މާގަޑުން ހޯސް ލާފައި ފެންތައް އޮހެމުން އަހަރެންގެ ގައިގައި ބީހެމުން ދެއެވެ. އެއާއި އެއްވަރަށް އަހަރެންގެ ރަތްވެ ދުޅަވެފައިވާ ދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތަށް އެ ފެންތަކާއި އެކުވަމުން ދިޔައެވެ. ފިނިވެ ތުރުތުރު އަޅަ އަޅާ އިން އަހަރެންގެ ހިކި އަނަރޫފަ ފެވައިވާހަށިގަނޑު ބިލިގާ އެތެރޭއިން ފާރުގައި އަހަރެން ލައްކޮށްލީމެވެ. ދެފައި ގެނެސް މޭގައި ލައްކޮށްލާ ދެއަތުން ބައްދާލީމެވެ. ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔަ އަހަރެންގެ އަތު ތެރޭ އޮތް ކަޓަރު ތިލަޔަށް އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. ކުރެވެންމިއުޅެނީ ރަގަނޅު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިނޫން ހަމަ އެއްވެސް މަގެއް އަހަރެންނަށް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ ރޮވެމުން ގިސްލެމުން ދިޔަ ހާލު އަހަރެން އަމިއްލަ ނަފުސަށް އަދި އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތަ ކުރީމެވެ. އެހެނަސް އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ލޯ ކުރިމަތީ ސިފަ ވަމުން ދިޔައެވެ. ކުށެއް ނެތް އަހަރެން ގެ ހަޔާތް އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުނު ގޮތް ހަނދާން ވަމުން ދިޔައެވެ. ކުށެއް ވާނަމަ، އަހަރެންގެ ކުށަކީ އިންތިހާ އަށް ލޯބި ވެވުމެވެ. އެ ލޯބީގައި އަހަރެން ގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އަހަރެންނަށް ގެއްލުމެވެ. އެ ހުރިހާ ހިޔާލުތަކެއް އަހަރެން ގެ ސިކުނޑި ވަށާލުމާއިއެކީ އަތުގައި އޮތް ތިލަ ބިލިގާ ތެރެއަށް ހޫރާ ލުމަށްފަހު މޫނުގައި ދެއަތް ވަށާލާ އިހުނަށް ވުރެ ބާރަށް އަހަރެން ގިސްލާ ރޯން ފެށީމެވެ…

 

 • މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ.. އެހެންވީމަ މިސްޓޭކްސް ހުރެދާނެ އިންގޭ.. ވާހަކަ ކަމުދާނަމަ ނުވަތަ ހިޔާލެއް ވާނަމަ ކޮމެންޓް ކޮށްދެއްވާ.. މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާ ތަކެއްގެ މަށްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔާ ވާހަކައެއް..

65

4 Comments

 1. މަލް

  December 30, 2019 at 1:04 pm

  Avahah genesdhehchey…

  • Aisshh

   January 3, 2020 at 2:47 pm

   miadhu up kohdheynan inge 🙂

 2. Lamko

  December 30, 2019 at 1:16 pm

  Varah reethi story eh hen heevani……

  • Aisshh

   January 3, 2020 at 2:48 pm

   thankyou <3

Comments are closed.