ކަނޑުފެން

މީ އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ ވާހަކަ…

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އިންތިޒާރުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން…

އޮކްޓޯބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު މި ވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަން ފަށާނަން…..

މީ ޙިޔާލީ ވާހަކައެއް…. އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ….

 

KANDU FEN Cover Page

4

16 Comments

 1. Anonymous

  October 5, 2015 at 4:24 pm

  Aan inthizaaru kuraanan… ?????

 2. yer

  October 5, 2015 at 4:30 pm

  Anehkaves shaxge vaahakaeh libenulheythyve v.ufaaveje..inthijaaru kuraanan

 3. farey

  October 5, 2015 at 4:35 pm

  Inthizaaruga ga mitgibeee

 4. Ryn

  October 5, 2015 at 6:27 pm

  furathamvx 18+ hahah 😀 but still i am waiting for this stry curiously… gud luck shax 🙂 🙂 will wait….. 18 nuviyas ahhaha i wnt read it… cx its written by one of my fav authr.. 😉 🙂 🙂 😉

 5. risha

  October 5, 2015 at 7:05 pm

  inthi zaaru kuraanah but ehhaa gina dhuvas nukurah jay….

 6. Crazi

  October 5, 2015 at 8:10 pm

  Hahah inthizaaru dho

 7. zai

  October 5, 2015 at 8:12 pm

  Inthixaaru kuraanan ?..18 nuviyas story kiyaanan ?

 8. ken?

  October 5, 2015 at 10:03 pm

  mihaaru inthizaaruge vaguthuthah mi feshunee…?

 9. ken?

  October 5, 2015 at 10:03 pm

  mihaaru inthizaaruge vaguthuthah mi feshunee…?

 10. GuDuMeena

  October 5, 2015 at 11:32 pm

  Assu tha.. wow.. its a good news.. Mihaarussure inthizaaruge guitar hithu thereyga.. lol heevany v.reethi vaanehen.. gaimu vx thafaathu vaane kamah beleveny.. anekka Gudu v thafaathu taste thakuge vaahaka kiyaa hiy ve.. so Good Luck.. ?

 11. dhatha

  October 6, 2015 at 12:58 am

  Shaaz dhathage men kahala umurun dhuves vee meehun maabodae inthizaaru nukuruva chat ingaey mihaaruves kiyaalahithun kae madhuvaefa

 12. maddeline

  October 6, 2015 at 12:18 pm

  alhey avahah upload kurey kiyaa hithun keh nuvey!!!!

 13. mal

  October 6, 2015 at 9:19 pm

  Mihury Hama inthizaar ga ?☺

 14. fifi

  October 7, 2015 at 5:37 pm

  hama inthizaaruga ingey tho 😀

 15. ayya

  October 11, 2015 at 3:38 am

  inthizaaru kurumuga hama… counting days.. n we have 1 more day to go.. i luv horror stories .

 16. ryyn

  October 11, 2015 at 12:21 pm

  yayy maadhamaa yw… cnt wait.. huuurrrrayyyy

Comments are closed.