މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ އެވެ އެ ދެ މީހުން ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވެސް މިހަތުގަިވެޔޭ 1ވަނަ ބައި ޖޯޑު ކިރު އަދި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ ވެސް މިހަތުގަިވެޔޭ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ

55

8 Comments

 1. Iyaadh

  July 13, 2020 at 2:51 pm

  Bunany ehcheh get eh nuvi

 2. kahta fulhi

  July 13, 2020 at 4:31 pm

  wow mihaa riithi vhk eh adhi mulhi hayaathuga vx nukiyey 😂😂🤣 gureytu jobu

 3. Anonymous

  July 13, 2020 at 7:11 pm

  What is this?????????

 4. Lamko

  July 13, 2020 at 8:36 pm

  What kind of story is this😂😂🤣i have never read a story like this🤣😂😂
  Good job…u did it great ibilees👏👏👏🤣🤣😂

 5. Lauza

  July 13, 2020 at 9:15 pm

  Ibilehuge magsadhu haasil ves jey nun happy vey bro beykaru kuni nuliyebe bruh

 6. Unkwn

  July 14, 2020 at 6:36 am

  LMAO😂😂😂😂Btw alhe mi vhk ehthr..heehee halaak..v furihama😂😂😂😂nxt time ragalhukohllaa

 7. Lam

  August 19, 2020 at 10:17 am

  Love it

 8. Story lover

  September 7, 2020 at 3:56 pm

  What is this? I thought it would be very interesting. Anyway it is confusing and funny. 😂😂😂😂😂 hope next time it would be better and interesting.

Comments are closed.