ަ(އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުން  އަދި  13 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމާއި މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ކަމުން، ކުށް ހުރުން  އެކަށީގެން ވެއެވެ.)

އަހަރެންނަކީ 25 އޮކްޓޫބަރު 2006 ގައި މާލޭގެ އާދައިގެ އާއިލާއަކަށް  އުފަންވީ  އަންހެން  ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެންނަކީ އަހަރެންގެ މަންމަގެ ހުރި ހަމައެކަނި  ދަރިއެއް ކަމަކު، ބައްޕަގެ  އެންމެ ހަގު އަންހެން ދަރި އެވެ. އަހަރެންގެ ދޮއްޓަށް ދެ ދައްތަ ހުރެއެވެ. އެއީ އިނގެރޭސި އިން ބުނާނަމަ ‘ސްޓެޕްސިސްޓާސް’ އެވެ. އަހަރެން މިއީ މަންމަ ގެ ހުރި ހމައެކަނި ދަރިފުޅު ކަމުން، މަންމަ  ވެސް ބައްޕަ ވެސް އަހަރެން ގެންގުޅުނީ  އަހަރެންނަކީ ޖަވާހިރއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެން ބޮޑު ވަމުން އައީ  ވަރަށް ވެސް އުފަލުންނެވެ.

އަހަރެންގެ އުމުރުން އެއް އަހަރުވީ ތަނާހެން އަހަރެން ބަލިވާން ފެށިއެވެ. މަންމަ އެކަމާ ކަަންބޮޑު ވާން ފެށިއެވެ. އެދުވަހު މަންމަ އަތުގަ ހުރި ލާރި ކޮޅު ތަށް ވަނީ ހުސްވެފައި ކަމުން އަހަރެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް  މަންމަ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. އެވަގުތު ެ

 

71

3 Comments

 1. Anaan

  July 9, 2020 at 7:58 am

  i an also 13 years
  mi vaahaka reethi maashaa allah
  our names matches
  can we be friends😁

 2. Anaan

  July 9, 2020 at 7:59 am

  i an also 13 years
  mi vaahaka reethi maashaa allah
  our names matches
  can we be friends😁

 3. Anaan

  July 9, 2020 at 8:01 am

  sorry for sending the message 2 times!😨

Comments are closed.