ލަމްހާ – ޓްރޭލާރ

- by - 1- June 27, 2020

ގަޑިން ހެނދުނު ހަތެއް ޖެހީއެވެ. ކައިރީގައި އިން ފޯނު އެލާމް ވާ އަޑަށް ލަމްހާ ތެދުވި އެލާމް ނިއްވާލިއެވެ. އަދި ކައްނެތް ގޮތަކަށް ހިނގާފައި ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަނުމަށް ފަހު ފެން ވަރާލައިގެން ނުކުމެ އަލަމާރި ކައިރީގައި ހުއްޓުނެވެ. ލަމްހާ ނެގީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސެކެވެ. އެ ކޮނޑާއި ހަމައަށް އަންނަ ކަޅުކަން ގަދަ އިސްތަށިގަނޑު އޮމާން ކޮށްލުމަށް ފަހު ގަޔަށް ސެންޓު ޖަހާލިއެވެ. ލަމްހާ ސިހުނީ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ…
ނުނިމޭ…..

1

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.