ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން ވާހަކަަަަަަަައިގެ ބައިތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޕަޕްލިޝް ނުކުރެވިފައިވާތީ މިވާހަކަ ކިޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަަށްް މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު ކިޔެވުމުގެ ކަންތަކަށް އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ޓަކައި ވާހަކަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމެވެ. ވާހަކަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ހުއްޓާލެވުނު ވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނަށް ނޭނގިފައި ވާތީ އެކަމަށްވެސް ކިޔުންތެރިނގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު މާފަށް އެދެމެވެ. މިވާހަކައިގެ ދެން ހުރި ބައިތަކަށް ކިޔުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ

46

9 Comments

 1. jiji

  November 10, 2019 at 9:50 am

  Oh iss owkayy Aishoo. .waiting

  • aishoo

   November 10, 2019 at 5:59 pm

   Thank you jiji for understanding

 2. Riyaa

  November 10, 2019 at 11:17 am

  Aishoo thee school kujjeh viyyaa can you share the grade please

  • aishoo

   November 10, 2019 at 6:02 pm

   Riyya dear aishoo ulheny 9 ga

 3. jiji

  November 10, 2019 at 6:05 pm

  😊😊😊Kon irakun upkohladhevey varu veveyny

  • aishoo

   November 10, 2019 at 10:56 pm

   Aishooo hama mi hafthaa ga stry up kohdheynan.. and 3 days in 2 days in stry ves up kohdheynan… hope all readers ves wait kuraane kamah…. aishoo men ge paper belun ovey mi hafthaaga… so readers wait kohllumaky aishoo ge varah bodu edhumeh

 4. Yanaa

  November 10, 2019 at 7:58 pm

  It’s okay sis…😊😊😊
  waiting for the next part

  • aishoo

   November 10, 2019 at 10:59 pm

   Thank you yanaa dear…. aishoo hama mi hafthaa thereyega varah avahah up kohlla dheynan… keep waiting☺

 5. aishooge friend

  December 10, 2019 at 11:07 am

  Hey guys mee aishoo ge friend eiy. Aishoo ge vaahaka up nukurevi ginadhuvas vanee aishooge mail password handhaan nethigen. ehenve login nuvevey aishoo akau. aishoo ge faraathun v bodau sorry

Comments are closed.