ލިނީތި އަވަސްކޮއްބަލަ މިހާރު އެއޮށް ސުކޫލަށް ދާގަޑި ޖެހުނީނުން!” ލީން ގެ މަންމަ ލަމްޔާ ގޮވާލިއެވެ.”

ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަނޑު މި ނިމުނީ އޭ! މިހެން ބުނަމުން ލީން އޭނާގެ އިސްޓާކީނަށް އަރައިގެން ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ލީން ކާގެޔަށް ވަތް އިރު ލީންގެ ބައްޕަ އިނީ ލީން އާއި އައިކް އަންނަން ދެން ސައި ބޯން ނުފަށައެވެ. ލީންގެ ފަހަތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އައިކް ވެސް އައިއްސް ކާގެޔަށް ވަނެވެ. އަދި ލީން ފެނުމުން ޖެއްސުމެއް ކޮއްލަން ހިތަށް އެރުމުން ލީން ގެ ގަތާފައި އޮތް ފަން އިސްތަށިގަންޑަށް ދަމާލިއެވެ. އެވަގުތު އައްދޯތް އޭ ކިޔާފައި އައިކް ގެ ގައިގައި ޖަހަން އުޅުނެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ތައްޔާރު ވެގެން ހުރި އައިކް ލީންގެ އަތުގައި ނުޖެހި ދުވެފައި ގޮސް ކާމޭޒުކައިރީ އިށީނެވެ. ލީންވެސް ތުންދަމައިގެން ހުރެގެން ގޮސް ކާމޭޒު ކައިރީ އިށީނެވެ. އޭރު އެ ދެކުދިންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެ ދެކުދިން އުޅުނު ގޮތް ފެނިފައި ތިބީ ހެވިފައެވެ.

********************************************************

“ދޮންބޭ އަވަސް ކޮއްބަ މިޝް ސުކޫލަށް ދާ ގަޑި ޖެހުނީ އެއޮށް!” މިޝްޔާ އޭނަގެ ދޮންބެ ރައިހާން ކައިރީ ތުން ދަމައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ރައިހާން ޑްރެސިގް ޓޭބަލް މަތީ އިން ސެންޓުފުޅި ނަގާ ގަޔައް ޖަހާލިއެވެ. “ދެން އަޅެ ދޮންބެ އަވަސް ކޮށްބަ ދޮންބެ އަންހެނަކަށް ވުރެއްވެސް ތަތެއްނުން ރީތިވާން.” މިޝްޔާ މިހެން ބުނުމުން ރައިހާން މިޝްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ. ” ހިނގާ ދާން” މިހެން ބުނުމަށް ފަހު ރައިހާން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. މިޝްޔާވެސް ރައިހާން ފަހަތުން ދުވެފައި ދިޔައެވެ.

*******************************************************

މީ އަޅުގަނޑު ސައިޓަކަށް ވާހަކަ ލިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކަ ތިޔަ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަނމުދާނެ ކަމަށެވެ. މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ޕާޓް މިއަންނަ މަހު 16 ގައި އިންޝާﷲ އަޕް ކޮއްދޭނަމެވެ.

108

22 Comments

 1. Lamko

  January 25, 2020 at 6:59 am

  Ocean queen ur first story trailer is awesome…. N vrh reethi vaane hen heevanii mi story vc….will wait for tha first part.. ❤️❤️❤️

  • Anonymous

   January 25, 2020 at 8:08 pm

   ❤thank you

 2. Kaileen🧕

  January 25, 2020 at 10:34 am

  Trailer is wonderful♥️♥️♥️ curiously waiting for first part of the story🤩🤩

  • Anonymous

   January 25, 2020 at 8:09 pm

   ❤thank you kaileen

 3. Ilyaas Ahmed

  January 25, 2020 at 3:11 pm

  Pretty funny.

 4. Yan♥️

  January 25, 2020 at 7:03 pm

  Trailer is wonderful and curiously waiting for the next part 😘💯💯♥️

  • Anonymous

   January 25, 2020 at 8:10 pm

   Awwn♥..thnk uuuu yan dear😘😘😘😘

 5. މަލް

  January 27, 2020 at 4:51 pm

  Trailer was fantastic! But mistakeh point out kollan beynun.. myhun dhakka vaahaka innaany komaa koalhyge thereyga..
  😊😊

  • ocean queen

   January 27, 2020 at 5:55 pm

   thank you lam next time i will keep that in mind.

 6. Mallu

  January 28, 2020 at 10:17 pm

  Leen ge name Shaya ah change kuran veenu please please..Mishya name a a ves vatharu vaane eyrah nd raihaan name ves Alyaan kailaan Amaan mithanun name akah change kohdhee bala please please..mi part hessa salhi ingey

 7. Nasha

  January 28, 2020 at 10:26 pm

  Yeah shaya name varah varah reethi…Shaya and kailaan ves amaan ves varah reethi..Please use shaya name..mi part varah salhi..vaahaka ehaa kuru nukurahchey 40 varakah part vaane innan dhw 😉😉

 8. Lilly

  January 28, 2020 at 10:46 pm

  Shaya and Amaan varah reethi..Shaya Name hessa salhi ❤❤

 9. Shahumadh

  January 29, 2020 at 8:08 am

  💕❤️💕❤️💕❤️

 10. Lullu

  January 29, 2020 at 9:07 am

  Shaya aa amaan ah vx kailaan ves salhi okay konme name eh viyas..But Shaya name beynun kuranchey

 11. Naaiz

  January 29, 2020 at 12:57 pm

  Shaya name hessa salhi ingey..Waiting for first part

 12. Yaanee

  January 29, 2020 at 2:32 pm

  Aan shaayyu name varah habbu..Shaayyu name use kodhee bala plx.Kailaan ves Amaan ves Alyaan ves okay…Komes name eh nagaa dhw Amaan Alyaan 😙

 13. Yaanee

  January 29, 2020 at 2:34 pm

  Mibunii shaya vaahaka ingey..shaayyu ey bune vuni 😉😉😉😉😉😉😉Waiting…

 14. Mal

  January 30, 2020 at 4:50 pm

  Shaya name varah salhi…please e name use kohdhy…Boy kujaa ah Amaan Kailaan Alyaan mithanun name eh..Waiting for the first part ..lysm sisoo

 15. Naaiz

  January 30, 2020 at 8:40 pm

  Shaya name use kohdhy please..Trailer habbu ingey..Waiting for the first part. comment thakah reply dhy bala please.

 16. Ninni

  January 31, 2020 at 12:51 pm

  Shaya name hessa salhi…

 17. Many

  February 1, 2020 at 3:38 pm

  Yaah..shaaya name use kohdhy bala please…Boy ah okay Amaan Alyaan viyas

 18. ???????

  February 1, 2020 at 7:19 pm

  Thi name thah salhi hama and ulhen vx gulhey….Waiting for the first part…Thyna Age kihaa vareh tha????

Comments are closed.