4 Comments

 1. އާނަ

  June 2, 2013 at 2:11 am

  ކޮބާ ދެން ކޮން އިރަކުންތަ އަންނަނީ

 2. ނިޝާ

  June 4, 2013 at 12:39 am

  މިކުދިން ވަރަށް އަވަސް މާނަ ކުރަނީ ކިހިނެތްތަ؟؟؟؟؟

 3. މަހާން

  June 4, 2013 at 2:27 am

  ދެން ކޮންދުވަހަކުން އަޕްކުރަނީ

 4. Raina

  June 4, 2013 at 2:27 pm

  އިރާދަކުރެއްވިޔާ މިރޭ ނޫނީ މާދަން ފުރަތަމަ ބައި އަޕްކޮށްލަދޭނަން…

Comments are closed.