އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ site internet.

– އެސްފިޔަ ޓީމް –
– 7997991 –

1

37 Comments

 1. harry

  June 5, 2016 at 9:18 pm

  RAMAZAAN MUBAARIK TO ALL 😉

 2. Milen

  June 5, 2016 at 9:18 pm

  Ramaxan kareem esfiya ☺☺

 3. Zee

  June 5, 2016 at 9:21 pm

  Ramazaan Kareem esfiya team

 4. Appy

  June 5, 2016 at 9:27 pm

  Ramadan mubarak esfiya. …??

 5. Reem

  June 5, 2016 at 9:34 pm

  رمضان مبارک

 6. ina

  June 5, 2016 at 9:35 pm

  Ramaxan mubaarak to esfiya admin n whle esfiya tym including CR frndx

 7. Reesh

  June 5, 2016 at 9:37 pm

  Ramazaan mubaarak

 8. ina

  June 5, 2016 at 9:39 pm

  Ramaxan mubaarak to esfiya admin n whle esfiya tym including CR frndx 🙂 🙂 🙂

 9. Lahu

  June 5, 2016 at 9:40 pm

  Ramadhaan mubaarak to all

 10. Dhonthy

  June 5, 2016 at 9:56 pm

  Ramadhan mubarik everyone. ..

 11. Isheee

  June 5, 2016 at 9:58 pm

  Ramadan mubarak hurihaa liun therin adhi kiun therin nah

 12. Pinkish

  June 5, 2016 at 9:59 pm

  Ramazaan mubaarik to every one…..

 13. Faxoo

  June 5, 2016 at 10:03 pm

  Ramadan Mubarak to everyone 🙂 😀

 14. greenish

  June 5, 2016 at 10:11 pm

  Ramadan mubaarak

 15. same

  June 5, 2016 at 10:19 pm

  ramazan mubarak

 16. any

  June 5, 2016 at 10:21 pm

  Ramaxaan bubaarik to all muslim. Expecially to reading ( ESFIYA )……!

 17. xoa

  June 5, 2016 at 10:25 pm

  Ramazan mubarak

 18. ria

  June 5, 2016 at 10:29 pm

  Ramazan Mubarak to everyone…

 19. ina

  June 5, 2016 at 10:30 pm

  Ramaxan mubaarak to whle esfiya tym..includin CR frndx..

 20. Shaziyya

  June 5, 2016 at 10:33 pm

  Ramazaan Kareem Esfiya tean

 21. Vidha

  June 5, 2016 at 10:41 pm

  Ramazaan Kareem Esfiya Team

 22. aff

  June 5, 2016 at 10:52 pm

  Happi Ramadan Admin & esfiya team …☺☺☺

 23. aff

  June 5, 2016 at 10:54 pm

  Happi Ramadan Admin & team …☺☺☺

 24. aff

  June 5, 2016 at 10:56 pm

  Happi Ramadan Admin & Team .. ☺☺

 25. Shax Lyn

  June 5, 2016 at 11:04 pm

  ރަމަޟާން މުބާރިކް…. އެސްފިޔަ ޓީމަށް…

 26. ken?

  June 5, 2016 at 11:09 pm

  ramzaan kareem to all…its more like a family in this site….?

 27. Aish

  June 5, 2016 at 11:11 pm

  Ramadan mubarak ?

 28. aff

  June 5, 2016 at 11:16 pm

  Happi Ramadan Admin & Team ☺

 29. Fahukko

  June 5, 2016 at 11:46 pm

  Ramaxaan kareem

 30. Ushaa

  June 6, 2016 at 12:15 am

  Ramazan mubaarak 2 esfiya team…

 31. Hooo

  June 6, 2016 at 1:44 am

  Ramaxaan mubaarak

 32. muslims

  June 6, 2016 at 7:04 am

  ramaxan kareem

 33. Sharu

  June 6, 2016 at 7:38 am

  Ramazaan mubarik

 34. aathi

  June 6, 2016 at 9:19 am

  Ramazan mubarak to all writers,admin n all the readers…?

 35. nimm

  June 6, 2016 at 10:45 am

  Ramazaan mubaarak

 36. kamana

  June 7, 2016 at 7:18 pm

  Ramazan kareem alll??

 37. RIFU

  July 7, 2016 at 2:58 pm

  RAMADAN MUBAARAK ESFIYA TEAM

Comments are closed.