ޝާޒްލީން-ޓުރެއިލާރ

- by - 48- June 10, 2019

ރަށުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ގެއެކެވެ.މި ގެއަކީ ގަސްގިނަ ބޯ ޖަންގައްޔެއްގައި ހުންނަ ގެއެކެވެ. މި ގޭގައި ދިރުއުޅެނީ ޝާޒްލީންއާއި އޭނާގެ މަންމައެވެ.

މި ގެއަށް ކޮންމެއްސް ވަރެށްގެ ބިރވެރިކަން ވެރި ވެފައިވެއެވެ. އެއީ ގޭތެރެ މާ ފަޅު ކަމަށް ވާތީީވެެ އެކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. އާނއެކެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދެނީ އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ. !

48

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Heevanee ennoon🙂🙂🙂🙂🙂🙂Dhonthi au hama yageen mi vaahaka reethi vaanekan😊😊😊😊😊😊😍😍😍😍😍Flower💗💗💗💗 I m curiously waiting for this story🌺🌺🌺🌹🌹🌹💗💗💗🌸🌸🌸

    ⚠Report!
  2. Malkko ah yageen mi vaahaka varah reethi vaanekan..when next .. love you..♥❤♥❤♥

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.