އަޔާ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހިންހެޔޮ ކުއްޖެކެވެ.ރުހާ މުޅިން އަޔާ އާ ހިލާފެވެ.ނަމަވެސް މީ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ.ގުރޭޑް 10 ނިންމުމަށްފަހު އަޔާ އާއި ރުހާ ރަށަށް އައެވެ.އަޔާ އަށް ރަށުން މީކާއިލް ފެނުނެވެ.މީކާއިލް އަކީ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ.އޭނައަކީ އަޔާ މެން ކުލާސް ކުއްޖެކެވެ.ރަށުގައި ކިޔެވި އިރު އަޔާ ވަރަށް ލައިކްވާ ކުއްޖެކެވެ.މީކާއިލް އަށް ވެސް އަޔާ ކަމުދެއެވެ.ދުވަސްތަކެއް ވޭތުވެއްޖެއެވެ.އެންމެ ފަހުން އަޔާ އާއި މީކާއިލް ރައްޓެހިވިއެވެ. ރުހާ އަށް އެކަން އިގުމުން ވަރަށް ރުޅިއައެވެ.އެއީ ރުހާ އަކީ މީކާއިލްގެ އެކްސް އަކަށްވެހުރެ އަދިވެސް އޭނަދެކެ ލައިކުވާތީއެވެ.

ރުހާގެ ހިތުތެރޭ އަޔާ އާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެދުނެވެ.މިހާރަކަށް އައިސް ރުހާ ވަރަށް ތަފާތު ވެއްޖެކަން އަޔާ އަށް ފާހަގަ ވިއެވެ.ވެގެން އުޅޭގޮތެއް އަޔާަ އަކަށް ނޭގުނެވެ.ރުހާ އަޔާ އާއި މީކާއިލް ދުރުކުމަށ ވަރަށް މަސެއްކަތްކުރިއެވެ. ވީ ނާކާމިޔާބެވެ. ދެން ރުހާ ނިންމީ އަޔާ އަށް ހިތި ލަނޑެއް ދިނުމަށެވެ. ރުހާ ދޮގު މައުލުމާތު ތަކެއް ފެތުރިއެވެ. އަޔާ މީކާއިލް އަށް ދޯކާދޭކަމަށް ބުންޏެވެ. މިފަހަރު ރުހާ ކާމިޔާބު ވިއެވެ.މީކާއިލް އަޔާ އަ ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ.ރުހާ ވެސް އަޔާ އާ ގުޅުން ކަނޑާލިއެވެ……..

 

ނުނިމޭ……..

 

2 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮއްލަށްވާ…..

18

1 Comment

  1. crazy idiot

    April 5, 2021 at 12:36 pm

    Heyy….. Me ah heevanee mi vaahaka digu kohlan jahaahan….and heevanee vaahaka maa avahah ninmaalan ulhenee han…Btw vaahaka varah reethi….den Kihineh baa vaanee…. Kon kudhin nah ulhanee mi vaahaka ga… Keep it up… Lysm.

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!