ހީވޭ ކަލާދެކެ ލޯބިވެވޭހެން – ޓްރެއިލަރ –

- by - 115- January 24, 2020

ކަޅުކުލައިގެ ފެރާރީ ކާރުން ނުކުތް ޒުވާނާއަށް އެތަކެއް ނަޒަރުތަކެއް ހުއްޓިފައިވެއެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ދެލޯ އެ ރީތި ސޫރައަށް ތައުރީފުކުރަމުން ދިޔައިރު އަނެއްބައި މީހުންގެ ދަހިވެތި ނަޒަރު އެ ޒުވާނާގެ ރީތިކަމަށް ހުއްޓެމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ކަމަކާ މި ޒުވާނާ އަޅާލިހެނެއް ހީޔެއްނުވެއެވެ. އާދަވެފައިވަނީ ކަންނޭގެއެވެ. ކާރުގެ ދޮރުޖަހާލަމުން އެޒުވާނާ ހިނގައިގަތީ ކުރިމަތީގައިހުރި ކަޅާއި ހުދުކުލައިގެ ފަންސަވީސްބުރީ އިމާރާތުގެތެރެއަށް ވަންނާށެވެ. އެހާދުރުންވެސް އެ އިމާރާތުގެ ދަޅަ ދުރަށް ވިދަމުން ދިޔުމުން އެއީ ބިއްލޫރިކަން ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަވަނަ ހިއްސު ދެނެގަންނާނެކަން ގައިމެވެ.

ލައިގެންހުރި ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސްގެ ޖީބަށް އެއް އަތް ޖަހާލުން އަނެއްއަތުން ހަނިކޮއްލެވިފައިވާ ކަޅުކަންގަދަ ކަޅިގެ ތޫނުވިދުވަރާއި، އެ ދެލޮލުން އެހެން މީހުންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަސަރުތަށް ނެތިކޮއްލީ ކަޅުކުލައިގެ އައިނަކުން އެ އަސަރުގަދަ ދެލޯ ފޮރުވާލެވުމުންނެވެ. ހުދުކުލައިގެ ގަމީހުގެމަތިން ކަޅުކަންގަދަ ކޯޓެއްލާފައިހުރުމުން އެޒުވާނާގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮއްދީފައިވެއެވެ. ކަޅުދެލިކޮޅެއްފަދަ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ލައިގެންހުރި އެއްޗީހާއި ގުޅޭގޮތަށް ސްޓައިލް ކޮއްލެވިފައިވުމުން ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ.

ކަރުގައި އަޅާލެވިފައިވާ ކަޅު ޓައި ރަނގަޅުކޮއްލަމުން ބޯއަރިކޮއްލާފައި އިސްތަށިގަނޑުތެރޭގައި އެ ފިރިހެންވަންތަ އިނގިލިތައްހިނގާލިއެވެ. ތުނިކޮށް ނަމަވެސް، ތަރުތީބުކަމާއިއެކު ފަޅާފައިވާ ތުނބުޅިން އެޒުވާނާގެ ރީތިކަން އިންތިހާއެވެ. އެންމެ ރީތި ބައްޓަމަކަށްވާ ތުންފަތުގެ ކުލައިން މީހުން ހައިރާންކުރުވާނެތެވެ. އެޒުވާނާ ހިނގަމުންދިޔަ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމަށްވެސް އެތައްބައެއްގެ ނަޒަރުހުއްޓުނެވެ. އެންމެހާ ނާދިރު ރީތި ސިފަތައްވެސް އެއްކޮއްލައިގެންހުރި ޒުވާނެކެވެ.

އޮފީސްތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު ހުރިހާ ސްޓާފުންނަކާ މުވައްޒަފުން އެމީހުން ކުރަންހުރި ކަންތައްތައް ދޫކޮއްލަމުން ކޮޅަށްތެދުވީ އެ ޒުވާނާއަށް އިޙްތިރާމްކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެޒުވާނާގެ މޫނުމަތިން އަސަރެއް ފެނިނުލައެވެ. ހިނިތުންނުވިތާގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަލާވެސްނުލިއެވެ. މުޅި އޮފީހަށް ވެރިވެފައިވާ ފުން ހަމަހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން އިވެމުންދިޔައީ އެ ޒުވާނާ ފިޔަވަޅުނަގާ އަޑެވެ. އެ ޒުވާނާއަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލިފްޓަށް އެރި ދެފަރާތަށް ކެހިފައިވާ ދޮރު ލެއްޕުމާއެކު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލާއަޑު އިވިގެންދެއެވެ.

އިންތިޒާރުކޮއްލައްވާ!

115

malkko

Just a girl who loves to write dhivehi stories. Mal ge azumaky thafaathu reethi vaahka thakeh mi site gai liyun, Insha allah. And Mal ge hiyvaraky positive nd negative comments. Baeh readers ge negative comment thah kiyaalaafa vx hiyvaruliby. And most importantly, you all readers are my inspiration:) love u all my readers. #proud author of Waanan Umurah, loabivan ,badhaluvi hayaai On going story : Hithuge konme vindhehgai

You may also like...

