ޒެރާޝް ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލު ކަމަށް

- by - 90- March 20, 2020

ޒެރާޝް މި ވާހަކަ ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ދަތި ތަކެއް ދިމާވެފައެވެ. އަދި މިހާރަކީ ވަރަށް އުދަނގޫ ވަގުތަކަށް ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޒެރާޝް ގެ ބައިތައް ގެނެސް ދެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކެތްތެރިކަމަށެވެ. މިހާ ތަނަށް އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަށް ދެއްވި ތައުރީފަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

90

🌸Hya

As a Teenage Girl 🌻🌻....I love writing stories💕💕.....Please feel free to comment...I hope my stories bring u joy and happiness💚💚💚💙💙💜💜💓💓💕

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hmmmm
  Mee mihisaabun mivaahakaige nimumah nuvaanekamah ummeedh kuran
  Gina meehun neynge mihaaru mi vaahaka mathin handhaan hunnaanekameh
  hamagaimuves aharen handhaaneh neii
  ekamaku alun kiyaalaafin mivaahaka
  vv reethi vaahaka eh mii

 2. Naseebeh nu iulaaneh nerunukan mihaahisaabah kehkohfin adhivx kehkureveytho balaanan Insha Allah
  Mivaahaka mathin hadhaan ebahuri mivaahaka aige reethi kamuge vaahaka nudhaakaa aharenge ehvx rahtehse nuhunnaane neyge emyhunge hadhaanuga mivaahaka hurikamevx anyways ithurukameh dhimaa vanchaa vx iulaaneh nereene kamah umeedhu kuran😊

 3. Its okay dear .. as a writer hunnaane vrh undhagoo kanthah thah … kiyavamun, geyge kanthah kuramun vhk liyan time nulibey faharu vx aadhey … nd i really luv this stry … balaalevey up vehje thw vx … hehe …
  Take ur time dear ….
  In sha allah everything will be fine …
  😊❤

 4. Please..continue this story …I’m really interested… I will wait..ehen part thah vx v avahah up kuraane kamah hope kuran..n next part ga Ranaa aai behey new info kolheh include kurun I ge wish eh …bcz Ranaa is my name too…

  1. I think eynaal aee Red Velvet ga ulhey IRENE hn..writer plx say.. whether m correct or not

 5. Ahannah inge ey eiy rose kan..maves mee nihaaku bodu fan eh kpop idols ge…please ehyky ranaa aky kaaku tho eh noon dhw..eynaal ge photo ga in kujjaa ge real name bunaashey dhw dhen fonikan nudhakka bunedheyn v nu dhw

 6. Its ok… I understand…I will be waiting for your story..so take ur time…I missed u a lot…and I purple u 💜💜💜💜💜💜

Leave a Reply

Your email address will not be published.