ލ

ލޯބިން މިތުރު ކުލުނާއެކީ ފުރުވާލަދޭ ހިތްވެސް މަގޭ

ލޯބިންބުނަން މިތުރާތިއީ ދިރުމޭމިވާ ހިތުގާ މަގޭ

ެއެކުގާ ކުޅެން އުޅެމޭ މަޖާ ކޮށްލައި ހަދާ ސަކަރާތުގާ

އެކުގާ ބުއިން އެތަކެއް ކޮފީ ނަންހުސްނުވާ ސައިހޮޓަލުގާ

ފޯނުންގުޅާ ހުސްއަނގަތަޅަން އެތަކެއްވަގުތު ހުސްކޮށްމެލީން

ރޯނަން ތިބާ ވަކިވާންޖެހޭ ދުވަހެއް އަޔަސް މިހަޔާތުގާ

އިސްވެސްނަގާ ތިވަނީ އެހީއެތަކެއް ގޮތަށް އަދަދެއްނުވޭ

އިސްކޫލުދާއުރާ އެކުވެގޮސް މަސްކަތުގެ ބުރަ މައިދާނުގާ

ތިޔަފަދަ ރަނގަޅު މިތުރެއްމަށަށް ލިބުނީތިއޭ އުފަލުންހުރީ

އެކިގޮތްގޮތުން ތިއެހީވަނީ ކުރިޔަށް ދާން މި ހަޔާތުގާ

އަބަދުމެ ކުރާ މިދުޢާއެކޭ ކޮންފަދަ ރަނގަޅު މިތުރެއްތިއީ

އަބަދުމެ އެދޭ އެދުމޭތިއީ އެކުގާވުމޭ މިހަޔާތުގާ

16

7 Comments

 1. redlailacrose

  February 9, 2021 at 6:52 am

  Here is my new song.🌹🌹🌹🌹

 2. dhiraa wish

  February 9, 2021 at 10:20 am

  wow. so nice. keep the good work. waiting for more songs😊😊

  • redlailacrose

   February 9, 2021 at 1:55 pm

   U can tell me topic that you want a song.and ill try to write .thanks for all ur support

 3. Begirl

  February 9, 2021 at 3:45 pm

  Love it

  • Begirl

   February 9, 2021 at 3:57 pm

   And Mi hayaathuge baiveriyaa kiyaa poem eh hedi dhaaney tha😉

  • redlailacrose

   February 9, 2021 at 5:16 pm

   Yess

  • redlailacrose

   February 9, 2021 at 5:16 pm

   Thanks for your lovely comment and suggestions

Comments are closed.