Author: FLOWER 💐

10

ޝާޒްލީން-1

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ރަށުގެ އެއްފަތުގައި ހުރި ގޭގައި މޫރިތިވި ކީރިތި ޤުރުޢާންގެ އަޔާތްތަށް ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ނުހަނު ފަރިތަކަމާއި، ތަޖްވީދުގެ ހަމަތކަށެވެ. ސޫރަތަކަށްފަހު ސޫރަތެއް ކިޔަވަމުން ދިޔައެވެ. ޤުރުޢާން ކިޔެވުމަށް މަސްއޫލްވެފައި...

9

ޝާޒްލީން-ޓުރެއިލާރ

ރަށުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ގެއެކެވެ.މި ގެއަކީ ގަސްގިނަ ބޯ ޖަންގައްޔެއްގައި ހުންނަ ގެއެކެވެ. މި ގޭގައި ދިރުއުޅެނީ ޝާޒްލީންއާއި އޭނާގެ މަންމައެވެ. މި ގެއަށް ކޮންމެއްސް ވަރެށްގެ ބިރވެރިކަން ވެރި ވެފައިވެއެވެ. އެއީ...