46 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. hey bro…..hama inthixaaru ga indha😛shukuru ngey upkohdhin kamahtakaa😅hehe…btw trailer vrh interesting💕😘ly gurl

 2. Salaam readers..Insha allah mi story ge furathama part up kohlladhynan februvary mahuge 20 ge kurin..triler kamudhaane kamah ummeedhukuran.Mi faharuvx thafaathu faadhukiyunthakeh vaahka ah libyne kamah ummeedhukuran. Negative and positive comments are welcomed. Mi dhiya faharu vx libunu support kiyuntheringe faraathun mifaharuvx libyne kamah ummeedhukuran.Feel free to comment your viwes.

  lve ya all♡♥♡

 3. Alhey mallu sisooo… miss u engey…❤❤❤🖤❤ hama mi story ves vvv reethi vaane kamah ummmeedh kuran…🖤🥰🥰🥰 you are amazing frendu gandaaa👭👭👭….. and study well dhoonyyaa… 👍👍👍👍ish ves mi dhuvas kolhu busy koh ulhemeun weekend ga mi hama free vy..👍👍🤙🤙🤙. and sorry engey waanan umurah story ah commenteh nukurevinyma😥😥😥😪😪. But i read it and it is very very nice.❤🧡💚💛 Hama vvv habbu😘😘😘❤❤❤ dont loose your hope. Will be always with yuh sis 😊😊🤞🤞

  1. heh..thanks ishoo..ur a good friend 2..and study hard girl..its okk ey ishh..and thanks..insha allah i won’t..thanks for being with meh..insha allah i will always be with ya kokky

 4. Malkooo…..Omg❤️❤️❤️woww 😍😍😍 varah Varah Reethi ingy trailer 😍😍😍😘😘❤️❤️❤️waiting 4 the 1st part😁😁😁ragalhah kiyavaathi ingyyy😁😁😁😁😁🥰🥰😍😍……………..varah miss😘😘………love yeahhh❤️❤️❤️❤️

 5. Wow…v reethi trailer… wosh u a very good luck…..curiously waiting for next part…i purple u…….💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 6. Owwwnn mallu trailer hama vrh salhi….. Hope this story will be nice…… Ehn noonas mallu liyaa story thah hadi eh nuvaane,👏👏👏👏👏👏vrh vrh reethi vaane…… This trailer is quite amazing ❤️❤️❤️❤️❤️n waiting for the first part of ur new story😜😜😜😘😘😘😘😘😘ly❤️❤️😘😘

 7. hey mal….wow👌….varah salhi ingey trailer ves♥️♥️♥️♥️….n cover pic 😉ves salhi…..waitinnn inge for the 1st part….hieh nukuran mal nihaa avahkah ehen story eh ge trailer eh up kuraane kamah….anyway gud luck👍👍👍😏…..n varah miss nge mal mathin….misss u a. lot dhoonyaa….rangalhah kiyavahchey….luv ya♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

 8. ވަރަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ޓްރެއިލަރ އެއް. ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް ރީތި ވާނެކަން ޔަގީން. ސޮރީ އިނގޭ މިހާރު ކޮމެންޓް ނުކޮއްލެވޭތި. މިދުވަސް ކޮޅު ބިޒީ ކަމުން ނުކުރެވެނީ. ”ވާނަން އުމުރަށް” އެންމެ ފަހު ބައި ވެސް ވަރަށް ހަބޭސް…………….. މަލް މަތިން ވަރަށް މިސް އިނގޭ. ރަނގަޅަށް ކިޔަވައްޗޭ. ބަލާނަން ވަރަށް އަަވަހައް އޮން ވެވޭތޯ😊😊😘😘😘😘😘😘😘

  1. ތެކް ޔޫ މައި..:)އެ އޯކޭ އޭ..ހެއް..ތެންކްސް..މައި މަތިން މަލް ވެސް ވަރަށް މިސް..ޔެޕް..އައި ވިލް..މައި ވެސް ރަނގަޅަށް ކިޔަވައްޗޭ..ޔެސް.

  1. The trailor itself is soo awesome…wonder how fantastic the story would be..😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤

 9. Woww it looks so interesting… Trailer Haa obii❤️❤️ I am sure that this story will also be as amazing as your previous story, 😍😍 lysm

 10. ހެއި ސިއްސީ..ކީއްވެތަ މިހާރު އޮލް ނުވަނީ..މިހާރު ދިމާނުވާތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ ދޯ..އެންޑް..ތެންކް ޔޫ ސޯ މަޗް ..:)

 11. V salhi trailer eiy. 🙂. Mi vaahaka au mi wait kurevenee mihaaru. Cover photo ves v salhi ingey malkko. Keep it up. And good luck for your studies dear. Love you so much 💗❤️💗❤️

 12. Varah❤❤Varah💙💙Varah❤❤reethi💙💙trailer❤❤eh💙💙.Maa sha Allah❤❤.waiting 💙💙for ❤❤the 💙💙first part…❤❤

 13. Varah❤❤Varah💙💙Varah❤❤reethi💙💙trailer❤❤eh💙💙.Maa sha Allah❤❤.waiting 💙💙for ❤❤the 💙💙first part…❤❤ miss you malkko

 14. hey guyx..mal mi vaahkaige name ehn namakah badhalu kohfin

  HITHUGE KOMME VINDHEHGAI

  mihaaru mi vaahka ah kiyaani

 15. once again mal …….so happy to see ur story again……v v v miss v mal mathin .comment nukuriyas vaanan umurah ekkoh kyn and e story v habeys ….mi story vx hama habbu vaanekan yageen…… just waitingg……….my fav writer ……😗😁😗😗

 16. Mi vaahakiga ulhey girl kuhjjaa ah yashal kiyan veenu please please please please please please please please please please please please 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏waiting for the first part..Love you malkolhu

Leave a Reply

Your email address will not be published.