ކޮރޯނާ މުސީބާތް، މިއި ބޮޑު ވަބާއެއް،

ނެތޭ ނެތިވެ ގޮސްފާ، މިއީ ބޮޑު ވަބާއެއް،

ކުރަންވީ ކަމެއް ނެތް، ބުނަންވީ ބަހެއް ނެތް،

ދުލުން އަދު މިކިޔެނީ، މިއީ ބޮޑު ވަބާއެއް،

ދުލުގަ އަދު ގޮށެއް އޮތް، މޮހޭނޭ ގޮތެއް ނެތް،

މިއީ  އޭގެ  މިސާލޭ، މިއީ ބޮޑު ވަބާއެއް،

ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން، ކުރީ ބޮޑު މަސައްކަތް،

ނުވީ  ކާމިޔާބޭ،  މިއީ  ބޮޑު  ވަބާއެއް،

ވަގުތީ އެ ފަރުވާ،  ނުލިބި މަރުވެ ދިޔައީ،

ފުރާނައިގެ ކިތަކެއް؟ މިއީ ބޮޑު ވަބާއެއް

ބަލި ހާލުގައި އޮވެ، ފަންސޫރު ތުނޑަކުން،

ލިޔެފައި އެކިޔަނީ، މިއީ ބޮޑު ވަބާއެއް،

މިއީ ބޮޑު ވަބާއެއް!  މިއީ  ބޮޑު  ވަބާއެއް!،

 

12

2 Comments

 1. redlailacrose

  February 15, 2021 at 2:53 pm

  Nice🌹🌹🌹 hope to see such nice poems 🌹🌹 i really like the poem stay safe.and could u please comment on my poem 🌹🌹🌹🌹

 2. black flower

  February 16, 2021 at 7:25 pm

  Thankyou very much .. i couldnt comment on yours dear! sorry about that ..😔
  Cz this is the time i saw your comment .. it was too late to comment.😶
  Sorry

Comments are closed.