ފުހެވިގެން ނުދާނޭ – ޓްރެއިލަރ –

- by - 65- May 6, 2020

ގަޑިން އެކެއްޖެހިއިރުވެސް ވާރޭ ހުއްޓާލާކަށް ނޫޅެއެވެ. އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގެ ތެރޭގައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އެތަނުގައި އިންސާނެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވާކަހަލައެވެ. ނުވަތަ އެތަނުގައިވީ ނަފުސުވަނީ މި ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއަށް އެކުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ވާރޭގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިއްބައިދޭ އަޑު އަހާލުމަށް ކޮޓަރީ ކުޑަދޮރުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެންހުރި އަންހެންކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން އެކައްޖެއްވެސް ދޭހައެއްނުވެއެވެ. ނިތް ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖައްސާލަމުން ދެލޯ މަރާލީ އެބޮޑު ދެލޮލުގައިވީ ކަރުނަތަށް ހިންދާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ހިމަ ދިގު ނޭފަތް ރަތްވެފައިވީ ރުއިމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހިމޭން ވާރޭގެ އަޑާއި އެކުވެގެން ދެތުންފަތް ފޫއަޅުވާލާފައި ނުކުތް މަޑު ގިސްލުން ހުއްޓުވުމަށް އެ އަންނާރުކޮޅެއްފަދަ ކުދި ދަތްތަކުން ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލިލެއް ބާރުކަމުން ލޭތަށް އޮހޮރިގެންފާނެކަހަލައެވެ. އެ ކަޅުކަންގަދަ ކަޅީގައި ދިރުމެއްނުވެއެވެ. އެ ދެލޮލުން އުފާވެރިކަމުގެ މިންވަރެއްވެސް ފެންނަން ނެތް ތަނުގައި އެދެލޮލަށް ބަލައި މީހަކަށް ފެންނާނީ ހިމޭންވެރިވެފައިވި ނަފްސެކެވެ. ނޭވާލިއެއްކަމަކު އެތެރެއިން މަރުވެފައިވާކަހަލައެވެ.

“މި އަޅާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި..” ދެއަށް އުފުލާލަމުން ޙަމްދުކުރަމުން އެ އަންހެންކުއްޖާ ވައިއަޑުން ބުންޏެވެ. އެ އަޑުވެސްވީ ކުރެހިފައެވެ. އިރުކޮޅަކު ދެލޯ މަރައިގެން ހުރުމަށްފަހު އެ ދިގު އެސްފިޔަތަށް ހުޅުވާލައި ވާރޭވެހޭ ރީތި މަންޒަރަށް މުޅި ނަފުސާއި ޖިސްމުއެކުވުމަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

***
ތަފާތު ވާހަކަ އެއް ލިޔުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން މިފަށާ ވާހަކަ އަކީ، އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު ކޭސްތަކެއްވެސް ފެންމަތިވެގެން ދާނެއެވެ. އަނދިރިވެފައިވާ ޙަޔާތްތަކުގެ މާޒީގެ ޞަފުޙާތައްވެސް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ބޮޑެތި ސިއްރުތަކެއްވެސް އެނގިގެން ދާނެއެވެ. މި ވާހަކައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ސިފަކޮށްދީފައި ވާނީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަށް ގެނެވޭ ގޮތަށެވެ. މި ވާހަކައަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ހިނގާފައިވާ ނުތަތަ ހިނގާފާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔަމުންދާ ވާހަކަ އެއް ނޫނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޙިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ލިޔަމުންގެންދާނޭ ވާހަކައެކެވެ.

އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!

65

Malsa Moosa (Lysh)

30th April 2007...I'm Just a girl who loves to write dhivehi stories. Mal ge azumaky thafaathu reethi vaahka thakeh mi site gai liyun, Insha allah. And Mal ge hiyvaraky positive and negative comments. Baeh readers ge negative comment thah kiyaalaafa vx hiyvaruliby. And most importantly, you all readers are my inspiration:) love you all my readers. #proud author of Waanan Umurah, loabivan ,badhaluvi hayaai On going stories: Hituge konme vindhehgai , Hithuge udhaahun dhuruvanebaa! Hangout Id: [email protected]

You may also like...

21 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Helo readers. Mi othee aa vaahaka ehge trailer up kohladheefa. kamudhaane kamah ummeedhukuran. first part insha allah varah avahah genesdheynan. mi story ah vx malkko ge ehen vaahakathakah libunugothah tharuheebu libeynekamah ummeedhukuran.
  stay home, be safe all

  Oh yeah btw

  https://www.youtube.com/watch?v=zdUwhhE_Vnw&t=28s

  please watch and subscribe. Hope you guyx will like my brothers paintings too.

