ހާދަހާ ލޯބިވޭ (ޓްރެއިލަރ)

- by - 91- January 25, 2020

ލިނީތި އަވަސްކޮއްބަލަ މިހާރު އެއޮށް ސުކޫލަށް ދާގަޑި ޖެހުނީނުން!” ލީން ގެ މަންމަ ލަމްޔާ ގޮވާލިއެވެ.”

ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަނޑު މި ނިމުނީ އޭ! މިހެން ބުނަމުން ލީން އޭނާގެ އިސްޓާކީނަށް އަރައިގެން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ލީން ކާގެޔަށް ވަތް އިރު ލީންގެ ބައްޕަ އިނީ ލީން އާއި އައިކް އަންނަން ދެން ސައި ބޯން ނުފަށައެވެ. ލީންގެ ފަހަތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިކް ވެސް އައިއްސް ކާގެޔަށް ވަނެވެ. އަދި ލީން ފެނުމުން ޖެއްސުމެއް ކޮއްލަން ހިތަށް އެރުމުން ލީން ގެ ގަތާފައި އޮތް ފަން އިސްތަށިގަންޑަށް ދަމާލިއެވެ. އެވަގުތު އައްދޯތް އޭ ކިޔާފައި އައިކް ގެ ގައިގައި ޖަހަން އުޅުނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ތައްޔާރު ވެގެން ހުރި އައިކް ލީންގެ އަތުގައި ނުޖެހި ދުވެފައި ގޮސް ކާމޭޒުކައިރީ އިށީނެވެ. ލީންވެސް ތުންދަމައިގެން ހުރެގެން ގޮސް ކާމޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އޭރު އެ ދެކުދިންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެ ދެކުދިން އުޅުނު ގޮތް ފެނިފައި ތިބީ ހެވިފައެވެ.

********************************************************

“ދޮންބޭ އަވަސް ކޮއްބަ މިޝް ސުކޫލަށް ދާ ގަޑި ޖެހުނީ އެއޮށް!” މިޝްޔާ އޭނަގެ ދޮންބެ ރައިހާން ކައިރީ ތުން ދަމައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ރައިހާން ޑްރެސިގް ޓޭބަލް މަތީ އިން ސެންޓުފުޅި ނަގާ ގަޔައް ޖަހާލިއެވެ. “ދެން އަޅެ ދޮންބެ އަވަސް ކޮށްބަ ދޮންބެ އަންހެނަކަށް ވުރެއްވެސް ތަތެއްނުން ރީތިވާން.” މިޝްޔާ މިހެން ބުނުމުން ރައިހާން މިޝްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ. ” ހިނގާ ދާން” މިހެން ބުނުމަށް ފަހު ރައިހާން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. މިޝްޔާވެސް ރައިހާން ފަހަތުން ދުވެފައި ދިޔައެވެ.

*******************************************************

މީ އަޅުގަނޑު ސައިޓަކަށް ވާހަކަ ލިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކަ ތިޔަ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަނމުދާނެ ކަމަށެވެ. މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ޕާޓް މިއަންނަ މަހު 16 ގައި އިންޝާﷲ އަޕް ކޮއްދޭނަމެވެ.

91

You may also like...

22 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Ocean queen ur first story trailer is awesome…. N vrh reethi vaane hen heevanii mi story vc….will wait for tha first part.. ❤️❤️❤️

  2. Trailer was fantastic! But mistakeh point out kollan beynun.. myhun dhakka vaahaka innaany komaa koalhyge thereyga..
    😊😊

  3. Leen ge name Shaya ah change kuran veenu please please..Mishya name a a ves vatharu vaane eyrah nd raihaan name ves Alyaan kailaan Amaan mithanun name akah change kohdhee bala please please..mi part hessa salhi ingey

  4. Yeah shaya name varah varah reethi…Shaya and kailaan ves amaan ves varah reethi..Please use shaya name..mi part varah salhi..vaahaka ehaa kuru nukurahchey 40 varakah part vaane innan dhw 😉😉

  5. Aan shaayyu name varah habbu..Shaayyu name use kodhee bala plx.Kailaan ves Amaan ves Alyaan ves okay…Komes name eh nagaa dhw Amaan Alyaan 😙

  6. Shaya name varah salhi…please e name use kohdhy…Boy kujaa ah Amaan Kailaan Alyaan mithanun name eh..Waiting for the first part ..lysm sisoo

  7. Shaya name use kohdhy please..Trailer habbu ingey..Waiting for the first part. comment thakah reply dhy bala please.

Leave a Reply

Your email address will not be published.