އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން ދިޔަ ވާހަކަ “ޤުރުބާން ވުމީ މިހިތުގެ އުފާ” މެދު ކެނޑުނު ކަމަށް ޓަކައި އެންމެހައި ކިއުން ތެރިންގެ ފަރާތުން މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވި ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްކޮޅު ދިޔައީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ‘ލެޕްޓޮޕް’ ގައި އަތް ވެސް ނުލެވި އެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިއަދުގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް މިވާހަކަ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގައި އެންމެ ހައި ކިއުން ތެރިންނަށް އަންގާލަމެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތި ދެއްވާ ތަރުހީބަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

7

20 Comments

 1. Shara

  October 31, 2016 at 10:52 pm

  Thnx a lot!! Kuhliyakah huttaalyma v foohi vi!! Hykury dhn kiyaalan mi stry nuvex libey ney!!! Ekan v happy vehje continue kohdhey thy!!! Ekn kurin ky part thah mihaaru hadhaan vx neii!!?? Ehkon nimen dhen kiyaalan libeyne kamah ummeedhu kuran??? keep it

 2. Eenoooo

  October 31, 2016 at 10:54 pm

  Aasi eenoo v happy vejje. My loving story is coming back. Aasi avas kohlachey. Can’t wait…..

 3. lnu

  October 31, 2016 at 10:56 pm

  Thanks……… Adhi vx thaaxaa khan mathee fahu part ge handhaan eba huri.. V reethi vaahaka eh mee.. V inthixaaru kuran.. Jahna n abee gulhu vaathi..n miss yu both..

 4. Haly

  October 31, 2016 at 10:57 pm

  Yes waitin

 5. luyoon

  October 31, 2016 at 10:59 pm

  janna n abee mathin varah miss vi

 6. Hassan

  October 31, 2016 at 11:01 pm

  Mihaaru foohivejje handhaan ves nei

 7. Awesome

  October 31, 2016 at 11:06 pm

  Al hamdhu lillah
  Ur back??

 8. Rish

  October 31, 2016 at 11:06 pm

  Waiting waiting… Hope everything in your life is good now..

 9. Thaany

  October 31, 2016 at 11:26 pm

  Alhe haadha inthixaarwh kohffeemey mi storry ah dhn naannaane kamah heekoh hutta mi kiyaalan libeny
  Ekm aby n janna gulhen waany

 10. Zeek

  October 31, 2016 at 11:43 pm

  Varah gina dhuvahu wait koffin… please upload it soon… ur stories are the best…

 11. SaNie SuNko

  November 1, 2016 at 12:19 am

  Ainth Ahmed Sim Simakko Simahtha

 12. Ainth Ahmed

  November 1, 2016 at 12:21 am
 13. ken?

  November 1, 2016 at 12:33 am

  zaidhaan n janna gulhuvaathi…☺

 14. abhy

  November 1, 2016 at 12:38 am

  thanks.

 15. army

  November 1, 2016 at 12:41 am

  Shuriyyaa,ummeedhukuran veehaaves avahakah story upkohdheynekamah

 16. kayashandy

  November 1, 2016 at 12:45 am

  most awaited story of this site…hope to c new part ASAP..n this time without any delay. .good luck dr☺

 17. Sofy

  November 1, 2016 at 12:52 am

  Wat a gd news… Waiting hardly to read next part…

 18. Ahlaa

  November 1, 2016 at 9:17 am

  loaibaa nulaa Mivaahaka up vaany konirakun……

 19. meel

  November 1, 2016 at 7:24 pm

  haadha dhuvahe kohfa ey. v ufaa vejje ahne bai genes dheyn ulhey thee. avas kohlahchey plx.

 20. Kudakamana

  November 1, 2016 at 9:05 pm

  Aharen heekuree vaahaka dhen nugenesdheyne Kaman!! Varah mivaahakaige vaahaka dhekevey, v ufaa vejje…

Comments are closed.