 2. How are you sweetie??? Alhamdhulillah I am fine…. Stry is awesome.. Masha Allah ur the best writer… Keep it up darling… You are doing a really good job dear… Loa kurimathy live koh fennahen heevany… Mi film eh tha Maloooo direct koffa in. Hehe hurihaa manzareh fennathy hama heevany viyya film eh hen…. I have no words to describe how perfect you are bringing this stry… To be honest me number 1 ge stry eh hama…. You are very good writer… I think you can do better than this… Insha allah.. And you have a bright future in writing strys….
  #stay in home tc and be safe

  1. Helo jimin. I’m fine Alhamdhulillah😊 happy to hear your fine too. Hehe. Thank u soo much. hehe. I don’t know what to say to this comment. Hama speechless. Will jusy say thanks for being with me and supporting me😊. Ur comments gives me motivation. Insha allah i will try to improve miah vurevx bodhah. Shukuran. U 2 stay home be safe😁

 3. Mal trailer varah varah reethi….wating for the 1st part….
  I will support you always…. Ly😘😘😘❤️😘😘😘

  1. Yepp and sorry. Mal laptop ga liyefahuri stories thah dlt v ma e story liyaa hiyy kendhijje. Dhn anehkkaa liyunu bai liyan foohivee. Ehen v. Ekam mi story ninendhen genes dheynan

 4. Ehem Ehem….. Konkujjeiy miulhenee????? Fortnite nethees kuree vaahaka nimmaalee dhoa. Ekamakuves e vaahaka hama habbu ingey. Ahun hama anga bandhu

  Anekkaa aa vaahakaeiy kiyailan mi libuneeakee 😍😍❤️❤️ Vaahakaige nan hama varah salhi ingey 😍😍❤️❤️ Fortnite ge hothunves thi finifenmaa fuhevigen nudhaane 😍😍❤️❤️ Ehehe. Sifakodhdhinun salhi 😍😍❤️❤️ Ibaaraaiy kurun fashuvi 😍😍❤️❤️ Hama varah fakkaa 😍😍❤️❤️ Finifenmalekey bunyas hama finifenmaleiy thiee Maasha Allah 😍😍❤️❤️ Mi vaahakaige furathama bayah craving 😍😍❤️❤️ Ehehe. Heevanee kaaechchakah crave kuraahen dhoa 😍😍❤️❤️ anyhow, waiting for the next part ingey Fortnite ge Mal 😍😍❤️❤️ Dhonthyves eba ulheyey dhoa mithaatherey filai 😍😍❤️❤️ Eynaa kairee nubunaathi ma ai vaahaka ingey Mal 😍😍❤️❤️ Surprise eiy dheyn kamau miulhenee eynaa au 😍😍❤️❤️ Eyna birthday ves hingajje ey kada ennu. Wish nukollevey 😍😍❤️❤️ Anyhow, Good luck Magey finifenmaa 😍😍❤️❤️ Lasthakeiynuve Mi vaahakaige first part kiyailan libeynekamau heekuraan 😍😍❤️❤️ LYSM fortnite ge finifenmalaa 😍😍❤️❤️

  1. Oa hei shaii. missed you . Neynge hama bunaane ehch vx mi comment ahm speechless vehjje. Shukuran ey bunevynee. And yeah. Dhonthy kaireega nubunaanan sissy. stay home be safe😘

 5. Masha Allah V reethi trailer. Aslu mal ge story thah kiyaa hihvee mee ge friend akah vx malsaa kiyaa thee ve also eynage kid ah vx kiyanee lysh. Anyway keehve mal ge name ga lysh liyefaa inee.

  1. Thankx. Hehe. Oh lysh Woa. Hehe. maabodhah vx gulhijje dhw nan. Assslu mal ge name ah lysh dhenee lockdown v dhuvas kolhu foohivegen kuraane kameh nethigen majaa kohlan. ekam i like the name ‘Lysh’ well now. Hehe. thankx mint

 6. again a new stry. hoping it would be much more beautiful then ur other stryss❤also mikahala strys aky I ehme kiyaa hiyyvaa kahala stryss.btw waiting for da first part ingeyy💕😊Take careeee much lavssss

 7. innaane thi question ah answer dheefa mi story ge first part ga dhen anehkka nuliyevyne e javaabeh. hehe. I’m too lazy to do that. btw thankx

Leave a Reply

Your email address will not be published.