މުޅިތަނަށް ވެރިވެފައިވަނީ ކަޅު އަނދިރިކަމެވެ. އެ އަނދިރި ގަނޑުން ޖެހެމުން ދިޔަ ފިނި ވައިރޯޅިތަކުން ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިއްސުތަކާ ކުޅެލާނެކަން ގައިމެވެ. އަރާމު ނިންޖެއްގައި ގެނބިގެންދާން ބޭނުންނުވާނެ މީހެއް ނޫޅޭނެކަން ގައިމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފިނި ރޭގައި އަމޭލިޔާ ވަގުތު ގުނަމުން ދިޔައީ ރުއިމުގައެވެ. ފުރާވަރުގެ އަމޭލިއާ ތަޖުރިބާ ކުރަމުން ދިޔައީ މިއިން ޒަމާނެއްގައި ތަޖުރިބާ ކޮއްފައިނުވާހާ ބިރުވެރިކަމެއްގައެވެ. އަނގަމަތީގައި އަޅާފައިވާ ފޮތިގަނޑުގެ ސަބަބުން އަޑު ބޭރުނުވިޔަސް ދިޔައީ ގައިގަ ހުރިބާރަކަށް ހަޅޭލަވަމުންނެވެ. ސަމަލާމަތަށް އެދި އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔައީ ރަހުމެއްނެތް އެ ފިރިހެނުންގެ އަތުތެރެއިން ސަލާމަތްވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ.

 

އަޅުގަނޑުގެ ތިންވަނަ ވާހަކަ.. ހުރިހާ ކުދިން އިންތިޒާރުކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން…

9

6 Comments

 1. Angela

  January 24, 2016 at 5:44 pm

  Hope it will be an awesome story…
  Fashaafa inn gothun heevey v reethi vaanehen… Whn up kurany…?? Eagerly waiting………..

 2. laalaa

  January 24, 2016 at 5:49 pm

  plxxx up it faxt.. m eagly waiting for story… hope it wil b nyc…

 3. ninth

  January 24, 2016 at 5:50 pm

  reethivaanehen hyvey

 4. misty

  January 24, 2016 at 6:08 pm

  Varah reeethi vanahen hyvee.. Kon irakun up kuran fashanee.. Avahah up kuran fashachey kamana

 5. Eeamy

  January 24, 2016 at 6:39 pm

  Ee bunelanth vaahaka eh… Vaahaka kamana ge vaahaka interest vaa eh sababu aee vaahaka ulhey meehun ge name’s reethi vun☺?vv Salhi girl ge name ves…. Alhe please please please boy ah vv nice name eh kiyaathi ingey
  Good luck kamana ???

 6. kamana

  January 24, 2016 at 9:43 pm

  Thnks alot guyxx. Insha allah mi wyk thereyga up kuraanan. Aslu furathama bai up kuran hury. Bt hithah ery thankolheh up kuraanii eyy. N eamy furathama feshigothun i thought negetive cmmnt eh kamah ?? yesh i hope boy ge name vx rythivaanekamah. Thnk u guyx ?

Comments are closed.