެ. ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް، ދެވުނުތަނާ އާނާ އަށް އާނާގެ ފޭވްރިޓް މޮޑެލް ކަމުގައިވާ ، އުމުރުން ތިރީސްހަ އަހަރުގެ ތިޝިކާ ފެނުނެވެ. ތިޝިކާ ފެނުމުން ސީނާ ގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި އާނާ އެތަނުން ދުރަށް ގެންދާން މަސަކަތް ކުރި މަންޒަރު ތިޝިކާއަށް ހަމަ ރީތި ކޮށް ވެސް ފެނުނެވެ. އާނާ ވަރަށް ބާރަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ނޫން މަންމާ!!!!!!!!!!! ނޫން!! ނޫން ނޫން!!!!!! ކުއްލިއަކަށް އާނާއަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނެވެ..

ހުވަފެން ނިމުނީ *****************

އާނާ އަށް ހޭލެވުނު އިރު ވަރަށް ބާރަށް ގުގުރާ ވިދައެވެ. ހަމަ އެހާމެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުން ދިޔައެވެ.. ކުޑަ ދޮރުތައް ހުޅުވާފަ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮޓަރިއަށް ފެން ވަންނަމުން ދިޔައެވެ. ކުޑަ ދޮރުތައް ލައްޕަން ދިޔަ ވަގުތު އެތާ ހުރި ފެން ތަކަށް އެރި ، ކަހާލާފައި ވެއްޓެން ދިޔަ ވަގުތު ، ބާރުގަދަ ދެއަތުން އާނާ ގެ އުނަގަނޑު ވަށައިލިއެވެ. އާނާ ލޯހުޅުވާފައި ބަލާލި ވަގުތު އާނާއަށް ފެނުނު ސޫރަ އަކުން އާނާގެ ހިތް ނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާ އެވެ.

*****************

(ނުނިމޭ)

7

23 Comments

 1. imagination

  November 6, 2016 at 1:56 am

  okey..looking forward… good luck 🙂

 2. Depika

  November 6, 2016 at 5:58 am

  Hehe mi majaa vahakeh vaisoori

 3. Aishu

  November 6, 2016 at 6:35 am

  Ehfaharu 3vana meehaa ge naxarun liyefa anehfaharu furathama meehaage nazarun liyefa hureema kamaku nudhey. Aharen kiyaigen liyanya aharen kiyaigen ekkonves liyanvaany or aanaa kiyaigen. Heekuran rangalhu kollaanekamah

 4. Inee

  November 6, 2016 at 7:00 am

  Reethi vaanehen heevanee

  • Luyuna

   November 6, 2016 at 1:07 pm

   thanks Inee ,depika, and imagination

 5. Aish

  November 6, 2016 at 9:20 am

  Heevany varah reethi vaanehen mi story

  • Luyuna

   November 6, 2016 at 1:06 pm

   thanks aish

 6. ?Ifaash?

  November 6, 2016 at 10:40 am

  Woooww.. ?? mi part masha allah vvv lobi… hyvey vv nice vaanehn mi stry… waitng… Bt maa kuryy.. Plxx next part v avahah nd v dhigukoh genesdhehcey ingeyyy.. ?? bxt of luck darlin.. ?

  • Luyuna

   November 6, 2016 at 1:05 pm

   thanks Ifaash

 7. Shafaa

  November 6, 2016 at 10:43 am

  Woooww. V v v nice. ? waiting.. Plx update soon. ?

  • Luyuna

   November 6, 2016 at 1:05 pm

   thanks

 8. Booooo

  November 6, 2016 at 12:24 pm

  Luyuna! Alahtha vaahakaeh thi liyanee? Ehfaharu Aanaa… anehfaharu aharen….. kiyadhinun omaaneh noon. Dhen Aanaa ah fenunu hufen…. mihen srukhee jahaafa…. huvafen nimunee… mihen liyuneemaaves odd gotheh hunnanee. Manzaruves badhaluvanee kulli kulli ah. Mee negetive comenteh kamah nudhekun varah edhen. Kuriyah oiythaangai rangalhu kollaanekamah heekuran. Varah reethi vaahakayakah vaanekamah ummeedhukuran. Dhevana baige inthizaarugai hurin. Best of luck.

 9. Luyuna

  November 6, 2016 at 1:03 pm

  ingey kuh hunnaane kan but plx kiy laafa e mistakes thah angaa lahchey.. and yes next part on tuesday evening inshaa allah
  and Booooo i will correct that misatake also

 10. Luyuna

  November 6, 2016 at 1:03 pm

  thanks for each comments thank you

 11. GORGEOUS

  November 6, 2016 at 1:27 pm

  Salhi.. Avahah upkoh dheche

 12. esira

  November 6, 2016 at 1:43 pm

  Mee kurige emee ge story ehtha…i heard that emee is only 12 year writer…i think luyuna is also around 12 yrs right…story liyaa gothun ekan ingey….dhogu nuhadhaa alhe kerenya age buneba luyunage

 13. Dhon hiyala

  November 6, 2016 at 3:15 pm

  ?????

 14. neesha

  November 6, 2016 at 4:36 pm

  Eha kamku nudhey….

 15. Hope

  November 6, 2016 at 6:07 pm

  Varah mistakes ebahuri.. Mistakes madhunama amazing salhi veehee

 16. Nish

  November 6, 2016 at 7:17 pm

  Dhen eha kuda kudhinves mi site ga loabyge vaahaka liyefa hunnaathy kamaku nudhey

  • nabuu

   November 7, 2016 at 11:29 am

   Kaleyney.. Mivx dhn vaahakaeh dhw.. Evvx puleyneh neh..???

  • nabuu

   November 7, 2016 at 11:32 am

   dhw nish.. Mavx vrh thaaeedh thikamah..?

 17. mysterious

  November 8, 2016 at 10:40 pm

  kobaa kon irakunn secnd episode.. waitiin to read this story

Comments are closed.